prof. lic. Damián Němec, dr

Employee photo
Contact

585637182, 731402075

Katedra církevního práva

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.13

profesor

Canon law, Religion law

Functions & membership in academic & non academic bodies:

 • Člen AS fakulty (15. 9. 1990 – 30. 6. 1991)
 • Člen AS fakulty (15. 9. 1996 – 30. 6. 1999)
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 7. 2005 – )
 • Vedoucí katedry/ústavu/kliniky (1. 7. 2005 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (1. 7. 2005 – 30. 9. 2006)
 • Člen oborové rady (13. 10. 2005 – )
 • Proděkan (1. 10. 2006 – 20. 9. 2014)
 • Člen VR fakulty (1. 10. 2006 – )
 • Člen AS UP/komise AS UP (28. 5. 2017 – 31. 10. 2019)

Vědecká společnost

 • Společnost pro církevní právo (Praha) (ostatní, 1992–)
 • Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo (Roma) (člen, 1993–)
 • Société Internationale de Droit Canonique et de Législations Religieuses Comparées (Paris) (člen, 2002–)
 • Institut konfesního práva při Společnosti pro církevní právo (Praha) (člen, 2000–)
 • International Consortium for Law And Religion Studies [ICLARS] (Milano) (člen, 2008–)
 • The European Society for History of Law (člen, 2010–)

Vědecká rada

 • Časopis Kościół i Prawo, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (člen, 2011–)
 • Časopis Prawo Wyznaniowe, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (člen, 2011–)
 • Časopis Ecumeny and Law, Uniwersytet Śląski w Katowicach (člen, 2012–)

Odborná komise

 • Ekonomicko-právní komise České biskupské konference (poradce, 2017–)
 • Překladatelská skupina liturgických textů při LK ČBK (tajemník, 2003–2006)
 • Liturgická komise při České biskupské konferenci (člen, 2004–2006)
 • Komise pro přípravu zasvěceného vdovství při Biskupství plzeňském (člen, 2002–2009)
 • Česká dominikánská provincie, Ediční rada (člen, 2002–2018)
 • Česká dominikánská provincie, Komise pro intelektuální život provincie (člen, 2002–2006)
 • Česká dominikánská provincie, Liturgická komise (člen, 2006–2018)
 • Rada pro zdravotnictví a bioetiku při České biskupské konferenci, Praha (člen, 2012–)
 • Rada pro duchovní péči ve zdravotnictví - Ministerstvo zdravotnictví České republiky (člen, 2017–)
 • Česká dominikánská provincie, Komise pro intelektuální život provincie (předseda, 2006–2018)
 • Liturgická komise České dominikánské provincie (předseda, 2012–2018)

