Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637169
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Pracoviště:
Děkanát CMTF
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Místnost:
2.07
Pracovní zařazení:
 • odborný asistent (Katedra křesťanské výchovy)
 • Odborný pracovník v pedagogice (Děkanát CMTF)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  ČLÁNEK
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
  Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. GENERAL ATTITUDES TO THE FAITH, RELIGION, ETHICS AND SOLIDARITY AMONG THE CZECH ADULTS. In . (Eds.) rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings,. 2016.
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. Preferences of Themes of Online Courses Depending on Gender and Age. In . (Eds.) 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. 2016.
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H. Osobnostní charakteristiky studentů Sociální pedagogiky na vybraných univerzitách v České republice. In Hájková L. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X., sborník z mezinárodní konference ve dnech 18. a 19. září 2014 v Pardubicích. 2015.
  Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
  SMÉKALOVÁ L., SMÉKALOVÁ L. Utváření hodnot v dětském věku prostřednictvím životních situací v rodině. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
  Jarošová M., Plachý R., Pospíšilová H., Budinská E., Holzerová M., Papajík T., Mihál V., Indrák K. Význam metody arrayCGH u hemato-onkologických nemocných - Přehled a vlastní výsledky. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
  KNIHA - CELEK
  Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
  Pospíšilová H., Komínková L. Svět školní družiny : etnografická studie. 2015.
  Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
  KAPITOLA V KNIZE
  Kosmályová M., Tavel P. Altruistické jednání u člověka. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Pospíšil J., Šímová E., Prokešová D. Hodnotový systém a trávení volného času současné dospívající generace. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Öbrink Hobzová M., Sobková P. Jazyk jako hodnota v procesu integrace cizinců. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Dřímal L., Orlovská M., Roubalová M. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Orlovská M., Roubalová M. Návrh propojení průřezového tématu s výukou náboženství. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Potměšil M., Hanáková A., Urbanovská E. Osoby s postižením v pojetí adolescentù. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Adamcová L., Ševrová L., Pospíšil J. Rodina a její vliv na prožívání volného času dětí: dvě případové studie. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Zetíková K., Tavel P. Vliv sourozeneckých konstelací na mezilidské vztahy. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Potměšilová P. Volný čas. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Potměšilová P. Volný čas žáků se sluchovým postižením na internátě. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Pospíšilová H. Výchova k hodnotám v neformálním vzdělávání. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Pospíšilová H. Výchova k hodnotám v neformálním vzdělávání. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Tavel P., Hrebačková G. Vývoj obrazu Boha v myšlení dětí. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
  Pospíšil J., Pospíšilová H. Management distanční formy vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M. 9. konference o výchově a volném čase. 2013.
  Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Volnočasové aktivity a jejich řízení KKV/6VA15 ZS Se 0
  Volnočasové aktivity a jejich řízení KKV/VA15 ZS Se 2
  Volnočasové aktivity a jejich řízení KKV/6VA15 ZS 0
  Volnočasové aktivity a jejich řízení KKV/VA15 ZS 1
  Využití aktiviz. metod při volnočas. akt KKV/6VAM LS Se 0
  Využití aktiviz.metod při volnočas.akt. KKV/VAM LS Cv 9
  Výzkumné aktivity v soc.ped. 1 KKV/VASP1 ZS Se 0
  Výzkumné aktivity v soc.ped. 2 KKV/VASP2 LS Se 0
  Výzkumné aktivity v soc.ped. 3 KKV/VASP3 ZS Se 0
  Výzkumné aktivity v soc.ped. 4 KKV/VASP4 LS Se 0
  Základy hudební teorie KKV/ZHT ZS Se 0
  Zážitková pedagogika KKV/ZP ZS Se 2
  Zážitková pedagogika KKV/ZŽP ZS Se 2
  Management a řízení volnočas. organizací KKV/MRVO ZS 1
  Management a řízení volnočas. organizací KKV/6MRVO ZS 0
  Management a řízení volnočas. organizací KKV/MRVO ZS Se 1
  Metodika zájm. čin. - hudební výchova KKV/6MZHV ZS 0
  Metodika zájm.čin. - hudební výchova KKV/MZČHV ZS Se 8
  Mimoškolní didaktika KKV/MD LS 1
  Mimoškolní didaktika KKV/MD LS Se 1
  Mimoškolní didaktika KKV/6MD ZS 0
  Mimoškolní didaktika KKV/6MD ZS Se 0
  Obecná didaktika KKV/OD LS 1
  Obecná didaktika KKV/6OD15 LS 0
  Obecná didaktika KKV/6OD15 ZS 0
  Pedagogika volného času KKV/PVČ LS 1
  Pedagogika volného času KKV/8PVČ LS 0
  Pedagogika volného času KKV/6PV15 LS 0
  Pedagogika volného času KKV/8PVČ ZS 0
  Pedagogika volného času KKV/6PV15 ZS 0
  Populární hudba 1 KKV/PH1 ZS Se 2
  Populární hudba 2 KKV/PH2 LS Se 2
  Tvorba kurikula a škol. dokumentace KKV/8TKŠD LS Se 0
  Tvorba kurikula a škol. dokumentace KKV/8TKŠD ZS Se 0
  Volnočasové aktivity a jejich řízení KKV/6VA15 LS Se 0
  Volnočasové aktivity a jejich řízení KKV/6VA15 LS 0