prof. ThDr. Ľubomír Žák

Narozen v roce 1964 v Trenčíně.

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2013: řízení ke jmenování profesorem (professore ordinario) na Papežské Lateránské Univerzitě, Vatikán; jmenován profesorem od 24.06.2013.
 • 2003: habilitace v oboru teologie, CMTF UP, Olomouc.
 • 1998: doktorát v oboru morální teologie (se zaměřením na pravoslavnou teologii), Accademia Alfonsiana, Řím.
 • 1992: licenciát v oboru morální teologie, Accademia Alfonsiana, Řím.
 • 1985-1990: studium oboru teologie, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava.

Praxe

 • 2018 – dosud: CMTF UP, Olomouc; profesor dogmatiky na Katedře systematické teologie.
 • 2013–2022: professore ordinario, Teologická fakulta, Papežská Lateránská Univerzita, Vatikán (kurzy a semináře v oboru dogmatické teologie, dějin teologie, teologické epistemologie, ekumenizmu).
 • 2009–2013: professore stabile straordinario, Teologická fakulta, Papežská Lateránská Univerzita, Vatikán (kurzy a semináře v oboru dogmatické teologie, dějin teologie, teologické epistemologie, ekumenizmu).
 • 2003–2012: professore incaricato, Teologická fakulta sv. Bonaventury (Seraphicum), Řím (výuka předmětů „Úvod do teologie“ a „Fundamentální teologie“).
 • 2000–2009: professore incaricato, Teologická fakulta, Papežská Lateránská Univerzita, Vatikán (kurzy a semináře v oboru fundamentální a dogmatické teologie, dějin teologie, teologické epistemologie, ekumenizmu).
 • 2001–2003: KTF UK, Praha; vyučování předmětů „Úvod do teologie“, „Ekleziologie“, „Ekumenizmus“.
 • 2000–2003: professore incaricato, Právnická fakulta, Papežská Lateránská Univerzita, Vatikán (kurzy fundamentální a dogmatické teologie).
 • 1998–2000: professore a contratto, Právnická fakulta a Teologická fakulta, Papežská Lateránská Univerzita, Vatikán (kurzy a semináře v oboru fundamentální teologie a teologické epistemologie).
 • 1996–1998: Papežský Východní Institut, Řím; vyučování předmětu „Teologická antropologie křesťanského Východu“ (v rámci speciálního programu „Integrační rok formace pro studenty Východních církví“, pořádaného Kongregací pro Východní církve).

Visiting professor (semestrální kurzy a semináře)

 • 2020: Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paolo, Brazílie.
 • 2017: Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paolo, Brazílie.
 • 2015: Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paolo, Brazílie.
 • 2013: Teologická fakulta, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Porto Alegre, Brazílie.
 • 2013: Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paolo, Brazílie.
 • 2011: Teologická fakulta, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Porto Alegre, Brazíle.
 • 2011 – dosud: stálý visiting professor na Escola de Educação e Humanidades, Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR), Curitiba, Brazílie.

Funkce a členství v komisích, radách a projektech na Papežské Lateránské Univerzitě (1998-2022)

 • Zástupce děkana Teologické fakulty (2010-2015).
 • Člen Univerzitního senátu.
 • Člen Fakultní rady.
 • Člen ediční rady vydavatelství Lateran University Press (2010-2014).
 • Šéfredaktor časopisu Teologické fakulty Lateranum (2010-2014).
 • Člen redakční rady časopisu Lateranum (2015-2022).
 • Člen redakce lateránského kulturního časopisu Nuntium.
 • Člen děkanské komise pro přiřazené/agregované Teologické instituty v Itálii a v zahraničí (2010-2022).
 • Člen, sekretář (od roku 2001) a spolu-vedoucí (od roku 2014) mezinárodního katolicko-evangelického studijního projektu (2001-2020) „Temi di Teologia fondamentale in prospettiva ecumenica“, ve spolupráci s univerzitou v Tubingenu.
 • Člen vedení mezinárodního studijního projektu sociální nauky Církve “Caritas in veritate”.
 • Člen vědecké rady mezinárodního studijního projektu “Studi interdisciplinari per lo sviluppo della cultura africana”.
 • Člen vědecké rady „Centro Concilio Vaticano II – Studi e Ricerche”.
 • Člen vědecké rady “Cattedra Gloria Crucis“.

