Biblická teologie

Specializace oboru Biblická teologie a jejich garanti

Obor zajišťuje Katedra biblických věd:

Oborová rada BT

předseda:

  • prof. Ladislav Tichý, Th.D.

členové:

  • prof. Ladislav Tichý, Th.D.
  • doc. Petr Chalupa, Th.D.
  • doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.
  • prof. ThDr. Martin Prudký (ETF UK Praha)
  • doc. RNDr. Ivana Vlková, Th.D.

Doktorandi BT

Přehled studentů k 1. 10. 2020:

Starý zákon:

  • Prihatný Pavel (školitel: doc. Petr Chalupa, Th.D.)