Svaté v nesvaté době: konference pro akademiky i milovníky umění

Středa 26. říjen 2022, 20:07 – Text: Lenka Peřinová

Cyrilometodějská teologická fakulta UP a Muzeum umění zvou akademiky, studenty a všechny zájemce o umění a historii na ojedinělou konferenci nazvanou České sakrální umění v letech 1948–1989, která se uskuteční v úterý 15. listopadu 2022. Bohatý program, zakončený komentovanou prohlídkou, začne v 10 hodin v aule CMTF UP. Konferenci lze chápat jako reflexi české sakrální tvorby v době komunismu, promluví o umění, do nějž se promítlo kulturně společenské klima tehdejší doby. Příspěvky budou pojednávat o moderním českém sakrálním umění a ikonografické tvorbě v širších kontextech.

„Touto konferencí se naše katedra snaží navázat na dřívější liturgická kolokvia a setkání českých liturgiků, která se na teologické fakultě pravidelně konala. Téma letošní konference koresponduje s tématem výstavy v Muzeu umění v Olomouci, uskuteční se ve vzájemné spolupráci. Téma odkrývá nejen českou liturgickou a sakrální tvorbu v letech 1948–1989, ale především osudy a životní příběhy lidí, kteří za cenu velkých osobních obětí a komunistické persekuce, realizovali a podporovali sakrální umění. Tyto příběhy jsou vepsány do těchto děl a stále jsou zdrojem inspirace a povzbuzení,“ uvedl organizátor konference doc. Pavel Kopeček.

Na konferenci vystoupí řada odborníků. Zajímavou přednáškou bude pojetí ikonografie v sakrálním prostoru od prof. Jana Royta, inspirující bude také popis realizace evangelického sborového domu v Praze od Mgr. Anny Boučkové. Prof. Václav Šlapeta, erudovaný odborník v oblasti architektury, bude vzpomínat na svého otce Lubomíra Šlapetu, který projektoval kostel sv. Mikuláše v Tiché. „Jeho osobní svědectví o této stavbě, přípravě projektu i slavení posvěcení kostela a jak vše kolem realizace stavby vnímala a prožívala rodina architekta, bude velmi zajímavé a přiblíží nám nelehkou dobu pražského jara a následné normalizace,“ popsal Kopeček.

Netradičním bodem programu bude návštěva výstavy v Muzeu umění, kterou okomentuje kurátorka Mgr. Šárka Belšíková s kolegou Ivo Bidnerem. Cílem projektu je přispět k poznání jedné z opomíjených kapitol české historie a dokumentovat roli výtvarného umění v bohoslužebném prostoru křesťanských církví působících v českých zemích v letech 1948–1989.

„Výstava přináší uměleckohistorický pohled na realizace sakrální architektury, obrazovou a sochařskou tvorbu nebo užité umění ve specifických interiérech. Jde o tvorbu vzniklou během komunistické totality, v klimatu a čase cílené ateizace společnosti a krutých restrikcí. O to víc vyniká důraz na pravdivost a étos přístupu tvůrců, kteří navíc v mnoha případech přinášeli mezi klasické formy i projevy současného a moderního vnímání umělce 2. pol. 20. století. Za jednotlivými díly stojí příběhy odvahy, zaujetí a obětavosti osobností zadavatelů, kněží jednotlivých farností, realizátorů a umělců,“ prozradila kurátorka Mgr. Šárka Belšíková.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

Mgr. Anna Boučková

Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2015-2022). Dlouhodobě se věnuje problematice protestantské (především českobratrské) sakrální architektury a liturgického prostoru, s důrazem na poválečné období i nejsoučasnější architektonické přístupy. Osobnosti architekta Ernsta Gisela a evangelickému sborovému domu v Praze-Kobylisích věnovala kromě své bakalářské práce také publikaci Příběh evangelického kostela v Praze-Kobylisích, vydanou k 50. výročí jeho slavnostního otevření.

Prof. PhDr, Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.

Je český historik umění, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství. Přednáší na FF UK v Praze, dále na KTF UK Praha, FF UJEP v Ústí nad Labem a na AVU. Je členem mnoha vědeckých institucí a předním českým odborníkem na ikonografii.

Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Je český historik architektury a vysokoškolský pedagog. Je autorem řady publikací o moderní architektuře 20. století a urbanismu. Po dokončení studia architektury na ČVUT v Praze v roce 1972 pracoval jako architekt v Ostravě, následně v Národním technickém muzeu v Praze. Byl hostujícím profesorem na zahraničních univerzitách ve Vídni, Berlíně a Lublani. V letech 1991–1997 byl děkanem Fakulty architektury ČVUT, do roku 2000 prorektorem ČVUT. V roce 2003 byl opět zvolen děkanem Fakulty architektury ČVUT a v období 2006–2010 byl děkanem Fakulty architektury VUT v Brně. V současné době je vedoucím Ústavu teorie architektury na FA VUT v Brně.

Ing. arch. Jiří Šťasta

Absolvoval Fakultu architektury VUT v Brně a je vedoucím dílny Všech svatých v Brně, která se zaměřuje na tvorbu mozaiky. Spolupracuje s Centrem Aleti v Římě a tamější mozaikářskou dílnou vedenou Markem Rupnikem. V současnosti na FA VUT v Brně dokončuje doktorát. Z jeho poslední realizací bych jmenoval úpravu poutního kostela v Němčanech (Slavkov u Brna) a v Kučerově u Vyškova, výzdoba zvonů pro kostel sv. Kříže ve Znojmě.

Ing. arch. Marek Štěpán

Vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně. V roce 1997 založil Atelier Štěpán. V letech 1997–2001 a následně v letech 2005–2007 vyučoval na VUT v Brně. Ve své architektonické tvorbě se zabývá návrhy sakrálních staveb nebo jejich rekonstrukcemi. Z jeho významných projektů je třeba zmínit kostel sv. Václava v Sazovicích, lesní kapli ve Střelicích, kostel sv. Jana Křtitele ve Frýdku a kostel bl. Restituty v Brně na Lesné.

Adéla Vaculíková

Je absolventkou Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. V současnosti pokračuje ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v programu Teorie a dějiny moderního a současného umění.


 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)