Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.

Vzdělání

 • 2007 - 2013 Katedra politologie a evropských studií (KPES) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, ČR, téma: labour immigration policy in Poland (zkouška: June 2013 - Ph.D. - Doctor Europaeus)
 • 2004 - 2007 Katedra politologie a evropských studií (KPES) Univerzity Palackého (UP) v Olomouci, ČR, interní doktorské studium
 • 2002 - 2004 Slezská univerzita v Katovicích, PL, Katedra slovanské filologie: Mgr. studium bohemistiky, lingvistika
 • 2000 - 2002 Slezská univerzita v Katovicích, PL, Katedra slovanské filologie: Bc. studium bohemistiky, lingvistika
 • 1998 - 2003 Slezská univerzita v Katovicích, PL, Fakulta společenských věd: Mgr. studium politologie, samospráva

Praxe

 • 1.2008 - dosud Katedra křesťanské sociální práce (KKS), Cyrilometodějská teologická fakulta UP, akademický pracovník
 • 3.2013 - 12.2013 Rektorát Univerzity Palackého, odborná asistentka v projektu POPularizace vědecko-výzkumné činnosti UP
 • 1.2012 - 7.2014 Rektorát Univerzity Palackého, koordinátorka inovací studijních programů na CMTF UP v projektu Podpora mezioborových studií a inovací studijních programů na UP v Olomouci - POMEZI
 • 8.2009 - 7.2010 CARITAS Vyšší odborná škola sociální, výuka odborných předmětů a tutoring praxí

Odborné zaměření

 • migrace
 • migrační politiky
 • policy advocacy

Výběrová bibliografie

 • ZOGATA-KUSZ, Agnieszka, 2017. 'Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Republice Czeskiej'. In: Klaus, Witold, Katarzyna Laskowska and Irena Rzeplińska, 2017. Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar ISBN 978-83-7383-855-0, pp. 510-549.
 • ZOGATA-KUSZ, Agnieszka, 2013. Labour Immigration Policy in a Country Known for Emigration: Poland's Policy towards Economic Immigration after EU Accession. Olomouc, CZ: Vydavatelství Univerzity Palackého. ISBN: 978-80-244-3649-4
 • ZOGATA KUSZ, Agnieszka, 2013. Republika Słowacka. In: Sylwester WRÓBEL (ed), Samorząd terytorialny państw europejskich. Katowice, PL: Śląsk, 678 -730. ISBN 978-83-7164-755-0
 • ZOGATA KUSZ, Agnieszka, 2012. 'Theoretical Perspectives on Immigration Policy and Politics'. Contemporary European Studies, vol. 7, no. 1.: 5-21 (ISSN 1802-4289).

Granty

 • 2018: účast na realizaci projektu IGA_CMTF_2018_001
 • 2018: účast na realizaci projektu FRUP_2018_043 Service Learning na UP.
 • 2018: realizace výzkumu v rámci projektu TAČR Profesionalizace sociální práce. Hlavní řešitel: doc. PhDr. Oldřich Matoušek, FF UK v Praze. (do r. 2021)
 • 2017: účast na realizaci projektu IGA_CMTF_2017_010 Profesionalizace a deprofesionalizace v praxi české sociální práce.
 • 2016: vypracování a podání žádosti o Erasmus Plus Project, Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Action: Strategic Partnership, title: Effective communication for immigrants' integration (SOWA).
 • 2015: iniciování a koordinování přípravy žádosti o podporu projektu ROMSPIDO - Příprava romských děti a děti ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomoci dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb. (ESF projekt v rámci výzvy č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV - úspěšný)
 • 2015: Podání žádosti o grant v rámci Individual Fellowships (IF) Call: H2020-MSCA-IF-2015 proposal number: 708076 (Horizon 2020, Maria Skłodowska-Curie Action) SWAPP: Social Work Advocacy for Public Policy (University College Dublin, School of Social Policy, Social Work and Social Justice)
 • 2013: interní grant CMTF_2013_005: Výzvy pro sociální práci v globalizovaném světě - řešitelka
 • 2012-2013: manažerka a výzkumná pracovnice za ČR v Lifelong Learning Programme Centralized v mezinárodním projektu European Universities on Professionalization on Humanitarian Action (EUPRHA)
 • 2009: členka řešitelského týmu za ČR v Lifelong Learning Programme Centralized European v mezinárodním projektu Tuning Sectoral Framework for Social Science
 • VI.2006 -XII.2007: Účast na projektu Zvyšování zaměstnavatelnosti absolventů UP, Katedra politologie a evropských studií.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)