Jiné komise a orgány

 • Plenární sněm katolické církve v České republice (poradce, 2003–2005)
 • Katolická asociace nemocničních kaplanů - člen výboru (člen, 2012–)
Selected publications
Němec D. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. 2006. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Němec D. Pořádkové tresty v nové legislativě latinské katolické církve sui iuris. Revue Cirkevniho Prava-Church Law Review. 2023.
Němec D. Diocesan Synods in the Czech Republic – an Unused Instrument? Revue Cirkevniho Prava-Church Law Review. 2021.
Němec D. “Person” in the Law of Religious Institutes. Philosphy and canon law. 2021.
Němec D. The Family in the Czech Legal Order. Philosphy and canon law. 2017.
Němec D. Conscientious Objection in Current Czech Law. Ecumeny and Law. 2016.
Němec D. Právní stránka Husova procesu. Studia Theologica. 2015.
Němec D. Protection of Minors in the Current Canon Law. Ecumeny and Law. 2015.
Němec D. Das tschechische Gesetz über Eigentumsvergleich mit Kirchen und Religionsgemeinschaften vom Jahre 2012. Archiv für katholisches Kirchenrecht (Mit besonderer Berücksichtigung der Länder deutscher Sprache). 2014.
Němec D. Konkordátní smlouvy. Revue církevního práva. 2009.
Němec D. Svátky spoluvytvářejí životní styl křesťana. Katolický týdeník. 2009.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Němec D. Přístup ke svátosti pokání v katolické církvi během první vlny epidemie koronaviru v roce 2020. In Moravčíková M. (Eds.) Právna politika a legislatíva v oblasti konfesného práva. 2020.
Němec D. Daňové úlevy církví a náboženských společností v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte. 2019.
Němec D. Nový systém financování církví a náboženských společností v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Němec D. Pastorační péče o národnostní a obřadní menšiny v katolické církvi. In Moravčíková M. (Eds.) Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny: Zborník zo sekcie „Vzťahy štátu a cirkví a náboženské menšiny“ medzinárodného vedeckého kongresu Trnavské právnické dni, ktorý sa konal 20. – 21. septembra 2018. 2019.
Němec D. Pastorační služba ve veřejných institucích v Slovenské a České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte. 2019.
Němec D. Pokusy o změnu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v České republice a jejich realizace v současné české společnosti. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností v modernom demokratickom štáte. 2019.
Němec D. Realizace zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi v Českobratrské církvi evangelické. In Moravčíková M. (Eds.) Financovanie cirkví a náboženských spoločností. História a súčasnosť. 2019.
Němec D. The 1917 Code of Canon Law in the Latin Church in Czechia and Slovakia. In Burczak K. (Eds.) Non nova sed nove – Codex Iuris Canonici 1917 on the hundredth anniversary of its promulgation. 2018.
Němec D. Financování náboženských aktivit muslimů v České republice. In Moravčíková M. (Eds.) Islam v Európe – právne postavenie a financovanie islámských náboženských organizácií. 2017.
Němec D. Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa seit 1990: Die Tschechische Republik. In Mückl S. (Eds.) Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa. Die Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990. 2017.
Němec D. Nové akcenty v pastoračním a právním přístupu k rozvedeným v adhortaci Amoris laetitia. In Čitbaj F., Čandová Z., Sedláková J. (Eds.) Pastorácia a sprevádzanie rozvedených katolíkov po pápežskej exhortácii Amoris laetitia. 2017.
Němec D. Vojenští, vězeňští a nemocniční kaplani, jejich financování a status duchovního. In Moravčíková M. (Eds.) Právne postavenie duchovných a financovanie cirkví a náboženských spoločností. 2017.
Němec D. Katechese nach Maß aktueller Bedürfnisse. In Krajczynski J., Domaszk A. (Eds.) Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski. 2016.
Němec D. Otázka právního zakotvení kaplanství v oblasti zdravotnictví. In Benák J. (Eds.) Církev a stát 2016: Potřebujeme nový zákon o církvích (?) (Sborník z konference). 2016.
Němec D. Snaha Ústředí muslimských obcí v České republice o přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv. In Moravčíková M. (Eds.) Nová Európa – výzvy a očakávania: New Europe – Challenges and Expectations. Právo a náboženstvo: Law and Religion. 2016.
Němec D. Mimořádné způsoby propuštění katolických duchovních z duchovního stavu. In Krošlák D., Moravčíková M. (Eds.) Rozhodovacia činnosť súdov a náboženstvo. 2015.
Němec D. Mzdové předpisy českých a moravských diecézí katolické církve. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Sociálna náuka Cirkvi a jej vplyv na pracovné právo. 2015.
