40. výročí promulgace Kodexu kanonického práva – změny

Úterý 14. březen 2023, 11:07 – Text: Lenka Peřinová

Mezinárodní vědeckou konferenci u příležitosti 40. výročí vyhlášení Kodexu kanonického práva pořádá Katedra církevních dějin a církevního práva CMTF UP ve dne 13. dubna 2023 v Aule CMTF UP v Univerzitní ulici od 9.30 do 16 hodin.

Konference je zaměřena na změny v textu základního zákoníku římskokatolické církve, které během 40 let již značně pozměnily text. Příspěvky deseti přednášejících odborníků se týkají oblastí: vlivu východního práva na západní legislativu, otázek manželství, reforem římské kurie, postavení laiků v církvi, zasvěceného život, trestního a procesního práva.

Konference je určena především pro studenty z oblasti teologie, práva, žurnalistiky, politologie, historie; odbornou veřejnost; duchovní a jiné církevní pracovníky.

Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a polština (s možností konsekutivního překladu). Konferenční poplatek není vybírán.

Přihlásit se je možné do 5. 4. 2023 na e-mail: radmila.bartonova@upol.cz

PROGRAM

 • od 8.30 registrace účastníků, káva na uvítanou
 • 9.30 Zahájení konference
  • doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D., děkan fakulty
  • prof. Damián Němec, dr OP, vedoucí katedry církevních dějin a církevního práva
  • Moderátor dopoledního bloku: prof. Damián Němec, dr OP
 • 9.40 Mons. prof. ICODr. Cyril Vasiľ SJ: Vliv východního kanonického práva na úpravu CIC/1983
 • 10.00 Mons. prof. MVDr. Mgr. ICDr. Konštanc Adam OP: Vývoj manželského práva procesního a příprava papežských motu proprio ohledně procesů o neplatnosti manželství
 • 10.20 – 10.35 diskuze

přestávka na kávu

 • 11.00   prof. dr hab. Mirosław Sitarz: Jan Paweł II największy ustawodawca Kościoła Katolickiego
 • 11.20   dr. Agnieszka Romanko: Reformy Kurii Rzymskiej po promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. do konstytucji apostolskiej Praedicate evangelium
 • 11.40   doc. Mgr. et Mgr. Jiří Dvořáček, ICODr.: Administrativní řízení v církvi: zkušenosti, inspirace, náměty
 • 12.00 diskuze
 • 12.30 – 13.30 oběd

Moderátor odpoledního bloku: Mons. prof. MVDr. Mgr. ICDr. Konštanc Adam OP

 • 13.40   doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., JC.D., Th.D.: Závazné pravdy (veritates definitivae) a jejich dopad v trestním právu
 • 14.00   ICLic. Jiří Zámečník: Vývoj legislativy ohledně kanonizačního procesu po promulgaci CIC/1983
 • 14.20 ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.: Stálé služby udělované laikům v současném textu CIC a partikulárních normách; otázka jáhenství
 • 14.40   prof. Damián Němec, dr OP: Změny v právu zasvěceného života od promulgace CIC/1983
 • 15.00 Libor Botek, Th.D.: Změny v trestním právu po CIC/1983
 • 15.30 – 16.00 diskuze a závěr konference

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

Mons. prof. ICODr. Cyril Vasiľ SJ

Mons. prof. MVDr. Mgr. ICDr. Konštanc Adam OP

prof. dr hab. Mirosław Sitarz

prof. Damián Němec, dr OP

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE

prof. Damián Němec, dr OP

ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

ICLic. Jiří Zámečník


 

 

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)