Dotazník pro zaměstnance UP: Pevnost poznání a volnočasové aktivity

Úterý 15. prosinec 2020, 13:54

Pevnost poznání slouží od roku 2015 jako unikátní interaktivní muzeum a jedinečné popularizační centrum vědy na střední Moravě. Jak dokázala Pevnost poznání obohatit nabídku volnočasových aktivit regionu, má zjistit a analyzovat výzkum k diplomové práci Lucie Zdařilové. K průzkumu mohou přispět i zaměstnanci UP vyplněním krátkého dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření a jejich vyhodnocení napomohou plánování a organizování volnočasových aktivit Pevnosti poznání a k dalšímu rozvoji a zkvalitňování nabízených služeb. Děkujeme za vaši ochotu i čas dotazník vyplnit.

Zpět