Veletrh inkluze přinesl řadu inspirací i zkušeností

Zahájení Veletrhu inkluze patřilo tanečnímu souboru TERNORE.
Fotogalerie: Velena Mazochová
neděle 24. červen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Ojedinělá hudební a taneční vystoupení oživila prostory Uměleckého centra UP, které hostilo druhý ročník Veletrhu inkluze připravený cyrilometodějskou teologickou fakultou ve spolupráci s projektem ROMSPIDO. Bohatý program nabídl také tvořivé dílny, informační stánky partnerských organizací a blok odborných seminářů. 

Téma letošního Veletrhu inkluze, jehož první ročník proběhl loni na podzim, bylo zaměřeno na problémy, s nimiž se děti ze sociálně znevýhodněných skupin setkávají při nástupu do prvních tříd základní školy. „Pro dítě je to obtížné období – stává se z něj školák, který se musí začít učit číst, psát a počítat. Mění se jeho každodenní režim, který často ještě hůř prožívají rodiče. S pochopením proto otevírám tuto akci a přeji, abyste si vychutnali prostředí i vše, co si pro vás organizátoři připravili,“ uvedl při zahájení v parkánových zahradách konviktu hlavní řešitel projektu ROMSPIDO a děkan CMTF Peter Tavel. 

Jedno z vydařených hudebně-tanečních vystoupení předvedla romská skupina TERNORE ze Společenství Romů na Moravě (SRNM). „O hudební a taneční kroužek mají naše děti největší zájem, je jim to dané. Milují ale také sport a pár jich chodí i do výtvarky,“ popsala Jiřina Somsiová z olomoucké části SRNM. Jak doplnila, v pobočce v Pěnčíně je o nabídku volnočasových kroužků ještě větší zájem. „Navštěvuje je tam už téměř třicet dětí, teď přibyly i mladé maminky, které chodí do nově vzniklého kroužku vaření,“ dodala. 

V rámci populárního programu veletrhu se v přízemí  Uměleckého centra představily i partnerské organizace Člověk v tísni, Společně – Jekhetane nebo Dobrovolnické centrum UP. Zájemci zde našli také tvořivou dílnu, ve které si mohli například vyzkoušet techniky pro rozvíjení prostorové orientace, grafomotorické dovednosti nebo experimentování s přírodními a netradičními výtvarnými materiály. Odborná část přinesla zajímavé otázky i odpovědi, které k tématu inkluzivního vzdělávání ve svých příspěvcích nabídli renomovaní odborníci. Věnovali se například otázkám Institucionální a rodinné podpory dětí ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí, efektivní spolupráci učitelů a asistentů pedagogů, zkušenostem ze vzdělávání romských žáků na Slovensku nebo z komunikace v multidisciplinárních týmech. 

Cílem projektu Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb (ROMPSIDO) je zapojení okrajových skupin dětí a mládeže do všech úrovní vzdělávací soustavy. Vznikl za podpory MŠMT, evropských strukturálních a investičních fondů a Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. Spolu s Univerzitou Palackého a jejími partnerskými neziskovými organizacemi jsou do něj zapojeny také Olomoucký kraj a město Olomouc.