Mgr. Kristýna Černíková, Ph.D.

Employee photo
Contact

585637282

Katedra křesťanské výchovy

CM teologická fakulta

Na Hradě 5

5.09

odborný asistent

Office Hours:
Irregular Room number: Comment:
23.05.2024 11:00–12:00 5.09
ČLÁNEK
Černíková K., Klůzová Kráčmarová L., Pešoutová M., Tavel P. Jak únava ovlivňuje návrat do práce u pacientek s karcinomem prsu. Klinicka Onkologie. 2022.
Meier Z., Weigl E., Navrátilová V., Černíková K., Tavel P. Lymeská borrelióza z pohledu pacientů - kvalitativní studie. Medicína pro praxi. 2022.
Klůzová Kráčmarová L., Tomanová J., Černíková K., Tavel P., Langová K., Greaves PJ., Kisvetrová H. Perception of dignity in older men and women in the early stages of dementia: a cross-sectional study. BMC Geriatrics. 2022.
Černíková K., Klůzová Kráčmarová L., Pešoutová M., Tavel P. Odkládání návštěvy lékaře při podezření na karcinom prsu u žen v České republice. Klinicka Onkologie. 2021.
Hašto J., Kaščáková N., Fürstová J., Poláčková Šolcová I., Černíková K., Heveriová M., Tavel P. Dotazník prožívání blízkých vztahů (ECR-R) a sociodemografické rozdiely vo vzťahovej úzkostnosti a vyhýbavosti. Ceskoslovenska Psychologie. 2018.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Černíková K., Gábová K., Štýbnar M., Hálek J. What means individualized telemedicine in palliative care? 2023.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Öbrink Hobzová M., Potměšilová P., Fojtíková Roubalová M., Hudcová B., Šarníková G., Košárková A., Černíková K. Current Topics in Social Pedagogy. 2023.
Černíková K., Gábová K. DIPEx International collaborative meeting. 2023.
Ostatní odborná publikace (RIV)
Černíková K., Pešoutová M., Půža M. Hovory o zdraví: Karcinom prsu. 2019.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Černíková K. Zkušenosti žen s karcinomem prsu v České republice. In Hašto J. (Eds.) 2022.
ZPRÁVA
Fil'Akovská D., Svobodová I., Bosáková L., Slepičková L., Štolcová Z., Konečný J., Fülep M., Krtek A., Krtková Rudnická R., Žovicová V., Černíková K. Aplikovaný výzkum pro inovace politik v oblasti dostupnosti zdravotní péče u sociálně vyloučené romské populace. 2021.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)