DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. LEDNA 2022, opět s respirátorem na CMTF UP

Sobota 1. leden 2021, 12:02

 • Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá!
 • Zeptejte se na všechno, co vás (nejen) o studiu zajímá!
 • Zjistěte, jaké nabízíme praxe, výjezdy do zahraničí a zázemí na naší fakultě!

Garanti studijních programů, studenti-ambasadoři i referentky ze studijního oddělení vám budou k dispozici v sobotu 15. ledna od 9 do 13 hodin v budově CMTF v Univerzitní 22 zde:

 • Učebna č. 3: Sociální práce + Mezinárodní sociální a humanitární práce + Sociální práce s dětmi a mládeží + Caritas VOŠ sociální Olomouc ( http://www.caritas-vos.cz/cz/pro-uchazece/dny-otevrenych-dveri)
 • Učebna č. 4: Sociální pedagogika + Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
 • Rotunda: Katolická teologie + Teologické nauky + Náboženství se zaměřením na vzdělávání, Učitelství náboženství pro ZŠ
 • Studentská místnost: Etika a kultura v mediální komunikaci
 • Aula: studijní oddělení

Prosíme vás o to, abyste se po budově pohybovali v respirátoru a dodržovali známá bezpečnostní pravidla. Vezměte si s sebou doklady o bezinfekčnosti (očkování, prodělání nemoci) pro případ kontroly. Neočkovaní se prokážou negativním testem.

Děkujeme vám za ohleduplnost a těšíme se na vás!


Program / představení studijních programů

Teologické programy:

Teologické nauky (Bc., nMgr.)

 • prezentace studijního programu (povede garant programu)
 • setkání se studenty programu, sdílení osobních zkušeností
 • ukázka výuky – studijní pomůcky a literatura
 • vědomostní kvíz – Jak by asi probíhal přijímací test?
 • během celého dopoledne osobní setkání s garantem, diskuze

Teologie online (Bc.)

Distanční studijní program Teologie, realizovaný plně online, se zájemcům o studium představí – jak jinak než „online“ – na stránce www.teologieonline.cz

Náboženství se zaměřením na vzdělávání a Učitelství náboženství (Bc., nMgr.)

 • prezentace obou stupňů programu (Bc. i nMgr.)
 • prezentace závěrečných prací (bakalářské, diplomové) + propojení teorie s praxí
 • ukázky výuky
 • metody a materiály pro výuku náboženství (využití aktivizačních metod, deskových her nebo filmů ve výuce)
 • představení pomůcek pro katechezi (z Katecheze Dobrého pastýře)

Prezentace studijních programů: Komu je studium určeno, jaké jsou podmínky přijetí, jaké předměty jsou součástí studia?

Praxe, otázky a odpovědi: Kam je možné na praxi jít? Co na ní bylo nejzajímavější? V čem byla přínosná?


Sociální programy:

Sociální pedagogika

 • prezentace obou stupňů programu (Bc. i nMgr.) a všech čtyř specializací, přítomni budou studenti všech specializací
 • možnost vyzkoušet si přijímací řízení „Přijímačky nanečisto“
 • prezentace závěrečných prací (bakalářské, diplomové)
 • ukázky výuky: práce s pomůckami pro lidi s postižením, práce s jedinci s rizikovým chováním – prezentace pomůcek (např. „drogový kufřík“), možnosti rozvoje kritického myšlení – mediální výchova
 • ze života fakulty: prezentace fotografií, adaptační kurzy, výuka, pasování studentů

Časový harmonogram (živé vstupy na fakultním IG):

9:00 – 9:15  
 • Co je to Sociální pedagogika? Komu je studium určeno –– dva pohledy na věc (pedagog + student)
 • Adaptační kurz pohledem studentů: smyl adaptačního kurzu, „nej“ zážitky
 • Praxe pohledem studentů: jakou praxi považují za nejzajímavější, co se na praxi dozvěděli/naučili, nabídky zaměstnání
 
12:00 – 12:15  
 • Komu je určeno navazující magisterské studium: představení, pro jaké Bc. obory je vhodné/předměty/ praxe – forma rozhovoru
 • Jak vypadá výuka na Sociální pedagogice z pohledu pedagoga/studenta? Předměty, praxe, výjezdy atd.
 

Sociální práce (Bc., prezenční i kombinovaná forma), Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc., prezenční), Sociální práce s dětmi a mládeží (Bc., prezenční i kombinovaná forma), Sociální práce (nMgr., specializace Sociální práce s rodinou, prezenční i kombinovaná forma)

- studijní programy Sociální práce (Bc.) a Mezinárodní sociální a humanitární práce (Bc.) nabízíme ve spolupráci CMTF a Caritas VOŠ sociální

- studijní programy Sociální práce s dětmi a mládeží (Bc.) a Sociální práce (NMgr.) jsou realizovány na CMTF UP

 • Zájemcům o studium poskytnou informace naši studenti a vyučující. V průběhu celého dne otevřených dveří budeme promítat prezentace všech studijních programů.

Psychoterapie, Etika:

Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci (nMgr.)

 • Zájemcům o studium poskytnou informace o navazujícím magisterském programu Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci a také o doktorandském studiu Sociální a spirituální determinanty zdraví naši studenti a vyučující.

Etika a kultura v mediální komunikaci (Bc.)

 • Studenti a pedagogové připraví pro návštěvníky malou ukázku audiovizuální práce. Můžete se podívat, jak se dají využít, i eticky zneužít, prostředky audiovizuální práce jako je světlo, práce s kamerou a úpravy ve střižně. Jak se dá čarovat s retušovacími nástroji a jak klamavá reklama zneužívá důvěřivosti lidí. Své zážitky z prvních let studia natočili studenti na video, pro případ, že by byl osobní kontakt omezen. Více na www.etikavmediich.cz

ONLINE prostor:

Mezi 10.–11. hodinou se uskuteční živé vysílání na IG – touto cestou představíme všechny studijní programy z naší nabídky a zprostředkujeme dění a atmosféru na fakultě zájemcům o studium, kteří do Olomouce nestihnou / nebudou moci dorazit.

Témata pro živé vysílání:

 • Jak vypadají přijímací zkoušky, na co se mám (a jak) připravit?
 • Co je na programu zajímavé, co si ze studií odnesu? ("zážitková" část – kurzy, ateliéry, zahraniční cesty, praxe...)
 • Jaké budu mít s tímto programem uplatnění? Co konkrétního mohu dělat, kde mě budou chtít přijmout...

Videa, v nichž naši studenti představují „své“ studijní programy, jsou k dispozici a ke zhlédnutí připravena na webových stránkách www.studujcmtf.cz nebo na www.univerzitnimesto.cz.

Pro naše budoucí studenty jsme připravili přehledný a informacemi nabitý web www.studujcmtf.cz. Co na něm najdou?

 • Informace o přijímačkách a všech našich studijních programech, kontakty na studijní oddělení, kontakty na studenty-ambasadory
 • video TAHLE FAKLUTA JE BOŽÍ! – diváky seznamuje s úžasnou atmosférou fakulty i města, zavede je do moderních učeben i do malebných uliček a historického centra Olomouce
 • fotky a videa ze života naší fakulty
 • vyznání našich studentů i absolventů – proč jsou přesvědčeni o tom, že si vybrali tu nejlepší vysokou školu a co jim do života dala.

Připravila: Lenka Peřinová

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)