Mgr. Marcela Fojtíková Roubalová. PhD.

Vzdělání

 • 2009 – 2014: externí doktorské studium, Katolícka univerzita Ružomberok, obor Teória vzdelávania náboženskej výchovy, PhD.
 • 2000 – 2006: Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci, obor Křesťanská výchova, Mgr.
 • 1995 – 1999: Střední pedagogická škola Přerov, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Praxe

 • 2009 – dosud: Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc – odborný asistent
 • 1999 – dosud: výuka Římskokatolického náboženství na ZŠ v Troubkách
 • 1999 – 2009: učitelka na ZUŠ B. Kozánka, Přerov (hra na housle, zobcové flétny, hudební nauka)
 • 09/2006 – 06/2007: učitelka v MŠ Brodek u Přerova
 • 01/2000 – 06/2000: osobní asistentka v MŠ Troubky

Odborné zaměření

 • Obecná pedagogika
 • Didaktika
 • Náboženská pedagogika
 • Teorie výchovy
 • Metodologie pedagogiky
 • Dramatická výchova
 • Hudební aktivity s dětmi

Výběrová bibliografie

 1. POTMĚŠILOVÁ, P., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M., DŘÍMAL, L. Možnosti náboženské výchovy dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2015. ISBN 978-80-244-4882-4.
 2. FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M., JABLONSKÝ, T. Didaktické pomůcky ve výuce náboženství a katechezi. Ružomberok: Verbum, 2015. 186 stran. ISBN 978-80-561-0207-7.
 3. POTMĚŠILOVÁ, P., SOBKOVÁ, P., FOJTÍKOVÁ, M. Effect of Cultural Differences in Reaction of Students to Ambiguous Art Stimulus, Open Journal of Social Sciences, 2014, 2, s. 58-67, DOI: 10.4236/jss.2014.211008
 4. POTMĚŠILOVÁ, P. a FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M. Supervize jako možnost podpory v podmínkách speciálního vzdělávání XV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 11. - 12. 3. 2014, Olomouc: UP.
 5. POTMĚŠILOVÁ, P. a FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M. Duchovní aspekty života jedince s postižením. XIV. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 7. - 8. 3. 2013, Olomouc: UP.
 6. POTMĚŠILOVÁ, P., POSPÍŠIL, J., SOBKOVÁ, P., ÖBRINK HOBZOVÁ, M., POSPÍŠILOVÁ, H., FOJTÍKOVÁ ROUBALOVÁ, M., TROCHTOVÁ, L., STRAKOVÁ, V., NAJZAROVÁ, K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. Olomouc: Vydavatelství UP, 2013. 162 s. ISBN 978-80-244-3831-3.
 7. ORLOVSKÁ, M. ROUBALOVÁ, M. Návrh propojení průřezového tématu s výukou náboženství. POSPÍŠILOVÁ, H. (ed.) Mládež, hodnoty a volný čas. Olomouc : Hanex, 2010. kap. 3. str. 157 – 164.

Jiné odborné aktivity

 • Od roku 2009 členka Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času
 • Od roku 2006 členka redakční rady a technická redaktorka internetového časopisu Paidagogos – časopis pro pedagogiku v souvislostech paidagogos.net
 • Od roku 2006 členka společnosti Paidagogos – Společnost pro filozofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání, o.s.

Granty

Hlavní řešitel:

 • SIVV CMTF_2012_012 – Didaktické pomůcky ve výuce náboženství a katechezi, (IGA – Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), úspěšně obhájeno

Spoluřešitel:

 • SIVV CMTF_2013_007 Sociální pedagogika v teorii a praxi, (IGA – Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum), hl. řešitel: Mgr. Milena Öbrink Hobzová, úspěšně obhájeno
 • SIVV CMTF_2012_012, Sociálně a zdravotně znevýhodněné a jiné skupiny populace a jejich sociální determinanty zdraví (IGA – Studentská grantová soutěž UP -specifický výzkum), hl. řešitel: doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., úspěšně obhájeno
 • SIVV CMTF_2011_011 Hodnoty a volný čas v současnosti,(IGA – Studentská grantová soutěž UP -specifický výzkum), hl. řešitel: PhDr. Jiří Pospíšil, Ph.D., úspěšně obhájeno
 • SIVV CMTF_2010_003 Hodnoty volný čas, (IGA – Studentská grantová soutěž UP - specifický výzkum) hl. řešitel: Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D., úspěšně obhájeno

Vyučované předměty

 • Obecná didaktika
 • Obecná pedagogika
 • semináře Metodologie pedagogiky
 • Teorie a praxe vyučování náboženství
 • Teorie výchovy
 • Hodnoty a výchova
 • Metodika zájmových činností – dramatická výchova
 • Hudebně pohybové hry u dětí

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)