Vědecký stand-up no. 2: Vystupující shrnou své bádání v 15 minutách

Středa 19. říjen 2022, 20:07 – Text: Lenka Peřinová
  • Zajímá vás, co se na teologické fakultě děje v oblasti bádání?
  • Chcete slyšet, čemu se naši vědci věnují?
  • Na vysvětlení své práce dostanou pouhých 15 minut, jak tuto výzvu zvládnou?

Přijďte si poslechnout již druhou čtveřici badatelů! Vystoupí ve středu 26. října 2022 ve 14 hodin v aule CMTF UP v Univerzitní ulici. Prezentace přednášejících jsou limitovány konkrétním časovým úsekem, a to přesně 15 minutami. Po vystoupení všech vědců bude čas na otázky z publika a diskuzi.

Na druhý vědecký stand-up zveme nejen zaměstnance a studenty fakulty/univerzity, ale také všechny zájemce z řad veřejnosti.

„Našim cílem je vytvořit tradici krátkých, ale obsahově naplněných setkání, při nichž by naši vědci měli čas a prostor prezentovat své badatelské výstupy. Věřím, že za pozornost stojí i částečné výstupy výzkumů nebo některé z diplomových prací, ale dosud jsme pro představení tohoto typu práce našich lidí neměli vhodný formát, při němž by se akademici či studenti měli šanci o úspěchu svých spolupracovníků dozvědět. Vidím v této akci příležitost k tomu, abychom se z úspěchů svých kolegů mohli radovat, a také poučit,“ uvedla ke druhému ročníku vědeckého stand-upu proděkanka Marta Lucie Cincialová.

Vystupující/přednášející:

Jitka Jonová

Historické liturgické textilie

Letos končí projekt HISTORICKÉ LITURGICKÉ TEXTILIE V ČESKÝCH ZEMÍCH: METODOLOGIE, INVENTARIZACE, PÉČE A PREZENTACE (DG18P02OVV035), během něhož vyšla řada publikací a studií, které odborníkům i laikům přibližují problematiku historických liturgických textilií. Na výstavách byly prezentovány specifické druhy liturgických rouch, paramenta navržená známými architekty i ta darovaná významnými osobnostmi (např. císařovnou Marií Terezií). Na paramentech lze prezentovat vývoj v jejich zdobnosti a motivech – od zobrazení světců, přes květinové motivy až po architekturu. Krása historické liturgické textilie a historické okolnosti, které vedly k jejich vzniku či které souvisely s jejich uživateli, zaujmou jak odborníky z řad badatelů, ale i širokou veřejnost.


Klára Maliňáková

Vysoká citlivost

Vysoká citlivost je neurofyziologický znak, který je přítomen u 10–20 % populace a který je spojený s vyšší reaktivitou na vnější i vnitřní podněty. Přednáška přiblíží aktuální stav poznání v této oblasti a představí výzkum realizovaný na Institutu sociálního zdraví CMTF UP.


Ivana Olecká

Pobyt na sociálních sítích jako tekutý volný čas

O falešné dualitě práce a volného času diskutuje mnoho výzkumníků, převážně však v rovině teoretické. Analýza dat z našeho výzkumu prokazuje, že v případě aktivity "pobyt na sociálních sítích" jsou hranice mezi prací, soukromým životem a volným časem plynulé. Tento druh volného času přináší stejné prožitky a uspokojení jako jakýkoli jiný druh volného času, ale neexistují žádné zjevné hranice mezi ním a ostatními systémy práce nebo soukromého života. Tekutý volný čas lze prožívat skrytě a ani osoba, která jej prožívá, nemusí být schopna rozpoznat, že prožívá volný čas. Proto navrhujeme aktivitu "pobyt na sociálních sítích" rozpoznat jako specifický druh volného času – tekutý volný čas, který může být charakterizován jako implicitní prožitek volného času, který není ohraničen časem a prostorem, často je sdílen s jinými aktivitami a nemusí být nutně identifikován jako explicitní volný čas.


Gabriela Šarníková

Kvalitatívny výskum v online prostredí

Príspevok bude zameraný na prezentáciu možností kvalitatívneho výskumu v online prostredí. Cieľom je prezentovať, ako možno realizovať online ohniskové skupiny, ale aj výskum vo facebookových skupinách, ktoré sú vytvorené zámerne výskumne, alebo skúmaním vybraných výskumných tém vo verejných facebookových skupinách.


Jak vypadal I. ročník: https://www.cmtf.upol.cz/nc/zprava/clanek/vedecky-stand-up-no1-spiritualita-v-promenach-casu-a-v-dobe-pandemie/

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)