Všechny barvy naděje aneb jak Haiti (ne)přichází o školáky

Čtvrtek 11. duben 2019, 13:16 – Text: Jana Koulová

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty UP srdečně zve na výstavu fotografiií Jiřího Pasze, mapující život, školství a komunitu na Haiti. Výstava Všechny barvy naděje aneb jak Haiti (ne)přichází o školáky obsahuje fotografie, které vznikly během monitorovací cesty Arcidiecézní charity Olomouc na Haiti v roce 2015. Vernisáž s účastí autora se uskuteční 24. dubna 2019 v 16 hodin ve výstavním prostoru Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a potrvá do 19. května 2019, odkud dále poputuje do Šternberka.

Haiti je nejchudší zemí západní polokoule. Je tu bída, korupce, konflikt a ani příroda jim situaci neulehčuje. Řádí tu podvýživa, cholera a lepra. Sucha střídají povodně a sesuvy půdy. Obrovské zemětřesení v roce 2010 stálo životy okolo 200 tisíc lidí a 1,5 miliónu obyvatel vyhnalo z domovů. Přesto je Haiti fascinující zemí plnou vášně a barev.

Jak se na Haiti žije v současnosti a jakou budoucnost mají před sebou malí Haiťané? Polovina populace na Haiti je negramotná. Vzdělání je pro místní obyvatele nákladné a ne každý si ho může dovolit. Silně selhává státní složka a státní školy téměř nefungují. Kvalitní školy jsou většinou církevní či soukromé.

Od roku 2005 v rámci projektu Adopce na dálku podporuje Arcidiecézní charita Olomouc vzdělávání dětí ve třech církevních školách. Umožňuje bezplatně základní vzdělání dětem z nejchudších rodin. Roční částka příspěvku pro jedno haitské dítě je 6 500 korun. Zahrnuje placení školného, školních pomůcek, povinnou školní uniformu, minimálně jedno teplé jídlo denně a příspěvek na platy učitelů. Díky projektu se daří provozovat tři školy a zprostředkovat tak pro 1 200 dětí ročně vzdělání, které jim dává naději na lepší život.

Jiří Pasz vystudoval Mezinárodní sociální a humanitární práci na CMTF UP v Olomouci a Mezinárodní rozvojová studia v Utrechtu. Pracoval jako sociální pracovník s Romy, na prevenci korupce v ČR a na destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Fotil pankáče v Barmě, psal o dětských vojácích a natočil dokument o prostitutkách v Nepálu. Specializuje se na lidská práva a podílí se na zvyšování povědomí o humanitárních a rozvojových problémech.

Zpět