Vánoční setkání ICLife

čtvrtek 20. prosinec 2018, 13:53

V pondělí 10. 12. 2018 se na katedře křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci spolupráce na projektu ICLife uskutečnilo vánoční setkání pedagogů a studentů Katedry křesťanské sociální práce s neziskovými organizacemi. Pozvání na vánoční setkání přijali klienti z Domova Daliborka v Prostějově, Centra sociálních služeb Klíč, p. o. a klienti Spolu Olomouc, z. s.

Cílem projektu ICLife je učinit život v rámci terciárního vzdělávání inkluzivnější. Usiluje o začlenění lidí s mentálním postižením do univerzitního dění. Za tímto účelem je rozvíjena koncepce začleňování mladých dospělých s mentálním postižením do vysokoškolských institucí čtyřmi univerzitami v Evropě spolu s přidruženými partnery.< br/>Jsou to: Thomas More Kempen, Lapland University of Applied Science, Utrecht University of Applied Science, Univerzita Palackého v Olomouci a Inclusion Europe.

V zimním semestru navázala Katedra křesťanské sociální práce Univerzity Palackého v Olomouci spolupráci s výše uvedenými neziskovými organizacemi v rámci naplnění hlavní myšlenky již zmíněného projektu ICLife. Díky aktivitám, ke kterým patří i vánoční setkání, vzniká prostor pro vzájemnou diskusi, výměnu zkušeností pedagogů, sociálních pracovníků, klientů a studentů. Společně se nachází cesty inkluze mladých lidí s mentálním postižením do univerzitního prostředí. Začlenění osob s mentálním postižením do oblasti vysokoškolského vzdělávání a univerzitního kampusu je konceptem, který slibuje pozitivní výsledky pro všechny zúčastněné osoby.
Podporuje odbornou přípravu a vzdělávání studentů všech fakult tím, že je uvede do styku se svými budoucími klienty. Zvyšuje kvalitu vysokoškolského vzdělávání tím, že umožňuje, aby budoucí klienti již byli součástí procesu výuky ve vysokoškolském vzdělávání.
Poskytuje pracovní realizaci pro osoby s mentálním postižením v rámci celého kampusu, například ve výuce nebo vykonáváním pomocných prací.
Posiluje a obohacuje lidi s mentálním postižením skrze možnost fungování a kontaktu se studiem vedle studentů bez postižení.
Tím se vysokoškolské instituce odliší od ostatních institucí, které nejsou inkluzivní.
Jsme velmi rádi za společně strávené adventní odpoledne a za možnost sdílet atmosféru blížících se vánočních svátků.
Kromě diskuse o možnostech začleňování mladých lidí s mentálním postižením do univerzitního prostředí jsme si pochutnali na výborném cukroví i jiných dobrotách a okoštovali "domácí" punč. Kdo měl zájem, mohl si na místě vyrobit originální vánoční přání a udělat radost sobě či svým blízkým.

Napsaly Marie Hýžová a Zdeňka Šebelová, studentky 1. ročníku NMgr. Charitativní a sociální práce, specializace Sociální práce s rodinou.