Chcete být oporou potřebným? Přihlaste se do kurzu Duchovního doprovázení

Středa 7. červenec 2021, 8:51
  • Jste řeholník/řeholnice, kněz nebo laik, který se připravuje na službu duchovního doprovázení?
  • Chcete obohatit svůj duchovní život?
  • Chcete se teoreticky i prakticky seznámit s problematikou duchovního provázení?

Cyrilometodějská teologická fakulta UP nabízí zájemcům kurz s názvem Duchovní doprovázení. Uskuteční se ve formě tří teoretických víkendových setkání v roce 2021 a tří praktických víkendových setkání v roce 2022. Absolvent kurzu se naučí, jak vést duchovní rozhovor a seznámí se s problematikou duchovního doprovázení. Přihlášky do teoretické části kurzu fakulta přijímá do 22. září 2021. První víkend kurzu se uskuteční v termínu 24.–25. září 2021 v budově CMTF UP v Univerzitní ulici 22. Praxe se odehraje ve Vranově u Brna.

„Kurz je koncipován jako formace duchovně doprovázejících. Formou přednášek se účastníci seznámí se základními podmínkami pro vedení duchovního rozhovoru a budou uvedeni do problematiky duchovního doprovázení z hlediska doprovázejícího i doprovázeného. Během praktické části upevní získané dovednosti prostřednictvím přímého nácviku a projdou také reflexí a evaluací,“ uvedla organizátorka kurzu Edita Lukášová.

Na každou část kurzu (teorie) je nutné přihlásit se zvlášť, pouze online cestou. Přihlášení do první části kurzu zde: https://czv-up.upol.cz/cs/registration/1963/detail/terms

Účastnický poplatek činí 2 900 Kč (teoretická část) a 6 800 Kč (praktická část).

Kapacita praktické části kurzu je 22 účastníků.

Termíny:

  • teoretické části kurzu: 24.–25. 9., 22.–23. 10., 3.–4. 12. 2021
  • praktické části kurzu: 27.–29. 1, 24.–26. 3., 12.–15. 5. 2022

Program:

Teorie: otázky duchovního života; Examen – modlitba zpytování svědomí; základy vedení duchovního rozhovoru; uvedení do modlitby, rozlišování; obrazy Boha, lidství; individuální genderové rozdíly v prožívání religiozity a spirituality

Praxe: nácviky rozhovorů spojené s reflexí a evaluací, praktické seznámení s různými formami modlitby, práce ve skupině, diskuze, osobní konzultační rozhovory s lektory a možnost duchovního rozhovoru

Lektorský tým:

Ing. Mgr. ThLic. František Hylmar, Mgr. Klára Maliňáková, Ph.D., Mgr. Veronika Řeháková, Ph.D., Mgr. Daniel Bořkovec, Mgr. Hana Čížková, Mgr. Dana Jakšičová

Více zde: http://doprovazeni.cz/

Bližší informace:

Mgr. Edita Lukášová

tel. 585 637 174

e-mail: edita.lukasova@upol.cz

Připravila: Lenka Peřinová

Zpět