Děkan CMTF UP mluvil o poruchách osobnosti a o psychoterapii v TV Noe

Pátek 22. říjen 2021, 10:51

Prof. Peter Tavel, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty UP, byl hostem pořadu Když bolí duše. Pořad TV Noe moderoval P. Daniel Vícha. Hlavním tématem rozhovoru obou mužů byly poruchy osobnosti a psychoterapie.

Porucha osobnosti ovlivňuje chování, prožívání i uvažování pacienta, může mu ztěžovat jeho zařazení do společnosti a vytváření mezilidských vztahů. V populaci se projevuje u 10–13 % lidí. Některé poruchy osobnosti se ukazují až po letech společného soužití – vztah s takto nemocným partnerem je velice náročný. Nejdůležitější je umět požádat o pomoc,“ upozornil prof. Peter Tavel.

Rozhovor zde:

https://www.tvnoe.cz/porad/32527-kdyz-boli-duse-poruchy-osobnosti-a-psychoterapie

Témata rozhovoru:

  • Je porucha osobnosti léčitelná?
  • Co je normální chování a co už je na diagnózu?
  • Jak porucha osobnosti vzniká? Je daná geneticky, nebo je získaná?
  • Mají poruchy osobnosti svá kritéria?
  • Souvisejí spolu žárlivost a porucha osobnosti?
  • Může si člověk trpící poruchou osobnosti pomoci sám?
  • Může se porucha osobnosti objevit na EEG?
  • Jak se chovat v práci, když se šéf projevuje jako psychopat?

TV Noe – televize dobrých zpráv

Televize Noe je česká nekomerční televize se sídlem v Ostravě. Držitelem licence pro vysílání je společnost TELEPACE, s.r.o. Tuto společnost charakterizuje více než 20 let práce s mladými i dospělými v jejich přípravě na působení ve sdělovacích prostředcích. TV Noe vysílá od roku 2006, nyní 19 hodin denně. Program sestává z vlastních pořadů aktuálních i archivních a z pořadů připravených tuzemskými nebo zahraničními producenty a studii. Program je připravován převážně v ostravském sídle, některé pořady vytvářejí regionální studia v Praze, Zlíně.

 

Připravila: Lenka Peřinová

 

Zpět