Teologická fakulta má novou katedru i strategický záměr

Děkan Peter Tavel na zasedání Akademického senátu CMTF.
Foto: Martin Višňa
Úterý 17. březen 2020, 8:00 – Text: Martin Višňa

Organizační struktura cyrilometodějské teologické fakulty se rozroste o nové pracoviště. Se vznikem katedry komunikačních studií, zajišťující výuku nového studijního programu Etika a kultura v mediální komunikaci, na svém prvním letošním zasedání souhlasil akademický senát fakulty.

Záměr zřízení nové katedry senátorům představili děkan Peter Tavel a proděkan pro studium Jiří Pospíšil. Vedení fakulty zvažovalo zařazení nového studijního programu, jehož hlavní myšlenkou je udržitelná komunikace s důrazem na etický rozměr diskutovaných témat, pod stávající katedry či instituty. Vznik nového pracoviště však vyhodnotilo jako logický a pragmatický krok. „Řekli jsme si, že struktura fakulty může být pružná a reagovat na aktuální dění. Jsem přesvědčený, že to má smysl,“ uvedl děkan Peter Tavel.

S jeho slovy se ztotožnili i členové senátu a po krátké diskuzi, kdy se zajímali o personální obsazení a finanční zabezpečení, v hlasování se vznikem nové katedry jednomyslně souhlasili. Následně pak projednali úmysl děkana jmenovat vedoucím zřizovaného pracoviště garanta nového studijního programu Jaroslava France.

Schválen byl také Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti CMTF UP pro letošní rok a zejména návrh nového Statutu CMTF UP, který reaguje na vydání apoštolské konstituce Veritas Gaudium. „Došlo ke změně přístupu Svatého stolce ke katolickým univerzitám a teologickým fakultám. Jednou z výhod je, že můžeme v uvozovkách přiznat, že vyučujeme neteologické obory. Podle církevních předpisů by se totiž teologické fakulty měly věnovat pouze teologii. Další oblasti, jako například sociální práce, byly pro Apoštolský stolec a Kongregaci pro katolickou výchovu nestandardní. V našich podmínkách bychom ale jako jen teologická fakulta nepřežili,“ vysvětlil proděkan pro strategické plánování a kvalitu Tomáš Parma.

Schválený dokument nyní fakulta musí zaslat k vyjádření zmíněné Kongregace pro katolickou výchovu, po případném doplnění bude znovu předložen akademickému senátu.

Senátoři byli během zasedání informováni také o průběhu rekonstrukce budovy v Kateřinské ulici nebo o přípravě blížících se voleb do Akademického senátu UP. CMTF chtějí ve „velkém“ senátu zastupovat tři akademici – Jitka Jonová, Monika Menke a Martin Cajthaml – a student katolické teologie Lukáš Janoušek.

K příštímu zasedání se Akademický senát CMTF sejde 29. dubna.

Zpět