Nové publikace teologické fakulty: autoři je představí v Rotundě

Pátek 8. říjen 2021, 8:51

Vývoj olomoucké katedrály, péče o církevní památky, liturgická roucha. To jsou hlavní témata dvou nových knih, jejichž autory jsou doc. Jitka Jonová a dr. Radek Martinek, akademici z Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Slavnostní křest a představení publikací Ornamenta episcopi (Liturgická roucha olomoucké katedrály) a Liturgické textilie a jejich památková ochrana se uskuteční v úterý 12. října ve 14 hodin v Rotundě teologické fakulty. Během neformální besedy promluví oba autoři, zástupci vedení fakulty a Vydavatelství UP, které knihám dalo konečnou podobu.

„V těchto knihách představujeme vývoj bohoslužebných rouch a jejich tvarů, vzorů, zdobení i technik a přibližujeme zahraniční vlivy a osudy těchto historických liturgických textilií. Snažíme se upozornit, že jde v současnosti o nejohroženější památky, které jsou sice velmi křehké, ale nejvíc je ohrožuje právě neznalost,“ uvedl autor Radek Martinek.

„V knize o paramentech olomouckého dómu představujeme 50 nejzajímavějších bohoslužebných souborů, která představují bohatství a krásu liturgických textilií olomoucké katedrály od 2. poloviny 15. století do roku 1935. V samotných heslech i v obsáhlých úvodních studiích jsou zahrnuty např. i aspekty kulturní výměny mezi českými zeměmi a středoevropským a západoevropským regionem. Všechny studie a katalogová hesla jsou doplněna o anglické resumé. Ve středoevropském kontextu nebyl žádný soubor parament dosud zpracován takto podrobným způsobem,“ přiblížila zaměření publikací autorka Jitka Jonová.

Kritický katalog přibližuje výstavu „Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály“, která se uskutečnila v roce 2020 v kryptě katedrály sv. Václava, v Arcidiecézním muzeu a v Arcibiskupském paláci.

Knihy vyšly v rámci projektu Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace (DG18P02OVV035). Poskytovatelem programu NAKI II je Ministerstvo kultury ČR. Hlavním řešitelem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská teologická fakulta, spoluřešitelem pak Národní památkový ústav.

doc. PhDr. Jitka Jonová, Th.D. – teoložka, historička a historička umění, přednáší na Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se na církevní dějiny 19. a 20. století, papežskou diplomacii, dějiny liturgie, liturgické reálie a církevní památkovou péči.

PhDr. Radek Martinek, PhD. – kněz a historik umění. Zaměřuje se na dějiny bohoslužebného a stavovského odívání duchovenstva, znalectví tkaných a vyšívaných textilií a na ochranu církevních památek. Vyučuje mj. dějiny uměleckého řemesla.

Martinek, R., Jonová, J. (eds.), Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2020. 366 s. ISBN 978-80-244-5868-7.

Jonová, J., Martinek, R. (eds.), Liturgické textilie a jejich památková ochrana, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2020. 340 s. ISBN 978-80-244-5867-0.

Připravila: Lenka Peřinová

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)