Teologická fakulta nabídne společný doktorát s Papežskou lateránskou univerzitou

Papežská lateránská univerzita.
Foto: facebook Papežské lateránské univerzity
Středa 21. říjen 2020, 12:00 – Text: Martin Višňa

Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého uzavřela mezinárodní smlouvu s Teologickou fakultou Papežské lateránské univerzity ve Vatikánu. Na jejím základě školy mohou zájemcům nově nabídnout doktorát pod dvojím vedením.  

„Jsem velmi rád, že se daří posilovat internacionalizaci naší fakulty. Ještě poměrně nedávno jsme neměli v nabídce žádný studijní program v cizím jazyce. V současnosti ale zájemcům můžeme nabídnout magisterský double degree program ve francouzštině, který realizujeme s Institut Catholique de Toulouse, podařilo se nám akreditovat doktorská studia v angličtině a dalším významným krokem je společný doktorát s Papežskou lateránskou univerzitou,“ uvedl děkan CMTF Peter Tavel.

Doktorát pod dvojím vedením, takzvaný cotutelle, je forma spolupráce s partnerskou univerzitou v zahraničí, kdy doktorand v rámci souběžného studia na obou institucích  připravuje jen jednu dizertační práci pod společným vedením dvou školitelů ze spolupracujících institucí a koná jen jednu obhajobu před společnou komisí.

„Máme představu o studentech, pro které tato forma bude výhodná. Nebude jich mnoho, spíše jednotky. Ale věříme, že možnost rozšířit si svoje kompetence a získat školitele na vatikánské univerzitě bude pro naše studenty zajímavá. A stejně tak pro tamní studenty, kteří by se chtěli obohatit o zkušenosti z České republiky,“ řekl Vít Hušek, proděkan pro vědu a výzkum, který byl při jednáních s partnerem jedním ze zástupců olomoucké fakulty.

„Předmětem uzavřené smlouvy je organizace společného doktorského studia pod dvojím vedením, v preambuli je ale také uvedeno, že máme zájem navázat bližší vztahy v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné. Budeme tedy hledat i další možnosti vzájemné spolupráce,“ dodal s tím, že celý proces trval zhruba dva roky, přičemž jej prodloužila i epidemie koronaviru a související uzavření hranic.

Návrh smlouvy, v níž jsou i upraveny podmínky studia pod dvojím vedením a procesní věci týkající se především obhajoby dizertační práce či složení hodnoticí komise, musel mimo jiné projít schválením Kongregací pro katolickou výchovu. Ta neměla k partnerství CMTF a Teologické fakulty Papežské lateránské univerzity výhrad. „Sdělili nám, že je všechno v pořádku, a popřáli hodně štěstí. Smlouva není časově omezená a její naplňování může začít v okamžiku, kdy projeví zájem první student,“ uzavřel Vít Hušek.

Zpět