Čestné uznání rektora autorům odborných knih v roce 2020 - seznam oceněných

Úterý 24. listopad 2020, 9:46

Soutěž byla vyhlášena 1. 9. 2020 s termínem odevzdání návrhů na fakultách do 30. 9. 2020. Po výběru na fakultách bylo postoupeno komisi UP 56 odborných knih s návrhem na ocenění 65 autorů (1 z RUP, 4 z FTK, 3 z LF, 2 z PřF, 5 z CMTF, 15 z FF, 10 z PF, 14 z PdF a 2 z FZV). Komise UP doporučila rektorovi k ocenění 41 odborných knih. Rektor prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., se rozhodl udělit ocenění 48 autorům odborných knih. Celková částka odměny je 410.000 Kč.

Celkem bylo oceněno 41 odborných knih (48 autorů) ve struktuře 1 na pomezí přírodních a společenských věd, 5 z lékařských a zdravotních věd, 19 z humanitních oborů a umění a 16 ze společenských věd.

Výsledek soutěže se seznamem oceněných je v přiloženém dokumentu.

Finanční odměna bude vyplacena v rámci mzdy za měsíc listopad 2020.

Slavnostní předání ocenění proběhne podle vývoje epidemické situace během Akademického týdne UP v roce 2021. 

Zpět