Funkce a členství v akademických komisích, radách a jiných vědeckých grémiích

 • 2022 – dosud: člen Vědecké rady CMTF UP v Olomouci.
 • 2022 – dosud: člen Vědecké rady KTF UK v Praze.
 • 2020 – dosud: člen a vědecký vedoucí společnosti Accademia di Studi Luterani in Italia, Itálie.
 • 2020 – dosud: člen oborové rady katolické teologie doktorského studijního programu na CMTF UP v Olomouci.
 • 2019 – dosud: člen oborové rady systematické teologie a křesťanské filosofie.
 • 2019–2022: člen katolicko-evangelické studijní skupiny „Projekt 2021“, nominován kard. Kurtem Kochem, předsedou Dikastéria pro napomáhaní jednoty křesťanů, Vatikán.
 • 2018 – dosud: člen vědecké rady projektu „Corso di Alta Formazione in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali” (organizují: Università degli Studi di San Marino, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”), San Marino – Rimini, Itálie.
 • 2016 – dosud: člen Lutherovi společnosti, Praha.
 • 2015 – dosud: člen studijní skupiny „Núcleo de Pesquisa e Laboratório Prosopon“, Departamento de Psicologia Clínica, Instituto de Psicologia da USP, São Paulo, Brazílie.
 • 2014–2018: člen týmu odborníků Agentury Svaté stolice pro hodnocení a podporu kvality církevních univerzit a fakult (AVEPRO).

Členství v radách časopisů a knižních edicí

 • 2022 – dosud: člen vědecké rady online časopisu Arti e Teologie – Arts and theologies, Itálie.
 • 2021 – dosud: člen mezinárodní redakční rady časopisu Cadernos do Círculo fenomenológico da Vida e da Clínica (vydává: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo), Brazílie.
 • 2021 – dosud: člen mezinárodní vědecké rady vědeckého projektu a edice vydavatelstva Città Nuova (Itálie): “Dizionario Dinamico di Ontologia Trinitaria”.
 • 2021 – dosud: člen vědecké rady edice “Teologia” vydavatelství Città Nuova, Itálie.
 • 2021 – dosud: spoluzakladatel a člen redakční rady edice „Eredità di Pavel Florenskij, opere e studi“ vydavatelství Mimesis, Itálie.
 • 2020 – dosud: člen vědecké rady časopisu Sophia. Ricerche sui fondamenti e la correlazione dei saperi (vydává: Istituto Universitario Sophia, Figline - Incisa Valdarno), Itálie.
 • 2018 – dosud: člen redakční rady časopisu Caminhos de Diálogo Caminhos de Diálogo. Revista Brasileira de Diálogo Ecumênico e Inter-religioso (vydává se v kontextu Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR), Brazílie.
 • 2017 – dosud: člen mezinárodní vědecké rady časopisu Sacramentaria & Scienze religiose (vydává Istituto Teologico Marchigiano – ISSR Marchigiano „Redemptoris Mater“), Itálie.
 • 2017 – dosud: člen vědecké rady edice “Florenskijana” (pod patronátem Istituto Filosofico di Studi Tomistici, Modena) vydavatelství Pentàgora, Itálie.
 • 2016 – dosud: člen vědecké rady filozoficko-teologické edice „Selecta“ vydavatelství Aracne, Itálie.
 • 2015 – dosud: člen vědecké rady časopisu Pistis & Praxis. Teologia e Pastoral (vydává: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba), Brazílie.
 • 2015–2021: člen redakční rady časopisu Verbum – časopis pre kresťanskú kultúru, Slovensko.
 • 2015–2018: člen redakční rady časopisu Opera theologorum Samogitarum, Litva.
 • 2011 – dosud: člen vědecké rady časopisu La Sapienza della croce. Rivista di cultura e spiritualità della Passione, Itálie.
 • 2011 – dosud: člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae Theologica (KTF UK), Praha.
 • 2009–2017: člen vědecké rady online časopisu Reportata. Passato e presente della teologia (pod patronátem Filozofické fakulty, Università di Roma Tor Vergata), Itálie.
 • 2000–2005: člen redakce římské sekce časopisu Filosofia e Teologia, Itálie.

