Přijímací zkoušky na teologickou fakultu v době COVIDu

Čtvrtek 4. únor 2021, 9:19

Připravila: Lenka Peřinová

 

Přijímací zkoušku považujeme za jednu z prvních příležitostí, kdy mohou studenti navštívit svou budoucí fakultu. „Rádi bychom se s nimi osobně setkali a seznámili je s atmosférou i zázemím naší fakulty. Pokud nám to epidemiologická situace nedovolí, bude nám to líto, ale budeme připraveni i na tuto možnost a potkáme se spolu online,“ uvedl proděkan pro studium Jiří Pospíšil.

 

Offline/online přijímačky:

V současné době počítáme s oběma variantami přijímacích zkoušek (offline/online).

U všech studijních programů, u nichž přijímací řízení organizuje Cyrilometodějská teologická fakulta, jsme připraveni na obě varianty – tedy na zkoušky za osobní účasti studenta, i na zkoušky konané online formu. Rozhodné slovo bude mít stav a vývoj epidemiologické situace.

 

Přijímačky - jak, kdy, kde:

Naši uchazeči o studium nemusejí aktuální informace nikde dohledávat – přesné instrukce obdrží v pozvánce (v e-přihlášce) k přijímacímu řízení, kterou dostanou nejpozději měsíc před přijímací zkouškou.

Přijímací zkoušky na naši fakultu se uskuteční v termínu 11.-19. června 2021. Každý studijní program bude mít daný svůj vlastní termín v tomto rozmezí.

 

100 % online zkouška:

Teologie (distanční)

 

Studijní programy ve spolupráci:

Podmínky přijímací zkoušky na studijní programy, které CMTF nabízí společně s Vyšší odbornou školou sociální Caritas, určuje právě tato škola. Bližší informace zde: http://www.caritas-vos.cz/cz.

Zpět