Mgr. Jan Czudek, Th.D.

Employee photo
Contact

585637133, 554286261

Katedra systematické teologie

CM teologická fakulta

Univerzitní 22

3.10

ČLÁNEK
Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Czudek J. Homosexualita a registrované partnerství. přednáška pro Klub katolických lékařů a sdružení Hippokrates. 2006.
Czudek J. Novou odvahu ke ctnosti. Vývoj zákona o registrovaném partnertví v Parlamentu ČR. přednáška v rámci dalšího vzdělávání kněží (trienálky) - olomoucká arcidiecéze. 2006.
Czudek J. Zpovědní praxe z pohledu morální teologie. Aktuální problémy bioetiky. přednáška v rámci dalšího vzdělávání kněží (trienálky) - biskupství ostravsko-opavské. 2006.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)