PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje

585637393

Institut sociálního zdraví na UP

CM teologická fakulta

1. máje

2.01

vědecký pracovník

ČLÁNEK
Klůzová Kráčmarová L., Dutková K., Tavel P. Everybody Needs to Believe in Something: Spiritual Beliefs of Non-Religious Czech Adolescents. Psychology of Religion and Spirituality. 2019.
Maliňáková K., Kopčáková J., Kolarčik P., Madarasová Gecková A., Poláčková Šolcová I., Hušek V., Klůzová Kráčmarová L., Dubovská E., Kalman M., Půžová Z., Dijk JPV., Tavel P. The Spiritual Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health. 2017.
Lišková M., Janečková D., Klůzová Kráčmarová L., Mladá K., Bušková J. The occurrence and predictive factors of sleep paralysis in university students. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016.
Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Frekvence vybavování snů a nočních můr ve vztahu k alexithymii a dalším osobnostním proměnným. Československá psychologie. 2015.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Klůzová Kráčmarová L., Dutková K. What happens after death? Beliefs in an afterlife among religious and­ non-religious children in the Czech Republic. In Potměšilová P., Öbrink Hobzová M. (Eds.) Mládež a hodnoty 2018. 2018.
ABSTRAKT
Klůzová Kráčmarová L. Dream Thrillers: A New Way to Look at Disturbed Dreaming. International Journal of Dream Research. 2017.
Klůzová Kráčmarová L. Nightmares and Stress Reactions. International Journal of Dream Research. 2017.
Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Dream recall and nightmare frequency in relation to alexithymia and personality variables. International Journal of Dream Research. 2014.
Klůzová Kráčmarová L., Plháková A. Nightmare Recall Frequency, Absorption, Boundary Permeability and Psychosomatic Symptoms Reporting in Czech Student Sample. International Journal of Dream Research. 2014.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Tavel P., Klůzová Kráčmarová L., Půžová Z., Dubovská E. Metodika DIPEx ČR. Certifikovaná metodika MPSV č.j.: 2015/70065-312. 2015.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Klůzová Kráčmarová L. Mládež a hodnoty 2018. 2018.
RECENZE
Kráčmarová L. Proč vlastně spíme? Psychologie dnes. 2013.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.