Seminář o psychosomatice vzdělá lékaře i sociální pracovníky

Čtvrtek 8. duben 2021, 7:19

Pracujete jako lékař, psycholog, kněz, sociální pracovník či sociální pedagog? Chcete si doplnit vzdělání a zajímá vás téma psychosomatiky? Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí (online) seminář s názvem Psychoanalytická psychosomatika. Povede jej dr. Michael Šebek. Účastníci se mohou těšit také na rozbory konkrétních kazuistik s důrazem na možnosti psychoanalytické léčby. Akce se uskuteční 23.–24. dubna 2021.

 

„Během semináře se posluchač seznámí s historií tohoto oboru a dílčími psychosomatickými koncepcemi –  s vlivem S. Freuda, prací G. Groddecka, s Heidelbergskou a Berlínskou školou, přínosem F. Alexandera, poválečnými školami a směry.  Získá přehled o současných pojetích a přístupech v oboru a porozumí problematice prolínání neurovědy a psychosomatického přístupu,“ uvedla organizátorka akce Edita Lukášová.

 

Na akreditovaný kurz je možné se přihlásit online na odkazu www.czv.upol.cz. Je nutné uhradit účastnický poplatek ve výši 2 900 Kč. Odbornými garanty semináře jsou MUDr. Michal Kryl z České lékařské komory a Mgr. Eva Kochtová z Asociace klinických psychologů.

Pokud pandemická situace dovolí, účastníci se sejdou v budově CMTF UP v Kateřinské ulici 17 v Olomouci. Akce se koná pod záštitou prof. Petera Tavela.

 

Program:

 

 
 • pátek 23. dubna 2021 (17:00–20:15)

Počátky psychosomatického myšlení a biomedicínského paradigmatu v euroamerickém prostoru. Sigmund Freud a německá psychoanalytická psychosomatika. Franz Alexander – sedm somatických diagnóz a jejich specifické intrapsychické činitele, intrapsychické konflikty coby etiologické faktory daného onemocnění.  Pařížská psychosomatická škola a její přínos pro psychosomatiku a psychoanalýzu.

 
 • sobota 24. dubna 2021 (9:00–16:45)

Současná psychoanalytická psychosomatika. Lacanovský přístup – problém řeči a promluvy; otázka symboliky v psychoanalýze; inovace v psychoanalytické praxi. Vztah neurovědy a psychoanalytické psychosomatiky. Dětská problematika. Psychosomatická péče. Příklady z psychoanalytické praxe – rozbor konkrétních kazuistik a příklady léčby.

O lektorovi:

PhDr. Michael Šebek, CSc.

 • psychoterapeut, psychoanalytik a vysokoškolský pedagog
 • studoval Klinickou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1970), kde získal titul PhDr. (1971) a titul CSc. (1985) v klinické psychologii
 • absolvoval psychoanalytický výcvik v Pražské psychoanalytické skupině
 • spoluzakladatel České psychoanalytické společnosti (1990)
 • v r. 1989 se stal členem Mezinárodní psychoanalytická asociace
 • v r. 1993 s kolegy založil Českou společnost pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP), několik let byl jejím koordinátorem
 • v r. 1999 spoluzakládal Revue pro psychoanalytickou psychoterapii, dodnes je členem redakční rady
 • výcvikový a supervizní psychoanalytik ČPS
 • Bohaté praktické zkušenosti získal během svého působení ve zdravotnictví (1970–2018)
 • od r. 1991 se věnuje pedagogické práci – přednáší lékařskou psychologii, psychosomatiku a lékařskou etiku na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • publikuje doma i v zahraničí, ve světě je znám díky své teorii totalitního objektu a totalitní mysli

Kontakt na organizátorku:

Mgr. Edita Lukášová

tel. 585 637 174

e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Připravila: Lenka Peřinová

Zpět