Odborný kurz Humanitarian Organisation's Development se Simonem Russellem

Simon Russell
pondělí 22. říjen 2018, 12:57 – Text: Agnieszka Zogata Kusz

Ve dnech 5. až 9. listopadu 2018 se na katedře křesťanské sociální práce uskuteční odborný kurz Humanitarian Organisation’s Development. Pro realizaci tohoto kurzu oddělení humanitárních studií katedry bude hostit samotného hlavního koordinátora UNHCR Global Protection Cluster, pana Simona Russella, který odučí v plném rozsahu zmíněný předmět. Navázání tak důležitého kontaktu bylo možné díky předchozí spoluprací s Dr. Marco Maschovitchem (hlavní osobou zodpovědnou za inovace v Global Protection Cluster v UNHCR v Ženevě) v rámci Mezinárodní letní školy 2018.

Global Protection Cluster na celosvětové úrovni koordinuje agentury zapojené do humanitární pomoci. Poskytuje poradenství a doporučení ohledně implementace sektorového přístupu v rámci ochrany, podporuje ochranu v humanitárních intervencích, vede nastavení standardů a politik tykajících se ochrany v komplexních a přírodních humanitárních katastrofách, se zvláštním zřetelem na ochranu vnitřně vysídlených osob. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) je vedoucí agenturou sektoru ochrana.

Obsahem kurzu bude:

  • architektura humanitární pomoci
  • právní a lidskoprávní principy v humanitárních operacích
  • základní aspekty humanitárních programů
  • přístupy založené na praxi humanitárních pracovníků pracujících s jinými aktéry, např. z oblasti rozvojové pomoci, politiky, udržování míru.

Kurz se bude konat Na Hradě 5, ve 4. patře, třída 4.06 (10.00-16.00). Zájemce o účast, prosíme, aby se hlásili e-mailem Ivaně Ljuštině na ivana.ljustina@upol.cz.