Němec D. Tschechische Besonderheiten in den Konkordatsverträgen. In Sitarz M., Stanisz P., Stawniak H. (Eds.) Reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefu Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej. 2015.
Němec D. Ochrana svobody svědomí v oblasti zdravotnictví v České republice. In Moravčíková M., Křižan V. (Eds.) Právna ochrana slobody svedomia. 2014.
Němec D. Právo na zpovědní a pastorační tajemství v evropském kontextu. In Šmid M., Moravčíková M. (Eds.) Konvergencie a divergencie v Slovenských a Českých štátno-cirkevných vzťahoch - Dvadsať rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky. 2014.
Němec D. Regulace výuky náboženství v konkordátních smlouvách s postkomunistickými zeměmi. In Moravčíková M. (Eds.) Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa. 2014.
Němec D. Státem nařízené pracovní volno o některých svátcích? Legislativní návrh Senátu Parlamentu České republiky. In Križan V., Moravčíková M. (Eds.) Sloboda jednotlivca a svet práce. 2014.
Němec D. Communicatio in sacris w ustawodawstwie i praktyce Kościoła łacińskiego w Republice Czeskiej. In Krukowski J., Sitarz M., Dziub K. (Eds.) Zagadnienia międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła. 2010.
Němec D. Mimořádná kanonická opatření pro pokračování řeholního života v letech 1948–1989. In Mačala P., Marek P., Hanuš J. (Eds.) Církve 19. a 20. století v slovenské a české historiografii. 2010.
NĚMEC D. Návrh zákona o majetku církví a náboženských společností v České republice z r. 2008 ve světle platných konkordátních smluv s postkomunistickými zeměmi. In . (Eds.) Clara pacta - boni amici. Zmluvné vzťahy medzi štátom a cirkvami. Contractual Relations between State and Churches. 2009.
Němec D. Ekumenické snažení je spojené s nadějí. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Němec D. Úsilí pátra Pia Krivého o zřízení slovenského noviciátu r. 1947. LETZ, D. R. (ed.). Verný pravde. Život a dielo slovenského dominikána Pia Krivého. 2007.
KNIHA - CELEK
KAPITOLA V KNIZE
Němec D. Právní shody a rozdíly mezi vojenskými ordinariáty a osobními ordinariáty pro bývalé anglikány. In Horák Z., Skřejpková P. (Eds.) Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi. 2020.
Němec D. Registrácia cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Registrácia cirkví a náboženských spoločností v zemiach Vyšehradskej štvorky, Rakúsku a na Ukrajine. Registration of Churches and Religious Societies in the Visegrad Four Countries, Austria and Ukraine. 2019.
Němec D. Spiritual Care in Healthcare Facilities in the Czech Republic. Spiritual Care in Public Institutions in Europe. 2019.
Němec D. Ewolucja regulacji CIC/1917 dotyczącej profesji czasowej. Kodeks pio-benedyktyński między tradycją a rozwojem. 2017.
Parma T., Jonová J., Němec D. Církev a stát. Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A–Č. 2015.
Němec D. Skutki cywilne zawarcia małżeństwa kanonicznego w czeskim systemie prawnym. RYGUŁA, Piotr (ed.), Skutki cywilnoprawne małżeństwa kanonicznego ze szczególnym uwzględnieniem prawa w Polsce, Słowacji i Republice Czeskiej. 2014.
Němec D. Repubblica Ceca. In Coglievina S. (Eds.) Le Conferenze episcopali in Europa. Un nuovo attore delle relazioni tra Stati e Chiesa cattolica. 2010.
Němec D. The Situation of the Canonical Celebration of Marriage and of the Church Decisions upon Matrimony in the Post-Communist Countries in Europe Especially in the Concordat Agreements. In Kowal J. (Eds.) Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz. 2010.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Němec D., Rózsová K. Katechismus katolické církve. Katechismus katolické církve. 2006.
Němec D. Do života: Poutě a putování ? pohled věřícího a nevěřícího. Do života: Poutě a putování ? pohled věřícího a nevěřícího. 2005.
Němec D. Dotýkání světla ? Co je půst a postní doba. Dotýkání světla ? Co je půst a postní doba. 2005.
Němec D. Katechismus katolické církve ? Advent. Katechismus katolické církve ? Advent. 2005.
Němec D. Katechismus katolické církve ? Člověk odpovídá Bohu. Katechismus katolické církve ? Člověk odpovídá Bohu. 2005.
Němec D. Všimli jsme si: Konkláve. Všimli jsme si: Konkláve. 2005.
PŘEKLAD
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. Svatební obřady. In Němec D., Konzal V., Korontályová M., Kyralová M., Fritsch H., Pospíšil Z. (Eds.) Congregatio pro sacramentis et disciuplina sacramentorum. Ordo celebrandi matrimonium. 2007.
Current courses
Course title Department/Abbrev. Semester Type Classes
Development of the Ecclesiastical Law KHI/XPVCP LS 2
Family Law KCP/KSRPR ZS 2
Family Law KCP/KSRPR ZS Se 4
Pressing issues of Marriage and Family from the perspective of Law KCP/KTNMR LS 2
Church Law Review KCP/KTPCP LS 15
