Teologická fakulta pomáhá v projektu digitalizace

Úterý 2. únor 2021, 10:18

připravila: Lenka Peřinová

Snazší přístup k informacím a rychlejší zavádění digitalizace do praxe zejména malých a středních podniků v oblasti zdravotní a sociální péče. To je cílem digitálního inovačního hubu DIGI2Health. Svá data zpřístupní vědecké instituce, zdravotnická zařízení i komerční subjekty z celé Evropy.

 

V digitalizaci a sdílení znalostí se skrývá velký potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit i budoucnost péče o nemocné. „Iniciovali jsme Digitální inovační hub DIGI2Health, abychom s využitím digitálních technologií zpřístupnili výsledky výzkumu v oblasti lékařských věd všem, kteří to potřebují – ať už jsou to výzkumy v molekulární a translační medicíně, v oblasti duchovního zdraví či zdraví sportovců na univerzitě, nebo v oblasti telemedicíny ve Fakultní nemocnici Olomouc,“ prozradil Roman Jurečka, ředitel Vědeckotechnického parku UP.

 

Do unikátního projektu se zapojila také Cyrilometodějská teologická fakulta UP. Organizuje řadu vzdělávacích aktivit připravených na míru: semináře, konference, networking aj. „Jako vzdělávací instituce se zapojujeme do předávání znalostí a informací cílovým subjektům. Zaměřujeme se především na zdravotnická zařízení a instituce působící v sociální oblasti, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. Známe tak jejich strukturu, potřeby i preferované způsoby získávání nových dovedností. V dnešní době je důležité přistupovat k digitalizaci zdravotních i sociálních služeb,“ uvedla Ing. Jana Cohlová z CMTF UP.

Nejde o digitalizaci dat ani o zavádění medicínských poznatků do praxe, ale zejména o digitalizaci jako takovou. „Například pro malá zdravotnická zařízení digitalizace jejich agendy, kontaktu s pacienty, rezervační systémy, "vyšetření" pacienta na dálku, pro sociální zařízení spolupráce s klientem na dálku, nebo digitalizace dokumentace k usnadnění práce zaměstnanců. Najít způsoby, jak na nový typ práce zaměstnance těchto firem připravit, je právě náš úkol,“ doplnila Cohlová.

 

Předání znalostí a rozvoj malých firem

Cílem projektu je vytvořit dobré podmínky pro dlouhodobý obchodní a ekonomický úspěch zúčastněných stran v kontextu digitalizace. Snahou je distribuce znalostí a vědomostí velkých institucí do malých a středních podniků, jejich postupná digitalizace a rozvoj.

 

Projekt Univerzity Palackého a partnerů činí z olomouckého regionu středoevropského lídra ve využívání IT technologií v medicíně. „DIGI2Health posouvá úroveň zdravotnictví na vyšší úroveň a dělá z Olomouckého kraje jedno z republikových i středoevropských center využívání nových digitálních technologií v medicíně. Zároveň jde o výsledek produktivního partnerství v inovacích mezi Univerzitou Palackého a řadou dalších institucí a firem,“ řekl rektor UP Jaroslav Miller.

 

Home office jako fenomén odloučení

DIGI2Health slouží také jako platforma pro další spolupráci mezi jednotlivými partnery – Institut sociálního zdraví (CMTF) se v prosinci 2020 zapojil do online networkingové akce s názvem Inovativní řešení, jak efektivně zmírnit dopady dlouhodobého ovlivnění home office aneb Problémy sociální izolace za počítačem. Odbornými garanty byli prof. Peter Tavel, ředitel Institutu sociálního zdraví a psycholog, a Mgr. Richard Kořínek, psycholog a IT specialista.

 

„Hlavním tématem se stal fenomén odloučení, který dnes zažívají IT pracovníci v režimu home office, například softwaroví programátoři či vývojáři. Karanténní omezení mají negativní dopad na jejich duševní kondici a sekundárně rovněž na pracovní výkon či motivaci. Pokusili jsme se společně nalézt možná funkční řešení a pomoci firmám udržet své týmy v dobré kondici,“ přiblížila smysl setkání Ing. Jana Cohlová. 

 

Digitální inovační hub DIGI2Health je součástí formující se sítě center, která umožní digitalizovat procesy malých a středních podniků či veřejné správy za využití know-how a vědecko-výzkumných výsledků univerzit, velkých firem a dalších subjektů napříč obory. Tato síť vzniká díky programu Evropské unie (Digitální Evropa).

 

Partneři projektu:

Univerzita Palackého – VTP, ÚMTM, CMTF (OUSHI), FTK

Fakultní nemocnice Olomouc

Inovační centrum Olomouckého kraje

ECONET

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL

Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

 

Více informací k projektu zde: www.digi2health.cz

Více informací k networkingové akci zde: https://oushi.upol.cz/aktuality/inovativni-reseni-jak-efektivne-zmirnit-dopady-dlouhodobeho-ovlivneni-home-office-anebo-problemy-socialni-izolace-za-pocitacem/

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)