Biblistu Ladislava Tichého ocenila univerzita medailí za zásluhy o její rozvoj

Ladislav Tichý přijal gratulace celého děkanského týmu.
Foto: Velena Mazochová
pátek 23. březen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Jako výraz ocenění své dosavadní činnosti ve prospěch Univerzity Palackého obdržel vedoucí katedry biblických věd a někdejší děkan cyrilometodějské teologické fakulty Ladislav Tichý stříbrnou medaili Za zásluhy o rozvoj UP - Pro merito. Při příležitosti významného životního jubilea mu ji předal děkan Peter Tavel spolu s členy svého nejužšího týmu.

Na katedře biblických věd, kterou Ladislav Tichý s několikaletým přerušením vede od jejího vzniku na začátku devadesátých let, se pedagogicky věnuje exegezi, kritickému zkoumání a výkladu evangelií a novozákonních listů. Nový zákon je také hlavním předmětem jeho odborného zájmu. Je řešitelem a spoluřešitelem několika grantových projektů a autorem řady významných publikací. Na výkladech textů Nového zákona pracuje i v rámci projektu Českého ekumenického překladu. Aktuálně dokončil překlad a komentář k novozákonnímu textu První list Korintským, za publikaci List Galatským pro stejnou ediční řadu obdržel loni Čestné uznání rektora UP.

„Je nám velkou ctí, že vám k vašemu jubileu můžeme pogratulovat. Jste okrasou této školy, biblistiky a teologie v Olomouci i České republice. S vděčností a ze srdce vám blahopřejeme za celou školu,“ uvedl děkan Peter Tavel. Jak připomněl, letošní jubilant může ve své špičkové vědecké práci využívat znalostí několika jazyků včetně latiny, řečtiny, hebrejštiny nebo koptštiny, kterou také vyučuje. „Při studiu jazyků je důležité vidět užitek, ke kterému vede. Už když jsem studoval, říkal jsem si, že těch pět živých jazyků, jako jsou angličtina, němčina, francouzština, španělština a italština, musím umět, abych mohl teologii a odbornou literaturu studovat a obešel se bez překladů,“ vysvětlil Ladislav Tichý.

Římskokatolický teolog, duchovní a profesor novozákonní biblistiky Ladislav Tichý se do novodobé historie fakulty zapsal už v době jejího obnovení v roce 1990. Jako děkan stál v jejím čele v letech 1991 – 1997. „Začátky byly skromné, nás vyučujících nebylo mnoho, ale studentů v denním i kombinovaném studiu časem přibývalo a postupně jsme nabývali síly. Přicházeli noví pedagogové, začaly se pěstovat další obory, fakulta získávala na šíři a dospěla až k dnešnímu rozkvětu,“ zrekapituloval krátce uplynulých třicet let Ladislav Tichý.