Tradiční hodnoty pohledem proděkana z CMTF UP

Čtvrtek 11. srpen 2022, 8:56 – Text: Lenka Peřinová

V aktuálním čísle teologické revue Salve, tematicky zaměřené na „Hodnoty v čase“, vyšel text akademika z Cyrilometodějské teologické fakulty UP doc. Dominika Opatrného. Nese název Kam se poděly tradiční hodnoty? Poměr mezi kulturními tradicemi a mravními hodnotami podle Gaudium et spes.

Při psaní článku autora zaujalo, že o hodnotách začal mluvit až Jan XXIII. „Do té doby papežové používali tradiční termín ‚dobra‘. Dnes populární spojení ‚tradiční hodnoty‘ najdeme ve slovníku papežů jen velmi zřídka, a to ještě ve významu ‚hodnoty tradičních kultur‘. Ještě zajímavější je sledovat, jak se o hodnotách mluvilo na Druhém vatikánském koncilu. Biskupové diskutovali o přejatých hodnotách, které občas již nevyhovují dnešní době. Nebo o trvalých hodnotách, které stojí v protikladu k těm pomíjivým. Nakonec se rozhodli zaměřit na hodnoty, které dnešní společnost cení. Co je důležité pro společnost, musí být důležité i pro křesťana,“ vysvětluje doc. Opatrný.

„Křesťanství může zpochybňovat, aniž by je popíralo, jiná pojetí hodnot a ukazovat jejich limit. Chce-li ovšem zůstat věrné Druhému vatikánskému koncilu, bude stejnou službu přijímat i od ostatních,“ uzavřel Opatrný.  

Toto číslo revue se věnuje fenoménu tzv. tradičních hodnot, o nichž se vedou intenzivní debaty v církevním i sekulárním veřejném prostoru u nás i v zahraničí. Problematika je nahlížena z obecnější perspektivy a doplněna konkrétními sondami, které dotvářejí širší rámec debaty. Výsledná mozaika nabízí čtenáři pestrý materiál k samostatnému přemýšlení.

Obsah čísla zde: https://salve.op.cz/archiv/hodnoty-v-case-2-22

Revue Salve vychází od roku 1991. Lidem přemýšlejícím o víře, teologii a kultuře nabízí rozsáhlé sondy do živého křesťanského myšlení s přesahy do anglosaského, románského a polského myšlenkového světa. Koncepčně propracovaná monotematická čísla představují zvolenou problematiku z různých úhlů pohledu.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)