Mgr. Jaroslav Franc, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637176
Pracoviště:
Katedra pastorální a spirituál. teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
4.04
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Franc J. Prolegomena k otázce predestinace a svobodné lidské vůle v tradici islámu. Mezinárodní katolická revue Communio. 2018.
Franc J. Alois Musil a teologická četba arabské křesťanské tradice. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2016.
Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
Franc J. A Common Word Between Us and You. Introduction and comments. Faculty of Philosophy and Arts Review. 2012.
FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Katolíci, kteří slaví jako Afričané. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Katolíci z pohoří Taurus. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
FRANC J. Katolické církve v katolické církvi. Řeckokatolická církev. Hejčínské OKO. Zpravodaj farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Franc J. Migrace a rozlišování náboženství a kultury ve vybraném díle papeže Františka. In Dojčár M. (Eds.) Medzináboženský dialóg a migračná kríza. 2018.
Franc J. Židovské kontury křesťanské teologie Aloise Musila. In Kotulánová R. (Eds.) 2018.
Franc J. Anthropological paradigm of the Koran as a theme for European academic sphere. In Pastuszak J. (Eds.) Religion and Common Good : Principles and starting points of interfaith dialogue in the context of contemporary social and political shifts. 2015.
Franc J. Rodina a manželství v koptské církvi 21. století. In . (Eds.) Tradice Východu a Západu v dialogu : interkulturní a ekumenický dialog I. 2015.
Franc J. Renaissance of the Coptic Orthodox Church in the 20th Century: Selected Figures of the Egyptian Christian Tradition. Middle East in the contemporary world 2008. Proceedings of the 3rd international conference on Middle East. 2009.
KNIHA - CELEK
Ambros P., Basanese L., Broeckaert B., Franc J., Graubner J., Grodź S., Güzelmansur TA., Howard D., Hulsman C., Kropáček L., Moravčíková M., Weninger M., Zannini F. Europe and Islam. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Franc J. Koptští mučedníci. Velehrad na křižovatkách evropských dějin. 2016.
Franc J. Aktualizace patristické tradice v díle Matouše Chudého: modlitba a liturgie. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
Franc J. Obnovení člověka: kapitola z arabské křesťanské teologie. Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost. 2015.
Franc J. Základní charakteristika manželství v tradici koptského křesťanství. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. 2013.
Franc J. Metodologické přístupy ke studiu mučednictví v islámském a křesťanském světě. Metodologické přístupy zkoumání lidského vědomí. Specifika nebo komplementarita? 2012.
FRANC J. Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992) : Úvod. Ekumenické konsensy III : Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992). 2011.
FRANC J. Koptské křesťanství. Ekumenické konsensy III : Dokumenty Smíšené komise mezi katolickou církví a Koptskou pravoslavnou církví (1973-1992). 2011.
Franc J., Ježek V. Apollo. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Franc J. Dialog, katolicko-koptský. In Ambros P., Farrugia EG. (Eds.) Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2010.
Franc J. Egyptské mnišství na počátku 3. tisíciletí: několik kusých vzpomínek. Mniši - nejen ti svatí...: rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti. 2009.
Franc J., Ježek V. Ammonios. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Franc J., Ježek V. Apollo. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
Franc J. Dialog, katolicko-koptský. E. G. Farrugia: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. 2008.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Franc J. The Islam: History and Teaching, Religion, State, Culture. Křesťanství a islám: Na cestě k porozumění. 2009.
FRANC J. Indická náboženství. Univerzita třetího věku Olomouc. 2008.
Franc J. Velikonoce v tradici katolické církve. Studijní program českého jazyka a literatury, pořadatel Univerzita cAjn šams. 2007.
Franc J. Život východní křesťanů v Egyptě dnes shrnutí půlroční. Pouť členů Matice Velehradské. 2007.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Opatrný D., Svatoň R., Franc J. Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation. 2017.
Franc J. Europe and Islam. 2015.
Franc J., Holla J. Europe : the users guide. 2014.
Skalický K., Ambros P., Franc J., Svatoň R. Mezigenerační dialog odborné teologické a kulturní obce 2. 2014.
Ruyssen GH., Franc J., Pastuszak J., Havlíček P., Regner J., Svatoň R. The pastoral challenges of the family in the context of evangelization. 2014.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Franc J. Křesťanské ozvěny. Křesťanské ozvěny. 2009.
FRANC J. Křesťanské ozvěny. Křesťanské ozvěny. 2008.
RECENZE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.