doc. Mgr. Dominik Opatrný, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585 63 7126
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.07
Pracovní zařazení:
docent
Konzultační hodiny:
Místnost:
Poznámka:
Nepravidelné
22.01.2019
08:15–09:00
3.07
ČLÁNEK
Opatrný D. John Cuthbert Hedley, biskup otevřený evoluci. Studia Theologica. 2017.
Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
Opatrný D. Dobro manželů v kontextu biblické etiky. Revue církevního práva. 2014.
Opatrný D. God’s Glory at Trial: A Juridical Precedent in Acts 5 and John 9. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
Opatrný D. Církevní právo v časopisu Studia theologica. Revue církevního práva. 2012.
Opatrný D. The Christological Use of Metaphors for the Law in John’s Gospel. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
Opatrný D. Cesty Siónu. Teologické texty. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Opatrný D. Pastoral Forgery? How Biblical Scholars and Moral Theologians Speak About Lying. In Lintner MM. (Eds.) God in Question: Religious Language and Secular Languages. 2014.
Opatrný D. Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii. In Tichý L., Opatrný D. (Eds.) Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
Opatrný D. Apoštol Pavel a problematika šíření křesťanství v Malé Asii. In Tichý L., Opatrný D. (Eds.) Apoštol Pavel a Písmo. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Opatrný D., Opatrná M. Etika ctností v péči o onkologicky nemocné. Etické problémy v onkologii. 2017.
Opatrný D. Theologically Significant Textual Variants in the Text of the Pastoral Epistles. The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. 2016.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Opatrný D., Svatoň R., Franc J. Bioethics as a Chance for Ecumenical Cooperation. 2017.
HABILITAČNÍ PRÁCE

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.