Výběrová bibliografie

Vedecké monografie

 • DE MICO, Nico – ŽÁK, Ľubomír, Lettere di Adriano VI su Martin Lutero e la riforma della Chiesa, Nova Millennium Romae: Roma, 2018 (335 s.).
 • ŽÁK, Ľubomír, Trindade e imagem. Aspectos de teologia mística de Vladimir Losskij, úvod M.L. FERNANDEZ, doslov C.M. BOF, Editora Ave-Maria: Saõ Paolo, 2012 (173 s.).
 • ŽÁK, Ľubomír, Verità come ethos. La teodicea trinitaria di P.A. Florenskij, úvod B. PETRÀ, Città Nuova: Roma, 1998 (516 s.).

Editace kolektivních vědeckých monografií a monografických čísel vědeckých časopisů

 • ŽÁK, Ľubomír – KAMPEN, Dieter (eds.), Lutero e la Santa Cena. Storia, ontologia e attualità, Claudiana: Torino, 2022.
 • CHENAUX, Philippe – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Verso l’Ut Omnes - Towards Ut Omnes. Vie, luoghi e protagonisti dell’ecumenismo cattolico prima del Vaticano II - Ways, places and protagonists of Catholic ecumenism before Vatican II, Brepols Publishers: Turnhout, 2021 (183 s.).
 • HERMS, Eilert – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Battesimo e Sacramento dell’altare nel fondamento e oggetto della fede. Studi teologici sulla dottrina cattolico-romana ed evangelico-luterana, Lateran University Press - Mohr Siebeck Verlag: Città del Vaticano, 2020 (533 s.); (monografické číslo časopisu Lateranum 86, č. 1-2 [2020], s. 1-533).
 • HERMS, Eilert – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Taufe und Abendmahl im Grund und Gegenstand des Glaubens. Theologische Studien zur römisch-katholischen und evangelisch-lutherischen Lehre, Mohr Siebeck Verlag - Lateran University Press: Tübingen, 2017 (542 s.).
 • ŽÁK, Ľubomír (ed.), Pavel A. Florenskij - “Ho contemplato il mondo come un insieme”. Teologia, filosofia e scienza di fronte alla complessità del reale, Lateran University Press: Città del Vaticano, 2017 (245 s.) (monografické číslo časopisu Lateranum 83, č. 3 [2017], s. 505-749).
 • HERMS, Eilert – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Sacramento e Parola nel fondamento e nella dimensione oggettiva della fede secondo la dottrina cattolico-romana ed evangelico-luterana. Studi teologici, Lateran University Press - Mohr Siebeck Verlag: Città del Vaticano, 2011 (365 s.).
 • HERMS, Eilert – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Sakrament und Wort im Grund und Gegenstand des Glaubens nach römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer Lehre. Theologische Studien, Mohr Siebeck Verlag - Lateran University Press: Tübingen, 2011 (293 s.).
 • HERMS, Eilert – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Fondamento e dimensione oggettiva della fede secondo la dottrina cattolico-romana ed evangelico-luterana. Studi teologici, Lateran University Press - Mohr Siebeck Verlag: Città del Vaticano, 2008 (761 s.).
 • HERMS, Eilert – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Grund und Gegenstand des Glaubens nach römisch-katholischer und evangelisch-lutherischer Lehre. Theologische Studien, Mohr Siebeck Verlag - Lateran University Press: Tübingen, 2008 (610 s.).
 • CICCHESE, Gennaro – CODA, Piero – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Dio e il suo avvento. Luoghi momenti figure, Città Nuova: Roma, 2003 (475 s.).
 • CODA, Piero – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Abitando la Trinità. Per un rinnovamento dell’ontologia, Città Nuova: Roma, 1998 (284 s.).

