ThLic. Mgr. Monika Menke, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637181
Pracoviště:
Katedra církevních dějin a církev. práva
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních dějin
Org. jednotka:
Právnická fakulta
Adresa:
Na Hradě 5
Místnost:
5.12
Pracovní zařazení:
  • odborný asistent (Katedra církevních dějin a církev. práva)
  • odborný asistent (Katedra teorie práva a právních dějin)
ČLÁNEK
Menke M. Interdiecézní soudy na území ČR. Studia Theologica. 2014.
Menke M. (Alcuni) Aspetti canonici del catecumenato. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
Menke M. Dispenz od celibátu. Studia Theologica. 2012.
Menke M. Soudní moc církve a účast laiků na ní. Studia Theologica. 2008.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Menke M. Trestněprávní odpovědnost duchovních v kontaktu s nezletilými. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2018.
Menke M. Zásada kooperace mezi církví a státem po II. vatikánském koncilu. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2018.
Menke M. Nadkonfesní rozměr služby nemocničních kaplanů v ČR. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2017: Sborník z konference. 2017.
Menke M. Státní uznání a registrace muslimů v Československu a České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií. 2017.
Menke M. Právo na odměnu za práci v právním řádu katolické církve. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. 2016.
Menke M. Reforma orgánů finančního hospodaření Apoštolského stolce. In Moravčíková M. (Eds.) Nová Európa – výzvy a očakávania: New Europe – Challenges and Expectations. Právo a náboženstvo: Law and Religion. 2016.
Menke M. Zadania szkół katolickich v dzisiejszych czasach. In Krajczynski J., Domaszk A. (Eds.) Fides, quae de verbo nascitur at nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. 2016.
Menke M. České soudnictví římskokatolické církve a nejčastější důvody neplatnosti manželství. In Krošlák D., Moravčíková M. (Eds.) Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. 2015.
Menke M. Obnova a rozvoj duchovní služby v armádě ČR. In Šmid M., Moravčíková M. (Eds.) Konvergencie a divergencie v slovenských a českých štátno-cirkevných vzťahoch – dvadsať rokov od vzniku samostatnej Českej republiky a Slovenskej republiky. 2014.
Menke M. Rodina a svět práce v současném diskurzu katolické církve. In Moravčíková M., Križan V. (Eds.) Sloboda jednotlivca a svet práce. 2014.
Menke M. Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství na státních (veřejných) školách v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 2014.
Menke M. Synodální prvky v řízení církve podle CIC a CCEO. In Čitbaj F. (Eds.) Semper fidelis. 2010.
KAPITOLA V KNIZE
Menke M. Řízení mimosoudní v kanonickém právu. Encyklopedie českých právních dějin. XI. svazek. Řízení. 2018.
Menke M. Proces u církevního soudu. Encyklopedie českých právních dějin. 2017.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Menke M. Církev a stát. 2009.
Menke M. XIII. sympózium kánonického práva. XIII. sympózium kánonického práva. 2006.
Menke M. Církev a stát. Církev a stát. 2005.
Menke M. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 100 let zápasů. Jubileum obnovení České dominikánské provincie. 2005.
Menke M. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 3. Moravsko-slezské akademické dny v Olomouci. 2004.
Menke M. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. Vědecké sympozium u příležitosti 20. výročí, kdy Kodex kanonického práva nabyl účinnosti. 2003.
Menke M. XI. sympózium kánonického práva. XI. sympózium kánonického práva. 2002.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Pers. právo, zvěst. služba, maj. právo KCP/PPZSM ZS 3
Synodalita a koleg. v katolické církvi KCP/SKKC LS Se 1
Základy církevního práva KCP/8ZCP ZS 5
Přehled církevního práva KCP/9ZCP ZS 9
Církevní a konfesní právo KTP/NCKP ZS 2
Manželství a výchova v církevním právu KTP/NMVCP LS 2
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.