Izolaci pomohou seniorům překonat dobrovolníci na telefonu

Ilustrační foto: pixabay.com
úterý 31. březen 2020, 15:20 – Text: Martin Višňa

Přispět k psychické pohodě seniorů, kteří se v důsledku mimořádných opatření souvisejících se šířením nového typu koronaviru cítí osamocení či ohrožení, je smyslem programu Dobrovolník na telefonu. Magistrát města Olomouce na něm spolupracuje s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého, Dobrovolnickým centrem UP a Caritas – vyšší odbornou školou sociální Olomouc.

Program umožňuje seniorům využít bezplatného pravidelného telefonického kontaktu s dobrovolníky. Po přihlášení je senior propojen s dobrovolníkem, se kterým si může povídat o běžných věcech, sdílet své obavy nebo požádat o zprostředkování odborné pomoci. „Díky tomuto programu zajistí magistrát města psychickou podporu osamělým seniorům a získá přehled o jejich aktuálních potřebách v době mimořádných opatření,“ uvedla náměstkyně primátora Eva Kolářová.

Do aktivity se rozhodlo zapojit a pravidelně se seniory komunikovat přes třicet dobrovolníků. Podle jejich koordinátorky Zlatice Dorkové z katedry křesťanské sociální práce CMTF jde z velké části o studenty teologické fakulty a Caritas – vyšší odborné školy sociální. Zájem projevili ale také dobrovolníci z dalších fakult UP včetně zaměstnanců a také několik lidí mimo akademickou obec.

„Důležité pro nás je, že dobrovolník je pro tuto činnost motivován a dodržuje stanovené zásady programu uvedené v manuálu, který obdrží. Jsou v něm například informace o tom, jak vést rozhovor se seniorem a co dělat v případě, že se vyskytnou nějaké problémy, například když senior potřebuje zajistit nákup nebo dovoz léků, má zdravotní problémy, je zmatený a podobně. Dobrovolník v takových případech přesně ví, jak má v takových situacích postupovat,“ uvedla koordinátorka.

Cílem aktivity je především poskytnout osamělým seniorům pravidelný lidský kontakt, dobrovolník, pracující pod supervizí, by měl seniorovi být k dispozici jako psychosociální podpora. „Po propojení dobrovolník udržuje se seniorem pravidelný kontakt, optimálně každý druhý den po dobu cca 15–20 minut. Zajímá se o to, jak se senior má, neřeší odborné problémy, ale v souvislosti s COVID-19 dává seniorovi rady obecné povahy v souladu s doporučeními příslušných orgánů. Téma rozhovoru přitom volí vždy senior podle své potřeby, rozhovor pak končí domluvou ohledně dalšího kontaktu,“ dodala Zlatica Dorková.

Senioři, kteří se chtějí zapojit do programu, mohou volat na bezplatnou infolinku statutárního města Olomouc 800 606 800 nebo na městské linky pro seniory 604 293 003 a 604 226 834.

Zpět