Editace překladů

 • FLORENSKIJ, A. Pavel, «Simboli dell’Eternità». Meditazioni e preghiere, Lipa: Roma, 2020 (248 s.) (spolueditovala ŽÁKOVÁ, Anežka).
 • FLORENSKIJ, A. Pavel, Il cuore cherubico. Scritti teologici, omiletici e mistici, nové rozšířené vydání, San Paolo: Cinisello Balsamo, 2014 (260 s.) (spolueditoval VALENTINI, Natalino).
 • M.J. METZGER, La mia vita per la pace. Lettere dalle prigioni naziste scritte con le mani legate, úvod kard. W. KASPER, San Paolo: Cinisello Balsamo, 2008 (267 s.).
 • FLORENSKIJ, A. Pavel, Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura, San Paolo: Cinisello Balsamo, 2008 (340 s.) (spolueditoval VALENTINI, Natalino).
 • FLORENSKIJ, A. Pavel, La mistica e l’anima russa, San Paolo: Cinisello Balsamo, 2006 (233 s.) (spolueditoval VALENTINI, Natalino).
 • FLORENSKIJ, A. Pavel, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, Arnoldo Mondadori: Milano, 2003 (396 s.); později Oscar Mondadori: Milano, 2009 [2013, 3. vyd.] (396 s.) (spolueditoval VALENTINI, Natalino).
 • FLORENSKIJ, A. Pavel, «Non dimenticatemi». Dal gulag staliniano le lettere alla moglie e ai figli del grande matematico, filosofo e sacerdote russo, Arnoldo Mondadori: Milano, 2000 (419 s.); později «Non dimenticatemi». Le lettere dal gulag del grande matematico, filosofo e sacerdote russo, Oscar Mondadori 2006 [2022, 11. vyd.] (419 s.); Corriere della Sera: Milano, 2021 (402 s.) (spolueditoval VALENTINI, Natalino).
 • FLORENSKIJ, A. Pavel, Il cuore cherubico. Scritti teologici e spirituali, Piemme: Casale Monferrato, 1999 (303 s.) (spolueditoval VALENTINI, Natalino).

