Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637126
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.07
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Opatrný D. John Cuthbert Hedley, biskup otevřený evoluci. Studia Theologica. 2017.
  Opatrný D. John Augustine Zahm ve sporu o opičí původ člověka. Studia Theologica. 2016.
  Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV, Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
  Opatrný D. Dobro manželů v kontextu biblické etiky. Revue církevního práva. 2014.
  Opatrný D. God’s Glory at Trial: A Juridical Precedent in Acts 5 and John 9. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
  Opatrný D. Církevní právo v časopisu Studia theologica. Revue církevního práva. 2012.
  Opatrný D. The Christological Use of Metaphors for the Law in John’s Gospel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
  Opatrný D. Cesty Siónu. Teologické texty. 2010.
  Opatrný D. Křesťané jako cizinci podle Prvního listu Petrova. Studia Theologica. 2010.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Opatrný D., Lintner MM Pastoral Forgery? How Biblical Scholars and Moral Theologians Speak About Lying. God in Question: Religious Language and Secular Languages. 2014.
  Opatrný D., Opatrný D., Tichý L. Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
  Opatrný D., Opatrný D., Tichý L. Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii. Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
  KAPITOLA V KNIZE
  Opatrný D., Opatrná M. Etika ctností v péči o onkologicky nemocné. Etické problémy v onkologii. 2017.
  Opatrný D. Theologically Significant Textual Variants in the Text of the Pastoral Epistles. The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Opatrný D., Svatoň R., Franc J. Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation. 2017.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Etika mravních a teolog. ctností KST/EMTC LS 4
  Morální teologie obecná KST/4MTO LS 0
  Morální teologie speciální KST/9MT1 LS 0
  Principy křesťanské etiky KST/PKE ZS 4
  Quest for Good in European Culture KST/QGEC ZS Se 2
  Seminář morální teologie KST/9SMT ZS Se 0