prof. lic. Damián Němec, dr

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585637182, 731402075

Katedra církevního práva

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.13

profesor

Církevní právo, konfesní právo

Konzultační hodiny:
Nepravidelné Místnost: Poznámka:
29.07.2024 11:00–11:45 HR 5.13 Konzultace během prázdnin, též úřední hodina vedoucího katedry.
02.09.2024 11:00–11:45 HR 5.13 Konzultace během prázdnin, též úřední hodina vedoucího katedry.

Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:

 • Člen AS fakulty (15. 9. 1990 – 30. 6. 1991)
 • Člen AS fakulty (15. 9. 1996 – 30. 6. 1999)
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 7. 2005 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2005 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 7. 2005 – 30. 9. 2006)
 • Člen oborové rady (13. 10. 2005 – )
 • Proděkan (1. 10. 2006 – 20. 9. 2014)
 • Člen VR fakulty (1. 10. 2006 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (28. 5. 2017 – 31. 10. 2019)

Vědecká společnost

 • The European Society for History of Law (člen, 2010–)
 • International Consortium for Law And Religion Studies [ICLARS] (Milano) (člen, 2008–)
 • Institut konfesního práva při Společnosti pro církevní právo (Praha) (člen, 2000–)
 • Société Internationale de Droit Canonique et de Législations Religieuses Comparées (Paris) (člen, 2002–)
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) (člen, 1993–)
 • Společnost pro církevní právo (Praha) (ostatní, 1992–)

Vědecká rada

 • Časopis Ecumeny and Law, Uniwersytet Śląski w Katowicach (člen, 2012–)
 • Časopis Prawo Wyznaniowe, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (člen, 2011–)
 • Časopis Kościół i Prawo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (člen, 2011–)

Odborná komise

 • Ekonomicko-právní komise České biskupské konference (poradce, 2017–)
 • Rada pro duchovní péči ve zdravotnictví - Ministerstvo zdravotnictví České republiky (člen, 2017–)
 • Rada pro zdravotnictví a bioetiku při České biskupské konferenci, Praha (člen, 2012–)
 • Liturgická komise České dominikánské provincie (předseda, 2012–2018)
 • Česká dominikánská provincie, Liturgická komise (člen, 2006–2018)
 • Česká dominikánská provincie, Komise pro intelektuální život provincie (člen, 2002–2006)
 • Česká dominikánská provincie, Ediční rada (člen, 2002–2018)
 • Česká dominikánská provincie, Komise pro intelektuální život provincie (předseda, 2006–2018)
 • Komise pro přípravu zasvěceného vdovství při Biskupství plzeňském (člen, 2002–2009)
 • Překladatelská skupina liturgických textů při LK ČBK (tajemník, 2003–2006)
 • Liturgická komise při České biskupské konferenci (člen, 2004–2006)

