Mgr. Jan Czudek, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637133, 554286261
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.10
Pracovní zařazení:
ČLÁNEK
Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Czudek J. Homosexualita a registrované partnerství. přednáška pro Klub katolických lékařů a sdružení Hippokrates. 2006.
Czudek J. Novou odvahu ke ctnosti. Vývoj zákona o registrovaném partnertví v Parlamentu ČR. přednáška v rámci dalšího vzdělávání kněží (trienálky) - olomoucká arcidiecéze. 2006.
Czudek J. Zpovědní praxe z pohledu morální teologie. Aktuální problémy bioetiky. přednáška v rámci dalšího vzdělávání kněží (trienálky) - biskupství ostravsko-opavské. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.