ROZHODNUTÍ HLAVNÍ VOLEBNÍ KOMISE UP O OPAKOVÁNÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU UP

Grafika: Univerzita Palackého
Pátek 19. květen 2023, 13:07 – Text: Lenka Peřinová

Hlavní volební komise Univerzity Palackého v Olomouci ve složení doc. Mgr. Zdeněk Svoboda, PhD. (předseda); Bc. Tereza Marková (místopředsedkyně); Mgr. Veronika Müllerová; MUDr. Marek Szkorupa, Ph.D.; Mgr. Jakub Janega; Mgr. Jiří Kvita, Ph.D.; Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., LL.M., MBA; JUDr. Zdeněk Červínek, Ph.D., na návrh dílčí volební komise Cyrilometodějské teologické fakulty rozhodla, že:

➞ Hlasování do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci na Cyrilometodějské teologické fakultě UP je třeba zopakovat.

➞ Opakované hlasování ve volbách do Akademického senátu UP na Cyrilometodějské teologické fakultě proběhne dle následujícího harmonogramu:

  • Zahájení elektronického hlasování 22. 5. 2023, 12:00
  • Ukončení elektronického hlasování 30. 5. 2023, 12:00
  • Vyhlášení výsledků voleb do 30. 5. 2023
  • Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 1. 6. 2023

➞ Odůvodnění rozhodnutí: 

Po ukončení voleb do Akademického senátu UP dne 11. 5. 2023 informovala předsedkyně dílčí volební komise na teologické fakultě Mgr. Veronika Müllerová, že došlo k technické chybě a dílčí volební komise nebyla schopná ani po konzultaci a za asistence Centra výpočetní techniky UP v aplikaci dekódovat výsledky hlasování. Volební komise nebyla schopna ani po opakovaném zadání předem vygenerovaného a ověřeného privátního klíče do volební aplikace výsledky hlasování zpřístupnit, neboť privátní klíč vyhodnotila volební aplikace jako nekorektní.

Přípravná fáze voleb (organizace voleb, navrhování kandidátů, sestavení kandidátních listin, příprava hlasovacích lístků atd.) proběhla v souladu s vnitřním předpisem UP č. A-4/2017-ÚZ02, Volebním řádem do Akademického senátu UP, v účinném znění. S největší pravděpodobností tak došlo k technické chybě, která brání tomu, aby se dílčí volební komise dobrala zjištění výsledků hlasování z volební aplikace. Příčinu této chyby se volebním orgánům (dílčí a hlavní volební komisi) ani ve spolupráci s CVT nepodařilo zjistit, tím méně odstranit. Volební komise tak dle čl. 10 odst. 1-3 Volebního řádu dospěla k závěru, že volby do AS UP na CMFT je třeba opakovat.

S ohledem na bezproblémový průběh přípravné fáze voleb na CMFT, včetně fáze navrhování kandidátů a kompletace kandidátní listiny, není třeba opakovat volby jako celek, ale pro odstranění výše specifikované chyby dostačuje pouze zopakování elektronického hlasování na CMFT. K tomuto závěru komise dospěla ve snaze minimalizovat své zásahy do průběhu voleb, oprávněných zájmů kandidátů a zajistit rovný přístup ke kandidátům kandidujícím jak na CMFT, tak i na zbylých fakultách UP.


 

 

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)