Odstartoval projekt DigiWELL. Část excelentního výzkumu ve společenských vědách obstará tým z Olomouce

Foto: Pexels
Čtvrtek 8. únor 2024, 9:07 – Text: Radek Palaščák a Lenka Peřinová

Badatelé z celkem osmi vědecko-výzkumných pracovišť napříč Českem budou zkoumat vliv digitálních technologií na wellbeing, tedy na celkovou osobní pohodu. Významná část projektových aktivit pak ponese olomoucký podpis. Tým kolem Michala Kalmana, akademika z CMTF UP, a studie HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) se zaměří především na rozvoj výzkumných aktivit v mezinárodním prostředí.

Multidisciplinární výzkum reaguje na rostoucí zájem o témata, jakými jsou osobní spokojenost, pocit štěstí, pozitivní myšlení či kvalita života, někdy též označovaný jako „science of wellbeing“. A kombinuje je s jinou aktuální výzvou – s digitálními technologiemi v životě společnosti.

V Olomouci se budeme zaměřovat dvěma hlavními směry. První se týká rozvoje mezinárodní vědecké sítě a publikování odborných článků v oblasti wellbeingu v evropském a světovém kontextu. Druhý pilíř je aplikační. To znamená vracet naše výzkumná data zpátky do praxe,“ říká Michal Kalman, hlavní řešitel olomoucké části projektu z Institutu sociálního zdraví (OUSHI) na Cyrilometodějské teologické fakultě UP.

Organizace, které se na projektu DigiWELL podílejí

 • Ostravská univerzita
 • Masarykova univerzita
 • Národní ústav duševního zdraví
 • Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • Univerzita Hradec Králové
 • Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 • Univerzita Palackého

Digitální technologie, životní styl a environmentální žal

Užívání sociálních sítí, hraní počítačových her, pohybová aktivita, spánek, rizikové chování či energetické nápoje… To jsou jen některá z témat, jimiž se výzkumníci z UP zabývají dlouhodobě. Nově se budou věnovat dalším „trendovým“ oblastem, jakou je například environmentální žal (environmental grief).  

Považujeme za velmi důležité sledovat souvislost mezi užíváním technologií a duševním zdravím společnosti. Environmentální žal patří k současnému světu stejně jako iPhone nebo virtuální realita. Chceme vědět, jak se tenhle nový fenomén odráží na naší mladé generaci a její duševní pohodě,“ zdůrazňuje Petr Baďura, vědecký lídr olomouckého týmu z OUSHI, a doplňuje, že projektové výstupy obohatí i jiná zajímavá data. Výzkumný tým Aleše Gáby z Fakulty tělesné kultury UP přispěje svými 24hodinovými analýzami pohybového chování a spánku dětí a adolescentů.

Aplikace vědy a výzkumu aneb Data v novinách, na sítích i pro politiky

Součástí projektu DigiWELL je také silná aplikační část. Ve společenských vědách ji členové univerzitního projektového týmu chápou především jako schopnost přenést výsledky výzkumu ve srozumitelné a užitečné formě směrem k „neakademické“ veřejnosti, třeba v podobě článků v novinách, vystoupení expertů v televizním vysílání nebo v podcastech.

Tím to ale zdaleka nekončí. Specificky cílíme na řadu dalších cílových skupin. Například na školy a učitele, ale třeba také na politiky či nadnárodní organizace typu WHO či UNICEF. Chceme, aby se naše fakta a zjištění stala spolehlivým podkladem pro úpravu konkrétních opatření, které se pak objevují na úrovni státu, krajů či obcí v praxi,“ doplňuje Radek Palaščák, člen aplikačního a kreativního týmu projektu DigiWELL.

 • Projděte si popularizační a aplikační aktivity týmu na informační platformě Zdravá generace.

6 výzkumných záměrů DigiWELLu

 1. Krátkodobé a dlouhodobé dopady používání digitálních technologií na wellbeing obecné populace (MUNI).
 2. Experimentální výzkum technologií a wellbeingu (Psychologický ústav AV ČR).
 3. Personalizované digitální intervence pro podporu wellbeingu a zdravého životního stylu (OSU).
 4. E-mental health nástroje pro podporu duševního zdraví a wellbeingu (Národní ústav duševního zdraví).
 5. Rozvoj mezinárodní spolupráce a zvýšení aplikačního potenciálu při tvorbě zdravotních, vzdělávacích a environmentálních politik (UPOL, Institut sociálního zdraví (OUSHI), CMTF, Katedra přírodních věd v kinantropologii a Institut aktivního životního stylu, FTK).
 6. Výzkum, vývoj a aplikace inovativních metod pro zpracování komplexních dat v oblasti wellbeingu (Ústav informatiky AV ČR).

Fakta o DigiWELLu

Název: Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu
Název v angličtině: Research of Excellence on Digital Technologies and Wellbeing
Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004583
Trvání projektu: 1. 1. 2024 – 30. 6. 2028
Operační program: Jan Amos Komenský (OP JAK) Špičkový výzkum.
Rozpočet celého projektu: 467 067 832,12 Kč
Žadatel: Ostravská univerzitaZpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)