Kapitoly v monografiích

 • ŽÁK, Ľubomír, Il Battesimo e la Confermazione nei testi dottrinali della Riforma evangelico-luterana interpretati con riferimento al fundamentum fidei dynamicum, in HERMS, Eilert – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Battesimo e Sacramento dell’altare nel fondamento e oggetto della fede. Studi teologici sulla dottrina cattolico-romana ed evangelico-luterana, Lateran University Press - Mohr Siebeck Verlag: Città del Vaticano, 2020, s. 53-90.
 • ŽÁK, Ľubomír – FERNANDES, Márcio Luiz, A fenomenologia simbólica em Edith Stein e Pavel A. Florenskij: ressonâncias teológicas, in ALES BELLO, Angela – PERETTI, Clélia – SBARDELLA, Ellton Luis – KIRCHNER, Renato (eds.), Fenomenologia e experiência religiosa, Juruá Editora: Curitiba, 2020, s. 159-182.
 • ŽÁK, Ľubomír, A importância do pensamento complexo de P.A. Florenskij para a psicologia, in SAFRA, Gilberto (ed.), Cadernos prosopon - Pavel Florenskij e a psicologia: interfaces, Núcleo de Pesquisa e Laboratório Prosopon - Departamento de Psicologia Clínica - Intituto de Psicologia Universidade de São Paulo: São Paulo, 2018, s. 62-78.
 • ŽÁK, Ľubomír, Taufe und Firmung in der Lehrtexten der evangelisch-lutherischen Reformation interpretiert mit Bezug auf das fundamentum fidei dynamicum, in HERMS, Eilert – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Taufe und Abendmahl im Grund und Gegenstand des Glaubens. Theologische Studien zur römisch-katholischen und evangelisch-lutherischen Lehre, Mohr Siebeck Verlag - Lateran University Press: Tübingen, 2017, s. 37-78.
 • ŽÁK, Ľubomír, «Prijatý alebo odmietnutý?». Postoj teológa a pápeža Josepha Ratzingera k Martinovi Lutherovi, in BIELA, Adriána – BUŽEK, Radomír – ŽÁK, Ľubomír et al., Kontexty Lutherovy reformace (Ed.: Lutheranus. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace, 6), Lutherova společnost: Praha, 2017, s. 65-99.
 • ŽÁK, Ľubomír, Il “realismo” come visione del mondo: introduzione al concetto di complessità sviluppato da Pavel A. Florenskij, in ŽÁK, Ľubomír (ed.), Pavel A. Florenskij - “Ho contemplato il mondo come un insieme”. Teologia, filosofia e scienza di fronte alla complessità del reale, Lateran University Press: Città del Vaticano, 2017, s. 513-534.

Články publikované ve vědeckých časopisech a ročenkách

 • ŽÁK, Ľubomír, La dimensione immaginaria del reale secondo la teoria della complessità di Pavel A. Florenskij (1882-1937), in Konštantínove listy - Constantine’s Letters 14, č. 2 (2021), s. 191-204.
 • ŽÁK, Ľubomír, Le contradizioni dell’attuale ricezione cattolica di Martin Lutero e della sua Riforma, in Parola e Tempo. Percorsi di vita ecclesiale tra memoria e profezia. Annale (č. 16/2019-2020: Presente e futuro dell’arte sacra. Riflessioni a confronto) dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” di Rimini, redigovali M. MARCATELLI a N. VALENTINI, Pazzini editore: Verucchio, 2021, s. 172-185.
 • ŽÁK, Ľubomír, Elements of Ontology in Luther’s Lectures on Romans (1515-1516), in Theological Research. The Journal of Systematic Theology 8 (2020), s. 101-129.
 • ŽÁK, Ľubomír, The reception of General Relativity in Pavel A. Florensky, in Aquinas. Rivista internazionale di filosofia 63, č. 1-2 (2020), s. 347-360.
 • ŽÁK, Ľubomír, Riforma e/o riforme, continuità vs discontinuità? Tentativo di un bilancio teologico dopo il V centenario della Riforma, in Studi e Materiali di Storia delle Religioni 86, č. 2 (2020), s. 775-793.
 • ŽÁK, Ľubomír – FERNANDES, Márcio Luiz, Não há interconfessionalidade sem uma reforma da Igreja: reflexões à luz da recepção dos resultados do diálogo católico-luterano no interior da Igreja católica, in Pistis & Praxis. Teologia e Pastoral 12, č. 3 (2020), s. 628-647.
 • ŽÁK, Ľubomír, Kresťanstvo a zjednotená Európa. Teologické, politické a ekumenické vízie Maxa J. Metzgera (1887-1944), in Studia theologica 22, č. 2 (2020), s. 25-48.
 • ŽÁK, Ľubomír, Přínos II. vatikánského koncilu k obnově katolické teologie a její metody, in Studia theologica 21, č. 4 (2019), s. 35-73.
 • ŽÁK, Ľubomír, La Chiesa come strumento dello Spirito Santo nella teologia di Martin Lutero, in Lateranum 84, č. 1 (2018), s. 219-243.
 • ŽÁK, Ľubomír, Martin Luther’s Relational Ontology, in AUC Theologica 8, č. 2 (2018), s. 111-125.
 • ŽÁK, Ľubomír, “Un importante contributo della Lutherforschung italiana”. Breve studio critico di una recente opera, in Protestantesimo 73, č. 2-3 (2018), s. 193-203.
 • ŽÁK, Ľubomír, Percorsi e risultati, difficoltà e speranze del dialogo cattolico-luterano, in Annales Theologici 31, č. I (2017), s. 293-349.
 • ŽÁK, Ľubomír, La valenza ermeneutica della costituzione Dei Verbum nel contesto della ricezione del concilio Vaticano II, in Firmana. Quaderni di teologia e pastorale 26, č. 1 (2017), s. 221-251.
 • ŽÁK, Ľubomír, Stěžejní postavení ekleziologie pro katolicko-luterský dialog. Návrh Eilerta Hermse, in AUC Theologica 7, č. 1 (2017), s. 43-70 (spoluautorka ŽÁKOVÁ, Anežka).
 • ŽÁK, Ľubomír, Víra jako téma a horizont myšlení. Některé přístupy fundamentální teologie ke studiu komplexnosti křesťanské víry, in AUC Theologica 7, č. 2 (2017), s. 9-37.

