Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová, PhD.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637163
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
1. máje
Místnost:
2.10
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Postoje studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
  Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Vztah studentů středních škol ke vzdělání. Paidagogos. 2017.
  Potměšilová P., Sobková P., Fojtíková Roubalová M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus. Open Journal of Social Sciences. 2014.
  Potměšil M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M. Possibilities and limits of supervision used in integrated education. The Online Journal of Counseling and Education. 2014.
  Potměšilová P., Potměšil M., Fojtíková Roubalová M. Supervision as a prevention and support to teachers in inclusive education. e-Pedagogium (online). 2013.
  Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
  Fojtíková Roubalová M. Místo materiálních didaktických pomůcek ve výuce náboženství. Paidagogos. 2012.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Junová I. Metody v praxi sociálního pedagoga jako odraz interdisciplinárního pojetí sociální pedagogiky. Socialia 2015 - Možnosti uplatnění sociálního pedagoga /sociální pedagogiky v současné společnosti. 2016.
  Roubalová M., Gunčaga J., Jablonský T., Nižnanský B. Nové učebnice náboženství. Interdisciplinárny dialog odborových didaktík. 2011.
  Roubalová M., Strmisková H., Kubatková M., Gregorová M. Využití některých prvků daltonského plánu ve výuce Římskokatolického náboženství. Konferencia z praktickej teológie a religionistiky V.. 2011.
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšil J., Roubalová M. Případové studie imigrantů v České republice. Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
  Tavel P., Šárníková G., Pospíšil J., Roubalová M. Spirituálne a filozofické témy pri praktickej práci s mladými ľudmi. Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
  Roubalová M., Orlovská M., Pospíšil J., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
  Roubalová M., Orlovská M., Pospíšil J., Roubalová M. Učitelé a hodnoty – životní postoj učitele a předávání hodnot. Mládež a hodnoty 2010: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2010.
  Gregorová M., Roubalová M., Kubatková M. Vnímání jiných církví a náboženství žáky II. stupně ZŠ. Konferencia z praktickej teológie a religionistiky IV.. 2010.
  Gregorová M., Roubalová M., Kubatková M. Výuka Římskokatolického náboženství v ČR po roce 1989. Konferencia na aktuálne spoločensko-teologické témy V.. 2010.
  Tavel P., Pospíšil J., Roubalová M. Úloha a prínos starých rodičov pre vnúčatá. Mládež a hodnoty 2008. Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
  Roubalová M. Hodnoty v rodině. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
  KNIHA - CELEK
  Fojtíková Roubalová M., Jablonský T. Didaktické pomůcky ve výuce náboženství a katechezi. 2015.
  Fojtíková Roubalová M., Potměšilová P., Dřímal L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 2015.
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
  Potměšilová P., Pospíšil J., Fojtíková Roubalová M., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P., Trochtová L., Najzarová K., Straková V. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
  KAPITOLA V KNIZE
  Dřímal L., Roubalová M., Orlovská M., Pospíšilová H. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Roubalová M., Orlovská M., Pospíšilová H. Návrh propojení průřezového tématu s výukou náboženství. Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Fojtíková Roubalová M. Aktivizační metody ve výuce náboženství. 2017.
  Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katechetický seminář. 2017.
  Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Katecheze dětí 3-6. 2017.
  Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Letní katechetický seminář. 2017.
  Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí mladšího školního věku podle Marie Montessori. 2016.
  Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí podle metody Katecheze Dobrého pastýře. 2016.
  Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí 0-3 roky. 2016.
  Fojtíková Roubalová M., Zimmermannová M. Náboženská výchova dětí 3-6 let. 2016.
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
  SBORNÍK - CELEK
  Pospíšil J., Roubalová M. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2009.
  Pospíšil J., Roubalová M. Mládež a hodnoty 2007: výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. Mládež a hodnoty 2007 : výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Dramatika pro sociální pedagogy KKV/DSP ZS Cv 5
  Dramatika pro sociální pedagogy KKV/6DSP ZS Cv 0
  Hodnoty a výchova KKV/HAV LS 2
  Hodnoty a výchova KKV/6HAV LS 0
  Hudebně pohybové hry u dětí KKV/HPHD LS Se 9
  Hudebně pohybové hry u dětí KKV/6HPHD ZS Se 0
  Katechetická praxe průběžná KKV/8KATP ZS 0
  Katecheze dětí KKV/KDE LS Se 1
  Katecheze dětí KKV/KDE LS 1
  Komunity a společenství KKV/KS ZS Se 8
  Komunity a společenství KKV/6KS ZS 0
  Komunity a společenství KKV/KS ZS 4
  Metodika zájm. čin. - dramatická výchova KKV/6MZDV LS 0
  Metodika zájm. čin. - dramatická výchova KKV/MZČDV ZS Se 8
  Metodika zájm. čin. - dramatická výchova KKV/6MZDV ZS 0
  Metodologie pedagogiky II KKV/MP2 LS Se 4
  Obecná didaktika KKV/ODT ZS Se 1
  Obecná didaktika KKV/ODT ZS 1
  Obecná pedagogika KKV/OPT ZS Cv 1
  Obecná pedagogika KKV/8OP ZS 0
  Pedagogická diagnostika KKV/6PD ZS 0
  Pedagogická diagnostika KKV/PD ZS Se 2
  Pedagogická diagnostika KKV/PD ZS 1
  Pedagogická praxe průběžná KKV/PPP ZS Se 0
  Psychometrie USS/NUPM LS 2
  Psychometrie USS/KNUPM LS 7
  Psychometrie USS/NUPM LS Cv 1
  Psychometry USS/FNUPM LS 0
  Reflexe pedagogické praxe KKV/8RPP ZS Se 0
  Souvislá pedagogická praxe 1 KKV/8SPP1 LS Cv 0
  Souvislá pedagogická praxe 2 KKV/8SPP2 LS Cv 0
  Školní didaktika KKV/SDT LS Cv 1
  Školní didaktika KKV/SDT LS 1
  Teorie a praxe vyuč. náb. 1. a 2. st. ZŠ KKV/7TP1S LS Se 0
  Teorie a praxe vyuč. náb. 1. a 2. st. ZŠ KKV/7TP1S LS 0