Institut sociálního zdraví CMTF UP: Technologie mohou prohloubit zdraví a sociální kontakty seniorů

Ilustrační foto: Pexels
Neděle 3. září 2023, 15:07 – Text: Lenka Peřinová, Petra Hrušková

Institut sociálního zdraví CMTF UP (OUSHI) je jedním ze 36 partnerů mezinárodního projektu SHAPES (The Smart & Healthy Ageing through People Engaging in Supportive Systems), jehož cílem je integrace technologických, organizačních, klinických, vzdělávacích a společenských řešení, která usnadní zdravé a aktivní stárnutí a udržení vysoké životní úrovně.

Díky projektu SHAPES, kterému se zaměstnanci institutu věnovali, vznikly úspěšné pilotní kampaně: více než 2 000 starších osob, pečovatelů a poskytovatelů pečovatelských služeb se zapojilo do 36 pilotních aktivit na 15 pilotních místech v 11 evropských zemích. Odborníci z OUSHI ve dvou pilotech zkoumali dopady používání tanečních podložek a tabletů na duševní pohodu seniorů.

Na začátku experimentu senioři vyplnili dotazník týkající se jejich životní pohody, míry osamělosti a zdraví (např. UCLA, WHOQOL), k těmto škálám bylo po ukončení experimentu přidáno hodnocení používané technologie. Po třech měsících tento dotazník vyplnili znovu. Výsledky badatelé nyní vyhodnocují.

„Do pilotního ověření dopadu používání tanečních podložek na duševní pohodu a osamělost jsme zapojili 11 seniorů. Experiment trval 8 týdnů. Senioři testovali podložku, na které „tančili“ na známé české melodie, od nejjednodušších po fyzicky náročnější. Souběžně byli dotazováni na používání dané technologie,“ uvedl Mgr. Ing. Zdeněk Meier, Ph.D., projektový manažer.

Druhý pilotní projekt byl zaměřen na používání tabletů. „Do tohoto projektu jsme zapojili 5 seniorů a 1 pečovatele. Dostali tablety s nainstalovanou aplikací „pilot2_uc2“ a aplikací pro technickou podporu. Aplikace slouží k video hovorům, zaznamenávání termínů, událostí a ke zprostředkování obsahu z informačních, lokálních a specializovaných webů (např. zahrádkaření, kultura v regionu). Principem experimentu, jenž trval 8 týdnů, bylo nabídnout skrze technologii kontakty a doporučení na různé akce v okolí, a takto navýšit sociální kontakty seniora,“ vysvětlil dr. Meier.

Výsledky projektu SHAPES ukazují, že intervence zaměřené na snížení osamělosti mají významný potenciál v oblasti sociální práce. Čtyři základní strategie intervence zahrnují zlepšení sociálních dovedností, zvýšení sociální podpory, navýšení příležitostí k sociálním kontaktům a řešení maladaptivního sociálního chování a interakcí.

„V praxi je vhodné uplatnit přístup, který se zaměřuje na identifikaci a změnu škodlivých myšlenkových procesů a vzorců týkajících se sociálního chování a interakcí. Sociální pracovníci také mohou pracovat s klienty na posilování jejich sociálních dovedností a sebevědomí, aby překonali nepřiměřené sociální obavy a zlepšila se jejich kvalita života. Výsledky experimentu stále zpracováváme, ale lze předpokládat, že s pomocí technologií a sociálního kontaktu lze efektivně snížit osamělost seniorů,“ dodal Meier.

Vzhledem k dosavadním zjištěním je vhodné podporovat další výzkum a rozvoj intervencí zaměřených na snížení osamělosti v rámci sociální práce, a to nejen u seniorů. Je nezbytné neustále zdokonalovat a přizpůsobovat intervence potřebám klientů a využívat nové technologické možnosti, které mohou poskytnout efektivní nástroje pro podporu sociálního kontaktu a zlepšení kvality života.

Aktuální info o pilotních aktivitách: https://shapes2020.eu/about-shapes/pilots/

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)