Jiné komise a orgány

 • Katolická asociace nemocničních kaplanů - člen výboru (člen, 2012–)
 • Plenární sněm katolické církve v České republice (poradce, 2003–2005)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Němec D. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. 2006. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Němec D. Pořádkové tresty v nové legislativě latinské katolické církve sui iuris. Revue Cirkevniho Prava-Church Law Review. 2023.
Němec D. Diocesan Synods in the Czech Republic – an Unused Instrument? Revue Cirkevniho Prava-Church Law Review. 2021.
Němec D. “Person” in the Law of Religious Institutes. Philosphy and canon law. 2021.
Němec D. The Family in the Czech Legal Order. Philosphy and canon law. 2017.
Němec D. Conscientious Objection in Current Czech Law. Ecumeny and Law. 2016.
Němec D. Právní stránka Husova procesu. Studia Theologica. 2015.
Němec D. Protection of Minors in the Current Canon Law. Ecumeny and Law. 2015.
Němec D. Das tschechische Gesetz über Eigentumsvergleich mit Kirchen und Religionsgemeinschaften vom Jahre 2012. Archiv für katholisches Kirchenrecht (Mit besonderer Berücksichtigung der Länder deutscher Sprache). 2014.
Němec D. Konkordátní smlouvy. Revue církevního práva. 2009.
Němec D. Svátky spoluvytvářejí životní styl křesťana. Katolický týdeník. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Němec D. Přístup ke svátosti pokání v katolické církvi během první vlny epidemie koronaviru v roce 2020. In Moravčíková M. (Eds.) Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva. 2020.
Němec D. Daňové úlevy církví a náboženských společností v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte. 2019.
Němec D. Nový systém financování církví a náboženských společností v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Němec D. Pastorační péče o národnostní a obřadní menšiny v katolické církvi. In Moravčíková M. (Eds.) Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny“ medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. 2019.
Němec D. Pastorační služba ve veřejných institucích v Slovenské a České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte. 2019.
Němec D. Pokusy o změnu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v České republice a jejich realizace v současné české společnosti. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte. 2019.
Němec D. Realizace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Českobratrské církvi evangelické. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Němec D. The 1917 Code of Canon Law in the Latin Church in Czechia and Slovakia. In Burczak K. (Eds.) Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 on the hundredth anniversary of its promulgation. 2018.
Němec D. Financování náboženských aktivit muslimů v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií. 2017.
Němec D. Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa seit 1990: Die Tschechische Republik. In Mückl S. (Eds.) Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa. Die Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990. 2017.
Němec D. Nové akcenty v pastoračním a právním přístupu k rozvedeným v adhortaci Amoris laetitia. In Čitbaj F., Čandová Z., Sedláková J. (Eds.) Pastorácia a sprevádzanie rozvedených katolíkov po pápežskej exhortácii Amoris laetitia. 2017.
Němec D. Vojenští, vězeňští a nemocniční kaplani, jejich financování a status duchovního. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2017.
Němec D. Katechese nach Maß aktueller Bedürfnisse. In Krajczynski J., Domaszk A. (Eds.) Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. 2016.
Němec D. Otázka právního zakotvení kaplanství v oblasti zdravotnictví. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2016: Potřebujeme nový zákon o církvích (?) (Sborník z konference). 2016.
Němec D. Snaha Ústředí muslimských obcí v České republice o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. In Moravčíková M. (Eds.) Nová Európa – výzvy a očakávania: New Europe – Challenges and Expectations. Právo a náboženstvo: Law and Religion. 2016.
Němec D. Mimořádné způsoby propuštění katolických duchovních z duchovního stavu. In Krošlák D., Moravčíková M. (Eds.) Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. 2015.
Němec D. Mzdové předpisy českých a moravských diecézí katolické církve. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. 2015.
