Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.

Vzdělání

 • 2007 - 2013 Katedra politologie a evropských studií (KPES) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, ČR, téma: labour immigration policy in Poland) (zkouška: June 2013 - Ph.D. - Doctor Europaeus)
 • 2004 - 2007 Katedra politologie a evropských studií (KPES) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, ČR, interní doktorské studium
 • 2002 - 2004 Slezská univerzita v Katovicích, PL, Katedra slovanské filologie: Mgr. studium bohemistiky, lingvistika
 • 2000 - 2002 Slezská univerzita v Katovicích, PL, Katedra slovanské filologie: Bc. studium bohemistiky, lingvistika
 • 1998 - 2003 Slezská univerzita v Katovicích, PL, Fakulta společenských věd: Mgr. studium politologie, samospráva

Praxe

 • 1.2008 - dosud Katedra křesťanské sociální práce (KKS), Cyrilometodějská teologická fakulta UP, akademický pracovník
 • 3.2013 - 12.2013 Rektorát Univerzity Palackého, odborná asistentka v projektu POPularizace vědecko-výzkumné činnosti UP
 • 1.2012 - 7.2014 Rektorát Univerzity Palackého, koordinátorka inovací studijních programů na CMTF UP v projektu Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP v Olomouci - POMEZI
 • 8.2009 - 7.2010 CARITAS Vyšší odborná škola sociální, výuka odborných předmětů a tutoring praxí

Odborné zaměření

 • migrace
 • migrační politiky
 • policy advocacy

Výběrová bibliografie

 • ZOGATA-KUSZ, Agnieszka, 2017. 'Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Republice Czeskiej'. In: Klaus, Witold, Katarzyna Laskowska and Irena Rzeplińska, 2017. Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar ISBN 978-83-7383-855-0, pp. 510-549.
 • ZOGATA-KUSZ, Agnieszka, 2013. Labour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Poland's Policy towards Economic Immigration after EU Accession. Olomouc, CZ: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN: 978-80-244-3649-4
 • ZOGATA KUSZ, Agnieszka, 2013. Republika Słowacka. In: Sylwester WRÓBEL (ed), Samorząd terytorialny państw europejskich. Katowice, PL: Śląsk, 678 -730. ISBN 978-83-7164-755-0
 • ZOGATA KUSZ, Agnieszka, 2012. 'Theoretical Perspectives on Immigration Policy and Politics'. Contemporary European Studies, vol. 7, no. 1.: 5-21 (ISSN 1802-4289).

Granty

 • 2013: interní grant CMTF_2013_005: Výzvy pro sociální práci v globalizovaném světě