Praktická teologie

Specializace PT a jejich garanti

Zajišťuje Katedra pastorální a spirituální teologie:

Zajišťuje Katedra křesťanské výchovy:

Zajišťuje Katedra církevních dějin a církevního práva:

 • církevní dějiny
  garant: doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (KTF UK v Praze)
 • církevní právo
  garant: doc. Damián Němec, dr (damian.nemec@upol.cz)

Oborová rada PT

předseda:

 • prof. Pavel Ambros, Th.D.

členové:

sekce pastorální teologie + sekce ekumenické teologie a mezináboženského dialogu:

 • prof. Pavel Ambros, Th.D.
 • doc. Michal Kaplánek, Th.D. (TF JU v Českých Budějovicích)

sekce spirituální teologie:

 • doc. Dr. Michal Altrichter, Th.D.

sekce ekumenické teologie a mezináboženského dialogu:

 • Robert Svatoň, Th.D.

sekce studií křesťanského Východu:

 • Jaroslav Franc, Th.D.
 • doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (KTF UK v Praze)

sekce katechetiky:

 • doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
 • doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D.

sekce církevních dějin:

 • doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. (PdF HU v Hradci Králové)
 • doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D.

sekce církevního práva:

 • doc. Damián Němec, dr

Doktorandi PT

Přehled studentů k 1. 10. 2020:

Pastorální teologie

 • Brtník Jiří (školitel: prof. Pavel Ambros, Th.D.)
 • Umlauf Michal (školitel: prof. Pavel Ambros, Th.D.)
 • Ženíšek Pavel (školitel: doc. Dominik Opatrný, Th.D. / konzultant: prof. ThDr. Ľubomír Žák)

Spirituální teologie

 • Bendová Zuzana (školitel: doc. Michal Altrichter, Th.D.)
 • Čukáš Ján (školitel: doc. Michal Altrichter, Th.D.)
 • Drexler Lukáš (školitel: prof. Pavel Ambros, Th.D.)
 • Lexmaulová Anna (školitel: doc. Michal Altrichter, Th.D.)
 • Póša Pavol (školitel: doc. Michal Altrichter, Th.D.)
 • Zatloukal Stanislav (školitel: doc. Michal Altrichter, Th.D.)

Církevní dějiny

 • Mátlová Martina (školitel: doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. / konzultant: ThLic. Vít Hlinka, Th.D.)