Konference Bioethicists in Central Europe

Na fotografii zleva: Gusztáv Kovács (Pécs), Piotr Morciniec (Opole), Sigrid Müller (Vídeň, předsedkyně BCE), Dominik Opatrný (Olomouc)
Pátek 15. říjen 2021, 8:51

Na International Teaching Week naváže 12. konference společnosti Bioethicists in Central Europe, která se na teologické fakultě uskuteční 22.–23. října 2021. Jejími tématy jsou mozek a morálka – The Brain and Morality: How much morality does the brain allow?

Jako přednášející vystoupí teolog Andrea Vicini z Boston College, psychiatr Borut Škodlar z Lublaňské univerzity, psycholog Ivo Čermák z Masarykovy univerzity nebo neurolog Petr Hluštík z Univerzity Palackého.

Diskutující budou hledat odpověď na otázku, nakolik je možné v době neurověd mluvit o lidské svobodě a nakolik můžeme lidem přičítat jejich jednání. „Při výběru řečníků jsme kladli důraz na zastoupení různých vědních oborů (filozofická a teologická etika, neurologie, psychologie, psychiatrie). Otázka, na kterou budeme hledat odpovědi, zní: je vůbec možné pohledy těchto oborů propojit, nebo mezi nimi zůstane nepřekonatelná mezera,“ prozradil Opatrný.

 

 

Zpět