Mgr. Lukáš Kotala, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
 
Pracoviště:
Katedra filozofie a patrologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Místnost:
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Dějiny filosofie II KFK/6DF2 LS 0
  Dějiny filosofie II KFK/6DF2 LS Se 0
  Dějiny filosofie II KFK/6D152 LS 0
  Dějiny filosofie II KFK/6D152 LS Se 0
  Dějiny filosofie pro soc. ped. 1 KFK/DFSP1 ZS 2
  Dějiny filosofie pro soc. ped. 2 KFK/DFSP2 LS 2
  Disputace KFK/DIS ZS Se 2
  Filosofická teologie KFK/4FT LS 0
  Filosofická teologie KFK/FT ZS 2
  Seminář z filosofie - antropologie KFK/5SFAN LS Se 0
  Seminář z filosofie - ontologie KFK/5SFON LS Se 0
  Vybrané kap. z díla sv. Tomáše Akv. KFK/VKTA ZS Se 2
  Základy systematické filosofie II KFK/4ZS2 LS 0