PhDr. Mgr. Ivana Olecká, Ph.D.

Vzdělání

 • 2014 - 2018: Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky LF UP v Olomouci, doktorský studijní program - obor SOCIÁLNÍ LÉKAŘSTVÍ, titul Ph.D.
 • 2001 - 2006: Filozofická fakulta UP, magisterský studijní program, obory SOCIOLOGIE a ŽURNALISTIKA, titul Mgr.

Přehled praxe:

 • Leden 2019 - dosud: akademický pracovník CMTF, UP
 • Únor 2018 - dosud: akademický pracovník Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, FHS
 • Leden 2017 - srpen 2018: samostatný odborný referent U3V, UP
 • Únor 2013 - 30. 6. 2015: zástupce vedoucího klíčové aktivity projektu ESF
 • 2012 - červen 2015: vědecký pracovník LF a FZV UP
 • Září 2009 - srpen 2012: výkonný manažer projektu ESF na FF UP
 • Září 2008 - únor 2016: Moravská vysoká škola, o.p.s. (MVŠO) - odborný asistent (od 2009 - 2011 manažer ústavu)
 • Září 2007 - srpen 2008: asistent na Katedře žurnalistiky FF UP

Přehled odborné činnosti:

 • členka České sociologické společnosti (ČSS)
 • členka pracovní skupiny k vytvoření Minimálního standardu ASVSP
 • členka Vědecké rady Edice pro NZO

Odborné zaměření

 • Metodologie sociálních výzkumů
 • Sociologie zdraví a nemoci
 • Sociální determinanty zdraví a zdravotní gramotnost.

Výběrová bibliografie

IVANOVÁ Kateřina, OLECKÁ Ivana, VENCOVÁ Barbora, JURICKOVA, Lubica. Health literacy of mothers in the first year of motherhood-Expert interpretation map. (2018) Kontakt, 20 (4), p. e333-e339.

OLECKÁ Ivana IVANOVÁ Kateřina, DOBIÁŠ Martin, LEMROVÁ Adála, HANDLOS Petr (2018) Náhlá, neočekávaná a násilná úmrtí dětí do 1 roku na severní Moravě v letech 2007 - 2016 (2018) Folia societatis medicinae legalis Slovacae, 2018, roč. 8 č. 1, s. 38-44. ISSN 1338-4589.

OLECKÁ Ivana, DORKOVÁ Zlatica, BALABAN CAKIRPALOGLU Irena, SKARUSPKÁ Helena EDUCATING FIRST-TIME MOTHERS ABOUT HEALTH LITERACY. (2018) Conference: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, 2nd.4th of July 2018. EDULEARN18 Proceedings. ISBN: 978-84-09-02709-5.

BALABAN CAKIRPALOGLU Irena, SKARUSPKÁ Helena, DORKOVÁ Zlatica, OLECKÁ Ivana. The relationship of students in the helping professions toward multiculturalism in the Czech Republic. (2018) Conference: 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Palma, 2nd.4th of July 2018. EDULEARN18 Proceedings. ISBN: 978-84-09-02709-5.

OLECKÁ Ivana. Infanticidum v minulosti a současnosti. (2018) Vývojové změny sociálně patologických jevů v proměnách času. Česká sociologická společnost, sborník z konference sekce sociální patologie, Svratka. Praha: Výzkumný ústav kriminalistiky.

CHRASTINA, Jan a kol. Sexualita a intimita v závěru života = Sexuality and intimacy in the end-of-life. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 224 stran. Monografie. ISBN 978-80-244-5304-0. Spoluautor 6 kapitol v odborné knize.

IVANOVA, K., OLECKA, I., HRUBA, K., ONDRA, P., JURICKOVA, L., HANAK, P., & HORAKOVA, D. (2017). Content of Maternal Health Literacy in the First Year of Motherhood. European Journal of Public Health, 27(suppl_3).

IVANOVA, K., OLECKA, I., DOBIAS, M., LEMROVA, A., KLUGAR, M., & MIHAL, V. (2017). Characteristics of Mothers Whose Infants Died of Suffocation. European Journal of Public Health, 27(suppl_3).

ŠPATENKOVÁ, NADĚŽDA, OLECKÁ, IVANA. (2017) Situace LGBT osob v zařízeních poskytujících péči o senior/ky. Závěrečná zpráva z kvalitativního výzkumu. In Novotná, J. ed. LGBT senioři/rky- neviditelná menšina: Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s., Situace stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans osob v České republice a perspektivy LGBT. Praha: Proud. ISBN 978-80-88175-07-0.

OLECKÁ Ivana, IVANOVÁ Kateřina, LEMROVÁ Adéla. (2017) Domácí porody v kontextu sociálních deviací. In Večerka, K. (ed.) Kontexty sociálních deviací. Česká sociologická společnost, sborník z konference sekce sociální patologie, Svratka. Praha: Výzkumný ústav kriminalistiky.

OLECKÁ, Ivana, IVANOVÁ Kateřina. (2017) Získávání individuální zdravotní gramotnosti v mateřství. Martin, 25.5. 2017, Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. Abstrakt dostupný na: www.jfmed.uniba.sk/fileadmin/jlf/Pracoviska/ustav-osetrovatelstva/Konferencia-zbornik-program/2017-konferencia-fulltext-web.pdf.

OLECKÁ, Ivana, IVANOVÁ, Kateřina, MIHÁL, Vladimír. (2016) Pilotní studie potřeb prvorodiček s dítětem v symbiotickém období života v oblasti zdravotní gramotnosti. Profese online, 2016 9(2):9-17.

IVANOVÁ Kateřina, OLECKÁ Ivana, DOBIÁŠ Martin, HRUBÁ Kateřina, JURÍČKOVÁ Lubica, HANÁK Přemysl, ONDRA Peter (2016) Analýza pitevních protokolů dětí zemřelých do jednoho roku života v Olomouckém a Zlínském kraji - možné souvislosti zdravotní gramotnosti matek s diagnózou SIDS. In Folia societatis medicinae legalis Slovacae, 2016, roč. 6 č. 1, s. 38-44. ISSN 1338-4589.

OLECKÁ Ivana, IVANOVÁ Kateřina. (2016) Zdravotní gramotnost matek prvorodiček v prvním půlroce mateřství - přehledová studie. Central European Journal of Nursing and Midwifery 2016;7(3): 494-503. [online] [cit. 2016- 09-02].

OLECKÁ, Ivana, IVANOVÁ, Kateřina, MIHÁL, Vladimír. (2016) Pilotní studie potřeb prvorodiček s dítětem v symbiotickém období života v oblasti zdravotní gramotnosti.

OLECKÁ, Ivana, IVANOVÁ, Kateřina. (2015) Metodologie smíšeného výzkumu. In VÉVODOVÁ, Šárka, IVANOVÁ, Kateřina, a kol. Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické profese. Olomouc: VUP. S. 134-152. ISBN 978-80-244-4770-4.

IVANOVÁ, Kateřina, OLECKÁ, Ivana. (2015) Metodologie smíšeného výzkumu. Ukázka aplikace. In VÉVODOVÁ, Šárka, IVANOVÁ, Kateřina a kol. Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické profese. Učebnice. Olomouc: VUP. S. 153-169. ISBN 978-80-244-4770-4.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)