Informace o studiu

Na Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci je možno studovat tři typy studijních programů - bakalářský, magisterský a doktorský, a to v prezenční a kombinované formě.

Nabízíme teologické programy a obory z oblasti charitativní, sociální a humanitární práce a v oblasti sociální pedagogiky.

Proč dál studovat právě u nás?

Teologická fakulta je nejen pro teology

Jsme otevřeni všem bez rozdílu vyznání

Studium teologie i pro laiky

Nabídka pedagogických a sociálních oborů

Skvělá možnost kombinovat studium teologie s více jak 20 jinými obory na univerzitě např. Aplikovaná ekonomická studia, Filozofie, Historie, Kulturní antropologie, Žurnalistika...

Na studijniprogramy.upol.cz naleznete: anotaci, profil absolventa, požadavky k přijetí, uplatnitelnost a možné pracovní pozice.

Bakalářské studium

 • Charitativní a sociální práce - obor je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc a je třeba podat přihlášku ke studiu i na tuto školu. Student tak získá dva tituly - Dis. a Bc. Sleduj také www.pomahejazij.cz
 • Mezinárodní sociální a humanitární práce - obor je realizován ve spolupráci s CARITAS - Vyšší odbornou školou sociální Olomouc a uchazeč má povinnost podat přihlášku ke studiu i na tuto školu.
 • Náboženství se zaměřením na vzdělávání - program teoreticky i prakticky připravuje k vykonávání činností pastoračního asistenta, katechety zejména v oblasti pastoračních a katechetických aktivit.
 • Teologická studia - program je určen především pro laické studenty, kteří kombinují studium základů teologie s jinými obory na Univerzitě Palackého
 • Teologické nauky - program je určen pro laické studenty nebo pro kandidáty jáhenské služby
 • Sociální pedagogika

Magisterské studium

 • Katolická teologie (pětiletý prezenční magisterský program): program je určen pro kandidáty kněžství i pro laické studenty.

Navazující magisterské studium

 • Charitativní a sociální práce (dvouletý navazující magisterský obor, v prezenční i kombinované formě): obor je zajišťován Katedrou křesťanské sociální práce CMTF, má následující specializace: Řízení v sociálních službách (v prezenční i kombinované formě), Mezinárodní humanitární a komunitní sociální práce (pouze v prezenční formě), Sociální práce s rodinami (pouze v prezenční formě)
 • Teologická studia program je určen především pro laické studenty, kteří kombinují studium základů teologie s jinými programy na Univerzitě Palackého
 • Teologické nauky program je určen pro laické studenty nebo pro kandidáty jáhenské služby
 • Učitelství náboženství pro základní školy - program navazuje na bakalářský studijní program Náboženství se zaměřením na vzdělávání, je určen pro získání pedagogické a vychovatelské aprobace pro výuku náboženství a katechetiku
 • Sociální pedagogika

Kombinované studium — bakalářské a magisterské

testy z minulého roku k nahlédnutí

Doktorské studium

Doktorskému studiu na Cyrilometodějské teologické fakultě je věnována zvláštní stránka.

Katalog studijních programů a oborů

Přehled všech studijních programů a oborů s informacemi pro zájemce o studium najdete v Katalogu studijních programů a oborů