Vědecký stand-up no. 3: Představení projektu v 15 minutách

Pondělí 15. květen 2023, 11:07 – Text: Lenka Peřinová
  • Zajímá vás, co se na teologické fakultě děje v oblasti bádání?
  • Chcete slyšet, čemu se naši vědci věnují?
  • Na vysvětlení své práce dostanou pouhých 15 minut, jak tuto výzvu zvládnou?

Čtveřice vědců vystoupí ve středu 31. května 2023 ve 14 hodin v aule CMTF UP v Univerzitní ulici. Prezentace přednášejících jsou limitovány konkrétním časovým úsekem, a to přesně 15 minutami. Po vystoupení všech vědců bude čas na otázky z publika a diskuzi. Na třetí vědecký stand-up zveme nejen zaměstnance a studenty fakulty/univerzity, ale také všechny zájemce z řad veřejnosti.

„Navazujeme na naši tradici krátkých, ale obsahově naplněných setkání, při nichž mají naši vědci čas a prostor prezentovat své badatelské výstupy. Hledali jsme formát vhodný pro představení výzkumů, projektů nebo diplomových prací, troufám si říct, že jsme jej nalezli. „Patnáctiminutovka“ je výzvou pro samotné vědce a příjemným časovým úsekem pro posluchače. Vidím v této akci příležitost k tomu, abychom se z úspěchů svých kolegů mohli radovat, a také poučit,“ uvedla ke třetímu ročníku vědeckého stand-upu proděkanka Marta Lucie Cincialová.

Vystupující/přednášející:

Prof. Martin Cajthaml

Mezi touhou a odpovědí na hodnotu. Komunitní a individuální rozměr účasti na hodnotách

Projekt zkoumá von Hildebrandovu etiku, připravuje edice von Hildebrandových, dosud nepublikovaných, typoskriptů k etice, rozvíjí dialog von Hildebrandovy etiky s tradiční etikou. Zastřešujícím tématem je účast na hodnotách. Zahrnuje současně fenomenologickou i historickou studii fenoménu touhy. Zkoumá hodnoty, odpovědi na hodnotu a touhu po statcích z hlediska jejich role při ustavování společenství a otázku vyvoditelnosti norem z faktů.

Projekt dále rozvíjí projekty GA 15-10061S (Fenomenologická etika Dietricha von Hildebranda) a GA 18-06856S (Hodnota a teleologie. Dialog mezi materiální hodnotovou etikou a tradiční etikou).


Doc. Petra Potměšilová

Temperament předškolních dětí v kontextu sluchového postižení

Základním cílem výzkumu je popsat specifika temperamentu sluchově postižených dětí předškolního věku. Východiskem je teorie, která temperament vnímá jako něco, co je sice fyziologicky založené, relativně konzistentní v čase, ale současně jej lze modifikovat zkušenostmi a socializací. Sluchové postižení může mít vliv na projevy temperamentu dítěte, a tím i na jeho integraci do společnosti. Získané výsledky bude možné využít při přípravě pedagogických pracovníků a při úpravě výchovně vzdělávací činnosti dětí se sluchovým postižením.

Pro sběr dat bude použit The Children's Behaviour Questionnaire Very Short Form (CBQ VSF), který je adaptován na českou populaci.


Doc. Pavel Kopeček

Překlady a schvalování českých liturgických knih po II. vatikánském koncilu

Projekt je zaměřen na zpracování doposud nepublikovaných archivních materiálů liturgické komise, která od konce 60. let pracovala na vydávání Českých liturgických knih. Cílem je zdokumentovat práci této komise a jednotlivých sekcí (překladatelské, hudební a jazykové) a podrobně popsat proces schvalování liturgických knih na úrovni České církve, zasílání podkladů a komunikace s římskou Kongregací pro bohoslužbu a svátosti, to vše v období zvýšeného státního dozoru nad církvemi v letech končícího pražského jara a nástupu normalizace. Projekt chce odkrýt nejen těžké podmínky, v nichž české liturgické knihy vznikaly, ale i nadšení a osobní nasazení těch, kteří se na této práci podíleli, jejich teologické myšlení a odbornou připravenost a současně popsat obtíže s tiskem a distribucí těchto knih.


Josef Mikulášek, Th.D.

Synodalita jako způsob života a poslání „učícího se společenství“ církve

Synodalita je jedním z aktuálních impulzů pro katolickou církev a její obnovu, která započala v průběhu II. vatikánského koncilu. Ekleziologický koncept synodality, který je zde studován v rámci „generativní recepce“ II. vatikánského koncilu, představuje pro církev příležitost učit se být stále plněji sebou (“kým být”, ale také “jak žít”, co se týká vnitřních dynamik života a komunikace církve). Synodální obnova se tak stává cestou rozvinutí důležitého aspektu církve jako „učícího se společenství.“


Minulé stand-upy:

https://www.cmtf.upol.cz/nc/zprava/clanek/vedecky-stand-up-no1-spiritualita-v-promenach-casu-a-v-dobe-pandemie/

https://www.cmtf.upol.cz/nc/zprava/clanek/vedecky-stand-up-no-2-vystupujici-shrnou-sve-badani-v-15-minutach/

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)