Věda a výzkum

Vykazování vědecké a publikační činnosti v OBD za rok 2023

Publikační a vědecká činnosti za rok 2023 se vykazuje v OBD opět jako v dřívějších letech.

Zadávají-li do OBD vaše publikace sekretářky či jiné osoby, jsou opět připravené přehledné tabulky pro vyplnění nutných údajů pro následné vkládání do OBD 

Ať si publikace do OBD zadáváte sami nebo je zadává jiná osoba, VŠICHNI si, prosím PŘEČTĚTE sestavené důležité poznámky a upozornění, co a jakým způsobem do OBD vkládat a také jaké nejčastější chyby jste v předcházejících letech při vkládání dělali

TERMÍNY  odevzdání:

do 5. 1. 2024  –  odevzdání vyplněných tabulek sekretářkám (pokud vám publikace do OBD zadávají ony)

do 31. 1. 2024 – ukončení zadávání do OBD + uzavření přístupu do databáze


 

Věda a výzkum na CMTF

V oblasti výzkumu se Cyrilometodějská teologická fakulta UP (CMTF) prostřednictvím Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty zaměřuje na rozsáhlou oblast studia patristických (řeckých i latinských), středověkých a renesančních textů se specifickým zaměřením na texty spjaté s českými zeměmi. Toto centrum je ojedinělým vědeckým pracovištěm v rámci ČR. Výzkumná činnost v oblasti biblistiky je v současnosti zapojena do centra excelence Historie a interpretace Bible.

Prostřednictvím Institutu sociálního zdraví (OUSHI) se CMTF UP zaměřuje na vědecký výzkum a vzdělávání v oblasti zdraví, se zvláštním důrazem na sociální a spirituální determinanty zdraví. Zohledňuje holistický pohled a využívá bio-psycho-socio-spirituální model zdraví.

Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu (IIMEVD), jehož stěžejním posláním je posílení základního výzkumu na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, vznikl jako excelentní výzkumné fakultní pracoviště v prosinci 2014. Završil patnáctiletou badatelskou a pedagogickou práci katedry spirituální a pastorální teologie, jejíž vědecký tým se pod vedením profesora Pavla Ambrose dlouhodobě věnuje vztahům víry, kultury a spirituality v různých křesťanských tradicích a náboženství.

Prostřednictvím jednotlivých kateder se dále CMTF UP zaměřuje na oblast nejdůležitějších odborných teologických textů (podíl na překladu bible, význačných děl některých středověkých teologů, kompletace a zpřístupnění českých překladů významných církevních dokumentů v oblasti systematické teologie z 20. stol. i současnosti, překlady liturgických a právních textů), odborné zpracování úseků církevní historie se zaměřením na české země, včetně zpřístupnění důležitých archiválií a řešení aktuálních otázek týkajících se náboženství, mezináboženského a mezikulturního dialogu, dialogu vědy a náboženství i působení křesťanů v charitativně-sociální a pedagogické oblasti.

Tato výzkumná činnost je z velké části předmětem řešení různých grantových projektů.


 

Proděkan pro vědu a výzkum

prof. Martin Cajthaml, Ph.D.

martin.cajthaml@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 3.20
585637109
604752166
konzultační hodiny
nepravidelné místnost
Středa 29.05.2024 10:15–11:00 3.20
Středa 05.06.2024 10:15–11:00 3.20
úřední hodiny
nepravidelné místnost
Středa 29.05.2024 10:00–10:45 3.20
Čtvrtek 06.06.2024 10:00–10:45 3.20

Referát vědy a výzkumu

Jitka Ambrozová

jitka.ambrozova@upol.cz
Univerzitní 22
místnost: 4.01
585637009
730553373

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)