Němec D. Tschechische Besonderheiten in den Konkordatsverträgen. In Sitarz M., Stanisz P., Stawniak H. (Eds.) Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefu Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej. 2015.
Němec D. Ochrana svobody svědomí v oblasti zdravotnictví v České republice. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Právna ochrana slobody svedomia. 2014.
Němec D. Právo na zpovědní a pastorační tajemství v evropském kontextu. In Šmid M., Moravčíková M. (Eds.) Konvergencie a divergencie v Slovenských a Českých štátno-cirkevných vzťahoch - Dvadsať rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. 2014.
Němec D. Regulace výuky náboženství v konkordátních smlouvách s postkomunistickými zeměmi. In Moravčíková M. (Eds.) Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 2014.
Němec D. Státem nařízené pracovní volno o některých svátcích? Legislativní návrh Senátu Parlamentu České republiky. In Križan V., Moravčíková M. (Eds.) Sloboda jednotlivca a svet práce. 2014.
Němec D. Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościoła łacińskiego w Republice Czeskiej. In Krukowski J., Sitarz M., Dziub K. (Eds.) Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła. 2010.
Němec D. Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948–1989. In Mačala P., Marek P., Hanuš J. (Eds.) Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii. 2010.
NĚMEC D. Návrh zákona o majetku církví a náboženských společností v České republice z r. 2008 ve světle platných konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi. In . (Eds.) Clara pacta - boni amici. Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami. Contractual Relations between State and Churches. 2009.
Němec D. Ekumenické snažení je spojené s nadějí. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Němec D. Úsilí pátra Pia Krivého o zřízení slovenského noviciátu r. 1947. LETZ, D. R. (ed.). Verný pravde. Život a dielo slovenského dominikána Pia Krivého. 2007.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Němec D. Právní shody a rozdíly mezi vojenskými ordinariáty a osobními ordinariáty pro bývalé anglikány. In Horák Z., Skřejpková P. (Eds.) Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. 2020.
Němec D. Registrácia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemiach Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine. 2019.
Němec D. Spiritual Care in Healthcare Facilities in the Czech Republic. Spiritual Care in Public Institutions in Europe. 2019.
Němec D. Ewolucja regulacji CIC/1917 dotyczącej profesji czasowej. Kodeks pio-benedyktyński między tradycją a rozwojem. 2017.
Parma T., Jonová J., Němec D. Církev a stát. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Němec D. Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w czeskim systemie prawnym. RYGUŁA, Piotr (ed.), Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej. 2014.
Němec D. Repubblica Ceca. In Coglievina S. (Eds.) Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica. 2010.
Němec D. The Situation of the Canonical Celebration of Marriage and of the Church Decisions upon Matrimony in the Post-Communist Countries in Europe Especially in the Concordat Agreements. In Kowal J. (Eds.) Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. 2010.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Němec D., Rózsová K. Katechismus katolické církve. Katechismus katolické církve. 2006.
Němec D. Do života: Poutě a putování ? pohled věřícího a nevěřícího. Do života: Poutě a putování ? pohled věřícího a nevěřícího. 2005.
Němec D. Dotýkání světla ? Co je půst a postní doba. Dotýkání světla ? Co je půst a postní doba. 2005.
Němec D. Katechismus katolické církve ? Advent. Katechismus katolické církve ? Advent. 2005.
Němec D. Katechismus katolické církve ? Člověk odpovídá Bohu. Katechismus katolické církve ? Člověk odpovídá Bohu. 2005.
Němec D. Všimli jsme si: Konkláve. Všimli jsme si: Konkláve. 2005.
PŘEKLAD
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Svatební obřady. In Němec D., Konzal V., Korontályová M., Kyralová M., Fritsch H., Pospíšil Z. (Eds.) Congregatio pro sacramentis et disciuplina sacramentorum. Ordo celebrandi matrimonium. 2007.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Přehled vývoje církevního práva KHI/XPVCP LS 2