Práce publikované ve sbornících z konferencí a Festschriftech

 • ŽÁK, Ľubomír, “Cenni di ontologia” nelle Lezioni sulla Lettera ai Romani (1515-1516) di Martin Lutero, in BUZZI, Franco – KAMPEN, Dieter – RICCA, Paolo (eds.), Lutero e l’ontologia. La presenza di Dio nel mondo, Claudiana: Torino, 2021, s. 19-46.
 • ŽÁK, Ľubomír, La complessità del reale secondo Edith Stein, Pavel A. Florenskij e Romano Guardini, in DUDÁŠ, Justín – GAY-ŠMONDRKOVÁ, Monique – VANČO, Ladislav (eds.), Liberté et Patrie. Mélanges offerts à Jozef M. Rydlo, membre de l’Institut slovaque, Post Scriptum: Bratislava, 2021, s. 844-860.
 • ŽÁK, Ľubomír, Max Josef Metzger’s Ecumenism of Blood, in CHENAUX, Philippe – ŽÁK, Ľubomír (eds.), Verso l’Ut Omnes - Towards Ut Omnes. Vie, luoghi e protagonisti dell’ecumenismo cattolico prima del Vaticano II - Ways, places and protagonists of Catholic ecumenism before Vatican II, Brepols Publishers: Turnhout, 2021, s. 23-36.
 • ŽÁK, Ľubomír, Gli stimoli offerti dal “pensiero complesso” di Pavel A. Florenskij alla scienza psicologica, in TAGLIAGAMBE, Silvano – SPANO, Massimiliano – OPPO, Andrea (eds.), Il pensiero polifonico di Pavel Florenskij. Una risposta alle sfide del presente, Atti del Convegno per gli 80 anni dalla morte (Cagliari 25-26 ottobre 2017), PFTS University Press: Cagliari, 2018, s. 415-432.
 • ŽÁK, Ľubomír, Estrutura e relação: confrontaçao entre Edith Stein, Pavel Florensky e Romano Guardini sobre a idea da complexidade do real, in MAHFOUD, Miguel – SAVIAN FILHO, Juvenal (eds.), Diálogos com Edith Stein: Filosofia, Psicolgia, Educação, Paulus: São Paulo, 2017, s. 79-117.
 • ŽÁK, Ľubomír, Il luogo ecclesiale della vita consacrata. Una riflessione teologico-fondamentale, in LARRAÑAGA, Xabier (ed.), La vita consacrata nel mistero della Chiesa, Àncora: Milano, 2017, s. 11-46.
 • ŽÁK, Ľubomír, «Il romanzo come teologia». Pensare e dire la fede in dialogo con Dostoevskij, in BERGAMINO, Federica (ed.), Dostoevskij. Abitare il mistero, EDUSC: Roma, 2017, s. 17-48.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)