Katedra systematické teologie

O katedře

Naším cílem je být tvůrčím vědeckým a vzdělávacím týmem, který je empaticky otevřený dialogu se studenty a s odborníky z jiných akademických pracovišť doma i v zahraničí. Výuka a vědecký výzkum Katedry systematické teologie vychází z recepce učení II. vatikánského koncilu a pokoncilního katolického Magisteria.

Zároveň se inspiruje podnětnými inovativními impulsy teologických proudů 20. století a současné teologie, a to nejen katolické, ale i protestantské a pravoslavné. Metodologie naší Katedry je otevřená interdisciplinárnímu dialogu v rámci teologických věd a také některých jiných oborů, jako jsou sociální, filozofické a přírodní vědy, a rovněž dialogu s kulturou. Z teologického hlediska se zakládá na vědomí, že událost zjevení se Trojjediného Boha, který je Láska, v Ježíši Kristu, je nejen ústředním teologickým tématem, ale také základní interpretační perspektivou jak dogmatické, tak fundamentální a morální teologie. Ve světle trinitární pravdy o Bohu rozvíjíme hlavní témata dogmatické, fundamentální a morální teologie, usilujeme o lepší porozumění jejich základním kategoriím, jako jsou „vztah“, „spolu-bytí“, „život-pro-druhé“, a uplatňujeme získané poznatky v církevní a sociální praxi.

Vedoucí katedry

Univerzitní 22
místnost: 3.07

Konzultační hodiny v portále EDIS


Sekretářka katedry

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

Mgr. Alžbeta Cajthamlová

alzbeta.cajthamlova@upol.cz
Na Hradě 5
místnost: 5.05
585637012
Konzultační hodiny v portále EDIS

Fundamentální teologie

Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Dogmatická teologie

Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.07

Konzultační hodiny v portále EDIS


Morální teologie a bioetika

Univerzitní 22
místnost: 3.07

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Univerzitní 22
místnost: 3.10

Konzultační hodiny v portále EDIS


Výuka

Předměty zajišťované katedrou: IS-STAG

Seznam kvalifikačních prací obhájených po akademickém roce 2003/2004: IS-STAG

Údaje o požadavcích na kvalifikační práce, průběhu obhajob, státních závěrečných zkouškách a promocích naleznete na stránce Dokončení studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)