PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637260

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.09

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
5.09 Po dohodě e-mailem.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Šarníková G. Development od Critical Tinking of Primary School Pupils through Literary Texts. Science and education. 2017. (ČLÁNEK)
Šarníková G., Tavel P. The Phenomenon of Love in Pedagogy of the Founders of the Christian Communities. Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. 2015. (ČLÁNEK)
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šarníková G. Postoje žiakov mladšieho školského veku k školskému prostrediu. Kvalita života § kvalita vzťahov. 2020.
Šarníková G. Hľadajúce spoločenstvo ako sprievodca v rozvoji autokorektívneho myslenia. In Kaliský J., Javorská A., Platková Olejárová G., Lipárová L. (Eds.) Kritické myslenie a filozofická reflexia v edukácii. 2019.
Šarníková G. Rozvoj detskej spirituality ako súčasť sociálneho rozvoja. Expresívne terapie vo vedách o človeku. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Nemec R., Ondrej P., Rajský A., Rusnák P., Šarníková G., Šulekokvá M., Wiesenganger M. Pedagogické súvislosti teórie cnosti. In Rajský A., Wiesenganger M., Kuna M., Blaščíková A. (Eds.) Pomoc druhému na ceste cnosti. K filozoficko-etickým aspektom prosociálnosti. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.