Katedra pastorální a spirituální teologie

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

O katedře

Katedra pastorální a spirituální teologie se zabývá reflexí pastorační praxe v kontextu života soudobé společnosti a spirituálními tématy, které s ní souvisí. Katedra je vnitřně rozčleněna na dvě sekce (Pastorální teologie, Spiritualita). Katedra se podílí na výuce ve všech studijních oborech zabezpečovaných CMTF. V doktorském studijním programu nabízí specializaci v oblasti pastorální a spirituální teologie.

Vedoucí katedry

doc. RNDr. Adrián Slavkovský, PhD.

adrian.slavkovsky@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637179
+421 903 982 639

Sekretářka katedry

Radmila Bartoňová

radmila.bartonova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 5.21
585637115
úřední hodiny
pravidelné místnost
Pondělí 09:00–11:00 5.21
Úterý 09:00–11:00 5.21
Středa 13:00–15:00 5.21
Čtvrtek 09:00–11:00 5.21

Sekce pastorální teologie

ThLic. Michal Umlauf, Ph.D.

michal.umlauf@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637175

Mgr. Lukáš Jambor

lukas.jambor01@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.07
585637177

Sekce spirituality

doc. RNDr. Adrián Slavkovský, PhD.

adrian.slavkovsky@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637179
+421 903 982 639

doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

michal.altrichter@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.06
585637171
585549256

Mgr. Marta Cincialová, Th.D.

marta.cincialova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.05
585637002
731600081
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Pondělí 22.07.2024 11:00–12:00 4.05
Pondělí 12.08.2024 11:00–12:00 4.05

Externí vyučující

Pastorální teologie:

 • Mgr. Marek Chvátal
 • Mgr. Petr Bulvas
 • Mgr. Věra Leona Martinková
 • Mgr. Martin Sekanina
 • ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D.
 • Mgr. Pavel Macura
 • CSILic. Monika Klimentová
 • Mgr. Milan Pilát
 • Dr. Daniel Vícha

 

Historie katedry

Motto poslání katedry:

Moudrosti, které učíme, není moudrostí tohoto světa ani moudrostí těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc už je zlomena. „Moudrost, které učíme, je od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety předurčil k naší slávě.“ (1Kor 2,7)

Stručný přehled vývoje Katedry pastorální a spirituální teologie:

 • (1990 – 1991) -  Katedra praktických oborů
 • (1991 – 2002; doc. Jaroslav Studený; doc. František Kunetka) - Katedra liturgiky a pastorální teologie
 • 1996 - Katedra vznikla v roce 1996 z potřeby garantovat obory a předměty na CMTF UP, které souvisí s pastorální teologii, spirituální teologii, studiem křesťanského Východu, ekumenickou teologií a otázkami mezináboženského dialogu.
 • (1996 – 2002; prof. Vojtěch Tkadlčík; doc. Pavel Ambros) - Katedra spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu
 • (2002 – 2019 prof. Pavel Ambros, od roku 2020 ThLic. Pavel Stuška, Ph.D.) - Katedra pastorální a spirituální teologie
 • (2020 – 2023 dr. Stuška, od roku 2023 doc. Slavkovský)

Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete níže a na stránce Dokončení studia.

Knihovna katedry

Knižní fond katedry je zanesen do souborného katalogu Knihovny UP.

Knižní fond knihovny Katedry pastorální a spirituální teologie je možné studovat pouze prezenčně v jejích prostorách, případně po souhlasu s knihovníky z nich pořizovat kopie, výpisky apod.

V případě zájmu se můžete obrátit na: ThLic. Michala Umlaufa Ph.D. (v jejich konzultačních hodinách je knihovna zpřístupněna). Popř. je možné se obrátit na sekretářku katedry Radmile Bartoňové (kancelář č. 5.21).


 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)