Jedinečná studijní novinka: Teologická fakulta vychová specialisty na sociální práci s dětmi a mládeží

Informace o novém studijním programu najdete i na webu www.pracesmladezi.cz.
Repro: Žurnál UP
Pátek 29. leden 2021, 9:15 – Text: Lenka Peřinová

Nový bakalářský studijní program s unikátním zaměřením na sociální práci s dětmi a mládeží připravila Cyrilometodějská teologická fakulta UP. Nabízí jej jako jediná vysoká škola v ČR. Posluchači získají vědomosti nejen v sociální práci a psychologii, ale také v právních disciplínách. Naučí se, jak profesionálně komunikovat s klienty a hájit lidská práva, zejména práva dětí a mládeže. Zájemci mohou podávat přihlášky do 15. března 2021.

Nový studijní program je jedinečný ze dvou důvodů. „Žádný jiný program spadající do oblasti sociální práce a zaměřený na děti a mládež v České republice neexistuje. Cílíme na to, že v mnoha regionech, včetně Olomouckého kraje, vidíme nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Chceme je také lépe připravit pro práci v orgánech sociálně-právní ochrany dětí či v sociálně-aktivizačních službách – zvýšit především jejich jistotu v právních záležitostech. Přesně tuto složku jsme v obsahu našeho nového studijního programu posílili,“ uvedla garantka oboru Helena Pospíšilová.

Adaptační pobyt pro studenty

Studium na vysoké škole otevře pobyt nových studentů na třídenním soustředění. „Přijatým posluchačům tento kurz pomůže k seznámení se a neformálním způsobem je uvede do studia na vysoké škole. Přispěje také k rozvoji osobnostních a sociálních dovedností, které jsou pro pracovníka pomáhající profese nezbytné,“ vysvětlila Pospíšilová. Během studia čeká na posluchače řada praxí a stáží. Nový program je možné studovat prezenčně i kombinovaně.

„Během výuky budeme podporovat osobnostní růst studentů a posilovat jejich motivaci vycházející z principů sociální spravedlnosti a ochrany lidských práv, solidarity a prosociálního chování,“ dodala Pospíšilová.

Po třech letech studia se absolventi budou moci věnovat práci sociálního pracovníka / sociální pracovnice se zaměřením na sociální práci s dětmi. Uplatnění najdou v sociálních službách (zejména v sociálně aktivizačních službách, nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež apod.), v ziskových i neziskových soukromoprávních institucích (např. spolcích, nadacích, obecně prospěšných organizacích, církevních organizacích), ve veřejnoprávních institucích na úrovni celostátní nebo místní (krajské, městské obecní) správy či na různých ministerstvech.

Magisterský titul? Není problém

Absolvent(ka) tříletého bakalářského studijního programu může pokračovat ve studiu na všech vysokých školách v ČR v navazujících magisterských studijních programech (např. Sociální práce; Sociální pedagogika či Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci).

Zájemci o studium mohou podávat přihlášky do 15. března 2021. V letošním roce budou přijati uchazeči, kteří mají složenou maturitní zkoušku a úspěšně absolvují přijímací řízení. Přijímací zkouška bude mít písemnou (motivační dopis) a ústní část (pohovor).

Další informace k novému programu jsou k dispozici na www.pracesmladezi.cz.

Zpět