PhDr. Gabriela Šarníková, PhD.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637260

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.09

odborný asistent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 09:45–10:45 5.09
Nepravidelné
5.09 Po dohodě e-mailem.
VYBRANÉ PUBLIKACE
Šarníková G. Development od Critical Tinking of Primary School Pupils through Literary Texts. Science and education. 2017. (ČLÁNEK)
Šarníková G., Tavel P. The Phenomenon of Love in Pedagogy of the Founders of the Christian Communities. Revue Internationale des Sciences humaines et naturelles. 2015. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Šarníková G., Maliňáková K., Fürstová J., Dubovská E., Tavel P. Psychometrická analýza škály funkčního posouzení terapie chronických nemocí – spirituální osobní pohoda (Facit-sp) v českém prostředí. Ceskoslovenska Psychologie. 2018.
Maliňáková K., Trnka R., Šarníková G., Smékal V., Fürstová J., Tavel P. Psychometrická analýza škály každodenní spirituální zkušenosti (DSES) v českém prostředí. Ceskoslovenska Psychologie. 2018.
Šarníková G. Kontúry foriem súčasnej edukácie. Pedagogické diskusie. 2016.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Šarníková G. Autoregulatívne myslenie a jeho utváranie v societe. Myslieť inak - iné v myslení. 2021.
Šarníková G. Postoje žiakov mladšieho školského veku k školskému prostrediu. Kvalita života § kvalita vzťahov. 2020.
Šarníková G. Hľadajúce spoločenstvo ako sprievodca v rozvoji autokorektívneho myslenia. In Kaliský J., Javorská A., Platková Olejárová G., Lipárová L. (Eds.) Kritické myslenie a filozofická reflexia v edukácii. 2019.
Šarníková G. Rozvoj detskej spirituality ako súčasť sociálneho rozvoja. Expresívne terapie vo vedách o človeku. 2019.
KAPITOLA V KNIZE
Nemec R., Ondrej P., Rajský A., Rusnák P., Šarníková G., Šulekokvá M., Wiesenganger M. Pedagogické súvislosti teórie cnosti. In Rajský A., Wiesenganger M., Kuna M., Blaščíková A. (Eds.) Pomoc druhému na ceste cnosti. K filozoficko-etickým aspektom prosociálnosti. 2018.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Šarníková G., Fojtíková Roubalová M. Studentská vědecká konference KKV CMTF UP 2019. 2019.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.