Rodinné právo KCP/KSRPR ZS 2
Rodinné právo KCP/KSRPR ZS Se 4
Naléhavé otázky manželství a rodiny KCP/KTNMR LS 2
Přehled církevního práva KCP/KTPCP LS 15
Postavení islámu v svět. a církev. právu KCP/KTPPI LS 7
Právo pro církevní praxi KCP/KTPPP ZS 10
Právo zasvěceného života KCP/KTPZZ LS 5
Seminář manželského práva KCP/KTSMP ZS Se 10
Základy církevního práva KCP/KVZCP LS Se 3
Základy církevního práva KCP/KVZCP LS 12
Naléhavé otázky manželství a rodiny KCP/NOMR LS 2
Rodinné právo KCP/PSRPR ZS Se 1
Rodinné právo KCP/PSRPR ZS 2
Diplomový seminář 1 KCP/PTDS1 ZS Se 0
Diplomový seminář 2 KCP/PTDS2 LS Se 0
Diplomový seminář 3 KCP/PTDS3 ZS Se 0
Diplomový seminář 4 KCP/PTDS4 LS Se 0
Právo svátostí a svátostin KCP/PTPSS LS 4
Pers. právo, zvěst. služba, majet. právo KCP/PTPZS ZS 8
Dogmatická teologie KST/PTDOT LS 0
Seminář praktické teologie 1 KCP/VTPS1 ZS Se 4
Seminář praktické teologie 1 KCP/VTPS1 LS Se 6
Seminář praktické teologie 2 KCP/VTPS2 ZS Se 4
Seminář praktické teologie 2 KCP/VTPS2 LS Se 6
Seminář praktické teologie 3 KCP/VTPS3 ZS Se 4
Seminář praktické teologie 3 KCP/VTPS3 LS Se 6
Specializace v praktické teologii 1 KCP/VTPT1 ZS 0
Specializace v praktické teologii 1 KCP/VTPT1 LS 0
Specializace v praktické teologii 2 KCP/VTPT2 ZS 0
Specializace v praktické teologii 2 KCP/VTPT2 LS 0
Specializace v praktické teologii 3 KCP/VTPT3 ZS 0
Specializace v praktické teologii 3 KCP/VTPT3 LS 0
Active Participation in a Conference KCP/VYCZC ZS Se 0
Active Participation in a Conference KCP/VYCZC LS Se 0
Christianity and Religion KCP/VYCHR ZS Se 0
Christianity and Religion KCP/VYCHR LS Se 0
Active Particip. in an Intern. Confer. KCP/VYICO ZS Se 0
Active Particip. in an Intern. Confer. KCP/VYICO LS Se 0
Křesťanství a religionistika KCP/VYKRL ZS Se 0
Křesťanství a religionistika KCP/VYKRL LS Se 0
Legal Aspects of Spiritual Health Care KCP/VYLAS ZS Se 0
Legal Aspects of Spiritual Health Care KCP/VYLAS LS Se 0
Právní aspekty spirituální péče o zdraví KCP/VYPRA ZS Se 0
Právní aspekty spirituální péče o zdraví KCP/VYPRA LS Se 0
Study Stay Abroad KCP/VYSSA ZS Se 0
Study Stay Abroad KCP/VYSSA LS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci KCP/VYUDK ZS Se 0
Aktivní účast na domácí konferenci KCP/VYUDK LS Se 0
Aktivní účast na mezinárodní konferenci KCP/VYUMK ZS Se 0
Aktivní účast na mezinárodní konferenci KCP/VYUMK LS Se 0
Zahraniční studijní pobyt KCP/VYZSP ZS Se 0
Zahraniční studijní pobyt KCP/VYZSP LS Se 0
Úvod do právní teorie a praxe I. VOS/KSUP1 LS 0
Úvod do právní teorie a praxe II. VOS/KSUP2 ZS Cv 0
Úvod do právní teorie a praxe II. VOS/KSUP2 ZS 0
Biblické vědy KBV/PTBBV LS 0
Doktorandský seminář 1 KST/VTDS1 ZS Se 0
Doktorandský seminář 1 KST/VTDS1 LS Se 0
Doktorandský seminář 2 KST/VTDS2 ZS Se 0
Doktorandský seminář 2 KST/VTDS2 LS Se 0
Doktorandský seminář 3 KST/VTDS3 LS Se 0
Doktorandský seminář 4 KST/VTDS4 LS Se 0
Úvod do mezinárodního práva I. VOS/PSMP1 ZS 0
Úvod do mezinárodního práva I. VOS/PSMP1 ZS Se 0
Úvod do mezinárodního práva II. VOS/PSMP2 LS 0
Úvod do mezinárodního práva II. VOS/PSMP2 LS Se 0
Úvod do právní teorie a praxe I. VOS/PSPR1 ZS Se 0
Úvod do právní teorie a praxe I. VOS/PSPR1 ZS 0
Úvod do právní teorie a praxe II. VOS/PSPR2 LS Se 0
Úvod do právní teorie a praxe II. VOS/PSPR2 LS 0
Úvod do právní teorie a praxe I. VOS/PSUP1 LS 0
Úvod do právní teorie a praxe I. VOS/PSUP1 LS Cv 0
Úvod do právní teorie a praxe II. VOS/PSUP2 ZS Cv 0
Úvod do právní teorie a praxe II. VOS/PSUP2 ZS 0
Aktivní účast na domácí konferenci DSPC/AUDOK LS Se 0
Aktivní účast na mezinárodní konferenci DSPC/AUMEK LS Se 0
Křesťanství a religionistika DSPC/KRELI LS Se 0
Právní aspekty spirituální péče o zdraví DSPC/PAPZ LS Se 0
Zahraniční studijní pobyt DSPC/ZASTP LS Se 0
Rodinné právo pro soc. - pr. ochr. dětí KCP/KSRPS LS 10
Rodinné právo pro soc. - pr. ochr. dětí KCP/KSRPS LS Se 9
Sociálně - právní ochrana dětí a mládeže KCP/PSOCH ZS 2
Sociálně - právní ochrana dětí a mládeže KCP/PSOCH ZS Se 2
Sociálně - právní ochrana dětí a mládeže KCP/KSOCH ZS 2
Sociálně - právní ochrana dětí a mládeže KCP/KSOCH ZS Se 5
Rodinné právo pro soc. - pr. ochr. dětí KCP/PSRPS LS 4
Rodinné právo pro soc. - pr. ochr. dětí KCP/PSRPS LS Se 4

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
PARMA CMF Teologie 2019
ZAVADILOVÁ CMF Teologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)