The Position of Islam in Secular and Canon Law KCP/KTPPI LS 7
Law for Church Practice KCP/KTPPP ZS 10
The Law of Consecrated Life KCP/KTPZZ LS 5
Seminar on Marriage Law KCP/KTSMP ZS Se 10
Basics of Canon Law KCP/KVZCP LS Se 3
Basics of Canon Law KCP/KVZCP LS 12
Pressing issues of Marriage and Family from the perspective of Law KCP/NOMR LS 2
Family law KCP/PSRPR ZS Se 1
Family law KCP/PSRPR ZS 2
Seminary on Diploma Thesis 1 KCP/PTDS1 ZS Se 0
Seminary on Diploma Thesis 2 KCP/PTDS2 LS Se 0
Seminary on Diploma Thesis 3 KCP/PTDS3 ZS Se 0
Seminary on Diploma Thesis 4 KCP/PTDS4 LS Se 0
Law of Sacraments and Sacramentals KCP/PTPSS LS 4
Personal Law, Teaching Office, Church Goods KCP/PTPZS ZS 8
Dogmatic Theology KST/PTDOT LS 0
Seminar in Practical Theology 1 KCP/VTPS1 ZS Se 4
Seminar in Practical Theology 1 KCP/VTPS1 LS Se 6
Seminar in Practical Theology 2 KCP/VTPS2 ZS Se 4
Seminar in Practical Theology 2 KCP/VTPS2 LS Se 6
Seminar in Practical Theology 3 KCP/VTPS3 ZS Se 4
Seminar in Practical Theology 3 KCP/VTPS3 LS Se 6
Specialization in Practical Theology 1 KCP/VTPT1 ZS 0
Specialization in Practical Theology 1 KCP/VTPT1 LS 0
Specialization in Practical Theology 2 KCP/VTPT2 ZS 0
Specialization in Practical Theology 2 KCP/VTPT2 LS 0
Specialization in Practical Theology 3 KCP/VTPT3 ZS 0
Specialization in Practical Theology 3 KCP/VTPT3 LS 0
Active Participation in a Conference in the Czech Republic or Slovakia KCP/VYCZC ZS Se 0
Active Participation in a Conference in the Czech Republic or Slovakia KCP/VYCZC LS Se 0
Christianity and Religion KCP/VYCHR ZS Se 0
Christianity and Religion KCP/VYCHR LS Se 0
Active Participation in an International Conference KCP/VYICO ZS Se 0
Active Participation in an International Conference KCP/VYICO LS Se 0
Christianity and Religion KCP/VYKRL ZS Se 0
Christianity and Religion KCP/VYKRL LS Se 0
Legal Aspects of Spiritual Health Care KCP/VYLAS ZS Se 0
Legal Aspects of Spiritual Health Care KCP/VYLAS LS Se 0
Legal Aspects of Spiritual Health Care KCP/VYPRA ZS Se 0
Legal Aspects of Spiritual Health Care KCP/VYPRA LS Se 0
Study Stay Abroad KCP/VYSSA ZS Se 0
Study Stay Abroad KCP/VYSSA LS Se 0
Active Participation in a Conference in the Czech Republic or Slovakia KCP/VYUDK ZS Se 0
Active Participation in a Conference in the Czech Republic or Slovakia KCP/VYUDK LS Se 0
Active Participation in an International Conference KCP/VYUMK ZS Se 0
Active Participation in an International Conference KCP/VYUMK LS Se 0
Study Stay Abroad KCP/VYZSP ZS Se 0
Study Stay Abroad KCP/VYZSP LS Se 0
Introduction to legal theory and practic VOS/KSUP1 LS 0
Introduction to legal theory and practic VOS/KSUP2 ZS Cv 0
Introduction to legal theory and practic VOS/KSUP2 ZS 0
Biblical Sciences KBV/PTBBV LS 0
Doctoral Seminar 1 KST/VTDS1 ZS Se 0
Doctoral Seminar 1 KST/VTDS1 LS Se 0
Doctoral Seminar 2 KST/VTDS2 ZS Se 0
Doctoral Seminar 2 KST/VTDS2 LS Se 0
Doctoral Seminar 3 KST/VTDS3 LS Se 0
Doctoral Seminar 4 KST/VTDS4 LS Se 0
Introduction to International Law I. VOS/PSMP1 ZS 0
Introduction to International Law I. VOS/PSMP1 ZS Se 0
Introduction to International Law II. VOS/PSMP2 LS 0
Introduction to International Law II. VOS/PSMP2 LS Se 0
Introduction to Legal Theory and Practice I. VOS/PSPR1 ZS Se 0
Introduction to Legal Theory and Practice I. VOS/PSPR1 ZS 0
Introd. to legal theory and practic II. VOS/PSPR2 LS Se 0
Introd. to legal theory and practic II. VOS/PSPR2 LS 0
Introduction to legal theory and practic VOS/PSUP1 LS 0
Introduction to legal theory and practic VOS/PSUP1 LS Cv 0
Introduction to legal theory and practic VOS/PSUP2 ZS Cv 0
Introduction to legal theory and practic VOS/PSUP2 ZS 0
Active Participation in a Conference in the Czech Republic or Slovakia DSPC/AUDOK LS Se 0
Active Participation in an International Conference DSPC/AUMEK LS Se 0
Christianity and Religion DSPC/KRELI LS Se 0
Legal Aspects of Spiritual Health Care DSPC/PAPZ LS Se 0
Study Stay Abroad DSPC/ZASTP LS Se 0
Family Law for Social and Legal Protection of Children KCP/KSRPS LS 10
Family Law for Social and Legal Protection of Children KCP/KSRPS LS Se 9
Social and Legal Protection of Children and Youth KCP/PSOCH ZS 2
Social and Legal Protection of Children and Youth KCP/PSOCH ZS Se 2
Social and Legal Protection of Children and Youth KCP/KSOCH ZS 2
Social and Legal Protection of Children and Youth KCP/KSOCH ZS Se 5
Family Law for Social and Legal Protection of Children KCP/PSRPS LS 4
Family Law for Social and Legal Protection of Children KCP/PSRPS LS Se 4

Doctoral study on UP

Name Faculty Study programme Year of completion
PARMA CMF Teologie 2019
ZAVADILOVÁ CMF Teologie 2019
List contains doctoral study graduates

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)